(advertentie)

Ondernemingen hebben onvoldoende oog voor de waarde die flexibele arbeidskrachten voor hun organisatie kunnen hebben en zien het investeren in de vitaliteit en opleiding van flexwerkers dan ook ten onrechte als een kostenpost.

Uit onderzoek van KPMG blijkt dat het investeren in werknemers met een tijdelijk contract niet alleen goed is voor de werknemer zelf, ook de werkgever én de samenleving hebben veel baat bij goed opgeleide, vitale flexwerkers.

“Een goed opgeleide, vitale flexwerker levert een betere individuele en teamprestatie”, zegt Anna van Poucke, partner bij KPMG en sectorleider Health. Van Poucke: “Dat is goed voor het bedrijf. Na een opleiding ziet een werknemer zijn kansen op de arbeidsmarkt bovendien groeien. Daar heeft de Nederlandse samenleving baat bij. Want dankzij dit soort investeringen krijgen we een beter opgeleide beroepsbevolking. En ook voor onze kenniseconomie is dit een slechte zaak. Daarom moet het bedrijfsleven zijn verantwoordelijkheid nemen door voldoende te investeren in de opleiding en vitaliteit van vaste én flexibele medewerkers.”

Investeren in flexwerkers loont
“En investeren in flexwerkers loont”, zegt Van Poucke. Van Poucke: “KPMG heeft op basis van de door haar ontwikkelde True Value methodiek berekend wat de werkelijke toegevoegde waarde is van het investeren in flexibele arbeidskrachten. Wij hebben onderzocht wat het rendement is wanneer de werkgever 15% meer van zijn personeel, waaronder ook flexwerkers, toegang geeft tot allerlei vitaliteitsprogramma’s binnen de organisatie, zoals bedrijfsfysiotherapie, de bedrijfspsycholoog, het maatschappelijk werk en groepstrainingen voor het tegengaan van stress. Onze berekeningen geven aan dat voor iedere € 1,00 die de organisatie hierin investeert het maatschappelijk rendement € 2,00 is. Door deel te nemen aan dit soort vitaliteitsprogramma’s dalen de verzuimkosten. De werknemer loopt immers minder inkomen mis en het UWV en het uitzendbureau hebben lagere kosten. Meer vitaliteit zorgt voor een betere gezondheid en fitheid. De werknemer is minder vaak ziek waardoor zijn inzetbaarheid wordt vergroot. Hierdoor gaan de zorgconsumptie en de zorgkosten omlaag. En het vergroten van de toegankelijkheid van vitaliteitsprogramma’s draagt bij aan de inclusiviteit.”

Rendement voor de werkgever
KPMG heeft ook gekeken naar het rendement voor de werkgever, waarbij we samen hebben gewerkt met een grote verzekeraar . Van Poucke: “Voor de werkgever hebben we berekend dat elke geïnvesteerde € 1,00 een rendement oplevert van € 1,80. Voor de werkgever zorgt het toegang geven tot vitaliteitsprogramma’s voor betere prestaties van de flexwerker. Uitzendkrachten die sneller geholpen worden met klachten hebben minder werkonderbrekingen en presteren beter. Voor deze verzekeraar komt een deel van de baten van de reductie van de zorgkosten bovendien bij haar terecht. Door een vermindering van het capaciteitsverlies hoeft de verzekeraar ook minder nieuwe uitzendkrachten in te werken. De verzekeraar laat op deze manier zien dat zij een goede werkgever is. Dat motiveert het personeel en is goed voor het imago van het bedrijf op de arbeidsmarkt.”

Aantasting arbeidspotentieel
In flexwerkers wordt volgens Van Poucke dan ook ten onrechte minder geïnvesteerd in leren en vitaliteit dan in vaste krachten. Van Poucke: “Op de korte termijn leidt de inzet van flexibele arbeidskrachten weliswaar tot een kostenreductie, maar op de lange termijn tast het gebrek aan investeringen de kennis en kunde van het arbeidspotentieel binnen de organisatie aan. Maar werkgevers zijn zich daar nog niet volledig van bewust. Om goed voorbereid te zijn op een toekomst waarin iedereen duurzaam inzetbaar is op de arbeidsmarkt, hebben we vitale medewerkers nodig die goed zijn opgeleid en hun kennis en vaardigheden blijven ontwikkelen.”

Meer informatie:
Voor het rapport waarin met de True Value methodiek in kaart is gebracht of investeren in flexwerkers loont voor iedereen: https://home.kpmg.com/nl/nl/home/campaigns/2017/03/true-value.html

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Datum: 2020-11-29

Relevante artikelen ...

Door betere overgang en samenwerking tussen zorgwetten langer thuis wonen In 2040 zal het huidige aantal 65-plussers in Nederland verdubbelen naar 5 miljoen De toename van het aantal ouderen in Nederland heeft grote gevolge... Management & beleid Mon, 09 Nov 2020, 20:08:49
COVID-19 belangrijke katalysator voor transformatie van Nederlandse zorg Overheid en verzekeraars moeten nú fors gaan investeren in de digitalisatie van de zorg De huidige coronacrisis toont heel duidelijk de noodzaak aan ... Management & beleid Wed, 08 Jul 2020, 14:23:56
Bekostiging voor complexe langdurige zorg Het gaat om kleine specifieke cliëntgroepen die hoog-complexe langdurige zorg nodig hebben De bekostiging van patiënten die hoog-complexe zorg nodi... Management & beleid Wed, 18 Mar 2020, 14:49:51
Samenwerking essentieel om zorgcrisis voor te blijven Om de kabinetsdoelstellingen voor een gezonder Nederland te realiseren is intensievere regionale samenwerking in een ‘verbonden zorglandschap’ noodzak... Management & beleid Thu, 12 Sep 2019, 14:41:06
Innovatie van geneesmiddel door databescherming moeilijk Voor de ontwikkeling van geneesmiddelen zijn gegevens nodig van steeds meer bronnen en is samenwerking vereist Het ontdekken en verder ontwikkelen ... Management & beleid Wed, 13 Feb 2019, 08:30:57
Horizontaal Toezicht een worsteling voor zorginstellingen Uit onderzoek van KPMG blijkt dat veel zorginstellingen nog niet voldoen aan de eisen van Horizontaal Toezicht Nederlandse zorginstellingen zijn in b... Management & beleid Tue, 22 Jan 2019, 14:16:51