‘Cannabisregulering in de Verenigde Staten: modellen en effecten op het terrein van de volksgezondheid’.

Dat is de titel van het rapport in opdracht van het Ministerie van VWS over de impact van de legalisering en de regulering van cannabis op de volksgezondheid in vier staten van de Verenigde Staten in de periode 2012-2016.

In het rapport worden de kenmerken van het beleid rond de productie, transport, verkoop, bezit en gebruik van recreatieve cannabis in de staten Colorado, Washington State, Oregon en Alaska geïnventariseerd. Daarnaast worden de maatregelen beschreven waarvan verwacht wordt dat deze de gezondheidsrisico’s beperken.

Het rapport is gebaseerd op beleidsdocumenten, wetenschappelijke literatuur en andere bronnen. Onder meer wordt in kaart gebracht wat bekend is over de ontwikkelingen op de gezondheidsindicatoren prevalentie van gebruik, verslaving, ongevallen en acute incidenten in de staten die cannabisregulering hebben doorgevoerd.

Legalisering cannabis
In alle vier staten was al jaren voor de legalisering van cannabis het gebruik van medische marihuana toegestaan. Cannabis werd gelegaliseerd na goedkeuring van de bevolking van deze staten door middel van een referendum. De cannabisreguleringswetten in de vier Amerikaanse staten leggen het primaat van het reguleringsproces niet bij de volksgezondheid, maar de gezondheidsrisico’s worden in de praktijk via de ingevoerde wet- en regelgeving gedeeltelijk beperkt.

Gewoon consumentenproduct
De regulering van cannabis lijkt op hoe de productie en de verkoop van alcoholische dranken in de VS is geregeld. Hiermee lijkt cannabis een gewoon consumentenproduct te worden. Voor de teelt en de verkoop kunnen bij de overheid licenties worden aangevraagd. Lokale overheden hoeven niet toe te staan dat er cannabis op hun gebied wordt geteeld of verkocht.

In het algemeen kan worden gesteld dat het nog te vroeg is om harde conclusies te trekken over de gezondheidseffecten van de invoering van het recreatief cannabisbeleid.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Datum: 2021-10-20

Relevante artikelen ...

Investeringen in coronabestrijding, pandemische paraatheid en jeugdzorg In totaal wordt er 100 miljard euro besteed aan de zorg in 2022 Het kabinet blijft zich maximaal inzetten om de coronacrisis te bestrijden en investe... Management & beleid Tue, 21 Sep 2021, 13:34:24
Voor Wmo tarieven en indexatie is de CAO-VVT leidend De uitspraak is van groot landelijk belang en biedt ActiZ-leden een stevig handvat voor tariefbesprekingen met gemeenten Woensdag 22 januari heeft ... Management & beleid Wed, 22 Jan 2020, 09:26:08
De medicijnketen is kwetsbaar Patiënten moeten het vertrouwen in medicijnen weer terugkrijgen De medicijnketen is zo kwetsbaar als een te strak gespannen elastiek. Daar zijn de pa... Management & beleid Sun, 28 Apr 2019, 06:43:16
Uitstel Wet zorg en dwang gevraagd Het doel van de Wet zorg en dwang (Wzd) staat niet ter discussie Per 1 januari 2020 wil het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de Wet... Management & beleid Wed, 17 Apr 2019, 07:51:27
Volksgezondheid, veiligheid en sociale bescherming kreeg meer geld De totale overheidsuitgaven bleven jarenlang op vrijwel hetzelfde niveau De uitgaven van de overheid zijn tussen 2010 en 2017 licht verschoven. Aan h... Management & beleid Mon, 18 Feb 2019, 09:22:53
Zorgbestuurders gevraagd zich voor te bereiden op harde Brexit De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd roept zorgbestuurders op zich voor te bereiden op een zogenaamde no-deal. Een harde Brexit kan gevolgen hebben ... Management & beleid Thu, 07 Feb 2019, 19:00:56