De organisaties hebben grote zorgen over de gevolgen van het inkoopbeleid voor de continuïteit, toegankelijkheid en kwaliteit van zorg

Meer dan 250 ouderenzorgorganisaties spannen een kort geding aan tegen het inkoopbeleid 2024 - 2026 van de zorgkantoren van VGZ, Zilveren Kruis, CZ, Menzis, Zorg en Zekerheid en Salland. De organisaties hebben grote zorgen over de gevolgen van het inkoopbeleid voor de continuïteit, toegankelijkheid en kwaliteit van zorg. De zorgkantoren hanteren een afslag van 4,5% op het NZa-tarief, waarbij geen rekening is gehouden met de korting die de NZa al heeft toegepast op het tarief vanwege de bezuinigingen van het demissionaire kabinet. Eveneens houden de zorgkantoren onvoldoende rekening met de stijgende kosten voor de sector.

Inkoopbeleid leidt tot financiële tekorten
Het Wlz-inkoopbeleid 2024 – 2026 is gepubliceerd op 1 juni en leidde direct tot grote zorgen bij zorgaanbieders. Een groot deel van de ActiZ-leden tekende eerder bezwaar aan tegen het gepubliceerde inkoopbeleid. Ondanks alle oproepen en pogingen van ActiZ en haar leden om te komen tot passende financiële kaders en passend inkoopbeleid is er niets veranderd. Dit betekent dat veel zorgorganisaties volgend jaar te maken krijgen met financiële tekorten wat de continuïteit, kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg verder onder druk zet. Om dit scenario af te wenden hebben de ouderenzorgorganisaties besloten een kort geding aan te spannen tegen zorgkantoren. De zitting vindt plaats op 28 september 2023.

Stapeling van maatregelen
Door de stapeling van maatregelen en kostenstijgingen dreigt de financiële situatie voor verpleeghuisorganisaties onhoudbaar te worden. Er is sprake van hoge inflatie, hoge huren, hoge energiekosten en stijgende rentelasten. En er zijn extra (investering)kosten vanwege digitalisering en bouw- en verbouw vanwege duurzaamheidseisen. Daarbovenop komen de forse besparingen als gevolg van het kabinetsbeleid. Op het budget voor verpleeghuiszorg wordt een besparing doorgevoerd van 1,2% in 2024 die oploopt tot bijna 3% in 2026, door middel van een verlaging van de NZa-maximumtarieven.

Zorg voor ouderen moet anders
Door het snel toenemend aantal ouderen moeten we als samenleving de zorg voor ouderen anders organiseren. De sector deelt hierin de visie van het demissionaire kabinet. De benodigde transitie vraagt echter tijd, passend eenduidig beleid, financiële ruimte en stabiliteit, terwijl de sector nu juist geconfronteerd wordt met een stapeling aan platte bezuinigen. Mireille de Wee, woordvoerder van ActiZ: ‘Het is ongelooflijk jammer dat we ons in deze tijden bezig moeten houden met rechtszaken. Ouderenzorgorganisaties willen zich bezig houden met zorg en het toekomstbestendig maken van die zorg voor de meeste kwetsbaren. Door de stapeling van maatregelen voelen wij ons hierin echt klem gezet’.

Bron: ActiZ


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: ActiZ
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : ActiZ
  • Wat is de URL bij deze bron?: Website bezoeken
  • Originele titel: Ouderenzorgorganisaties spannen kort geding aan tegen zorgkantoren
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
  • Datum: 30 jul 2023

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!