Afgelopen zomer hebben zorgverzekeraars in het Integraal Zorg Akkoord (IZA) afspraken gemaakt op het gebied van gezonde leefstijl en preventie

Zorgverzekeraars hebben hun handtekening gezet onder het Gezond & Actief Leven Akkoord (GALA), waarmee het rijk, gemeenten en belangrijke partijen in de zorg gaan samenwerken op het gebied van preventie. Georgette Fijneman, directievoorzitter Zilveren Kruis en bestuurslid van Zorgverzekeraars Nederland (ZN), deed dit namens de zorgverzekeraars.

''Gezond eten, regelmatig bewegen, goed slapen, geen stress over je financiën en voldoende sociaal contact. Het zijn allemaal zaken die van invloed zijn op je gezondheid.

Als we goed voor onszelf zorgen kunnen we daarmee zorg voorkomen. En voorkomen is beter dan genezen. Dit is niet alleen van belang voor elke individuele verzekerde, niemand vindt het immers leuk om ziek te zijn. Maar ook voor de maatschappij. Want het voorkomen van zorg draagt bij aan het in de toekomst toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg’’, aldus Georgette Fijneman.

Afspraken gezonde leefstijl en preventie
Afgelopen zomer hebben zorgverzekeraars in het Integraal Zorg Akkoord (IZA) afspraken gemaakt op het gebied van gezonde leefstijl en preventie waarbij nadrukkelijk ingezet is op het voorkomen van ziekte en op samenwerking tussen de zorg en het sociaal/publiek domein. Vrijdag zetten staatssecretaris Maarten van Ooijen, minister Connie Helder, minister Ernst Kuipers, voorzitter André Rouvoet van GGD GHOR Nederland, voorzitter Cathalijne Dortmans van de commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Georgette Fijneman namens ZN hun handtekening onder GALA.

Door de afspraken uit zowel IZA als de afspraken tussen het rijk en gemeenten in GALA te verbinden is er nu een werkagenda met afspraken op het gebied van de inrichting van de regionale preventie-infrastructuur en op de verschillende ketenaanpakken te weten Kansrijke start, Ketenaanpak kinderen met overgewicht, Welzijn op recept, Geïntegreerde Leefstijlinterventie (GLI) en valpreventie.

Integrale aanpak
De Nederlandse Vereniging van Gemeenten (VNG) en ZN hebben in 2022 in het zogeheten Preventiestatement al afgesproken samen op te trekken. Met GALA is het voor het eerst dat er een integrale aanpak komt over de verschillende (zorg)domeinen heen op het gebied van gezonde leefstijl en preventie.

De aanpak begint met een brede inventarisatie van problematiek die speelt rondom het kind, het gezin of de inwoner en de omgeving waarin hij of zij leeft of opgroeit. Deze kunnen een rol spelen in de ontstane problematiek. Door samen te werken kunnen bijvoorbeeld zorgverleners en gemeenten op maat zorg en ondersteuning aanbieden, dicht bij huis, passend bij de hulpvraag van de inwoner. Dit sluit goed aan bij de beweging naar passende zorg en ondersteuning.

GALA is begin
"Dit is pas het begin’’, zegt Georgette Fijneman. ``Op regionaal niveau moeten samenwerkingsafspraken gemaakt worden tussen (preferente) zorgverzekeraars, gemeenten en professionals uit zorg en sociaal domein op basis van de regiobeelden en plannen.’’ Voor de uitvoering van deze afspraken is het belangrijk dat ze elkaar weten te vinden. Zo weet de huisarts waar zijn patiënt terecht kan voor schuldenproblematiek of weet de internist waar een kind (en zijn ouders) met overgewicht zorg en ondersteuning kan krijgen.

Fijneman: ``Met dit GALA-akkoord bouwen we voort op eerdere afspraken, initiatieven en experimenten op het grensgebied van zorg en ondersteuning. Zo dragen we bij aan een gezonde generatie in 2040 die opgroeit, leeft, werkt en woont in gezonde leefomgeving met een sterke sociale basis, en werken we tegelijkertijd aan het betaalbaar en toegankelijk houden van de zorg in toekomst.''

Bron: Zorgverzekeraars Nederland


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Datum: 08 feb 2023

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!