De uitgestelde bezuinigen van het kabinet Rutte 4 worden door de nieuwe coalitie alsnog uitgevoerd ziet ActiZ, branchevereniging van zorgorganisaties

Op 16 mei is het Hoofdlijnenakkoord ‘Hoop, lef en trots’ gepresenteerd. Bij de presentatie van het akkoord werd gesproken over investeringen in de zorg voor ouderen. Het tegendeel blijkt helaas waar. De uitgestelde bezuinigen van het kabinet Rutte 4 worden door de nieuwe coalitie alsnog uitgevoerd ziet ActiZ, branchevereniging van zorgorganisaties. In een brief aan de formateur Van Zwol vraagt ActiZ om duidelijkheid.

Bijna 700 miljoen euro minder in 2025
ActiZ miste in een eerste reactie op het hoofdlijnenakkoord een bredere visie op de zorg voor ouderen in het licht van de vergrijzende samenleving. Dit vertaalt zich ook in het niet terugdraaien van de bezuinigingen op de ouderenzorg. Bij de presentatie van het hoofdlijnenakkoord is aangegeven dat vanaf 2027 600 miljoen extra beschikbaar komt voor zorg aan ouderen in de Wlz. ‘We investeren in de ouderenzorg’, stelden de formatiepartners. Dat laatste is echter niet het geval. In de budgettaire bijlage bij het hoofdlijnenakkoord staat geen bedrag opgenomen voor het schrappen van de bezuinigingen van Rutte 4. Dit betekent dat voor 2025 dat er bijna 700 miljoen euro minder beschikbaar is voor langdurige ouderenzorg. Of dit de bedoeling is van de formerende partijen en hoe zij deze bezuinigingen willen realiseren is onduidelijk. ActiZ-voorzitter Anneke Westerlaken: ’In onze brief aan de formateur vragen we de formerende partijen of onze interpretatie juist is dat de bezuinigingen voor 2025 alsnog worden ingevoerd.’

Bezuinigingen door Rutte4 eerder geschrapt vanwege ontbreken beleid
Dat de formerende partijen de geplande bezuinigingen doorzetten is verrassend omdat de Tweede Kamer op initiatief van de PVV onlangs unaniem stemde voor het controversieel verklaren van de Kamerbrief die de bezuinigingen voor 2025 betrof. Ondanks dit duidelijke signaal van de Tweede Kamer hebben de formerende partijen geen maatregel genomen om de begrotingsstanden hierop aan te passen. ‘De bezuiniging van bijna 700 miljoen lijkt dus overeind te blijven’. In de week van 4 juni behandelt de Tweede Kamer de Voorjaarsnota. ActiZ hoopt dan ook op meer duidelijkheid en financiële zekerheid voor de nabije toekomst. 

Toekomst ouderenzorg
ActiZ hoopt met het nieuwe kabinet samen te kunnen werken aan een integrale aanpak van het vergrijzingsvraagstuk. De vergrijzing die in Nederland gaande is, wordt genoemd in het hoofdlijnenakkoord. Maar de branchevereniging mist een bredere visie op het toegankelijk houden van de zorg voor ouderen en chronische zieken. En er wordt weer geen extra geld uitgetrokken voor lonen in de zorg. 

‘Vergrijzing werkt dubbel in de ouderenzorg: waar een derde van de medewerkers binnenkort met pensioen gaat, maar er wel veel meer cliënten verwacht worden’, aldus Westerlaken. ‘Het is uit de plannen van PVV, VVD, NSC en BBB nog niet goed af te leiden hoe het kabinet de kloof tussen de almaar stijgende vraag naar zorg en het beperkte aanbod van zorg wil overbruggen’, constateert voorzitter Westerlaken. ‘Terwijl dat hét maatschappelijke dilemma rond de zorg voor ouderen is.’ 

Lees de brief op de site van ActiZ

Bron: ActiZ


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: ActiZ
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : ActiZ
  • Wat is de URL bij deze bron?: Website bezoeken
  • Originele titel: Nieuwe coalitie zet geschrapte bezuinigingen op verpleeghuiszorg door
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
  • Datum: 29 mei 2024

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!