Gaat de minister niet vóór 19 augustus 17.00 uur in op alle eisen dan dreigen acties

Jeugdbeschermers hebben gemiddeld twee keer meer cliënten dan verantwoord is. Dat blijkt uit  een uitvraag van de FNV onder ruim vierhonderd professionals die dit werk doen. FNV Jeugdzorg stelt minister Weerwind van Rechtsbescherming een ultimatum, waarin de bond eist dat er snel structureel 400 miljoen euro extra wordt uitgetrokken om duizenden nieuwe jeugdbeschermers aan te nemen.

Gaat de minister niet vóór 19 augustus 17.00 uur in op alle eisen dan dreigen acties.

Uit een recent onderzoek, van Significant Public, blijkt dat een jeugdbeschermer maximaal acht tot negen gezinnen kan begeleiden. Uit de rondvraag van de FNV onder honderden jeugdbeschermers blijkt nu dat de werkelijke werklast het dubbele is, namelijk ongeveer 18 gezinnen of 22 kinderen per fulltime professional. Om deze gevaarlijke situatie op te lossen zijn 5.000 nieuwe jeugdbeschermers nodig en dat vergt een structurele investering van 400 miljoen euro, zo berekende FNV.

Tikkende tijdbom
FNV-bestuurder Maaike van der Aar: ‘Het is bijna niet te bevatten wat jeugdbeschermers structureel aan werk blijken weg te stouwen en tegelijk hoe belachelijk nonchalant erop gereageerd wordt door verantwoordelijke partijen. Dit is een tikkende tijdbom die ten koste gaat van cliënten, maar ook van hulpverleners die hierop onterecht op worden aangekeken.’

Ultimatum
FNV Jeugdzorg heeft de minister donderdag een ultimatum gestuurd waarin de vakbond onder meer eist dat er een landelijke norm komt voor het maximaal aantal gezinnen dat een jeugdbeschermer mag bijstaan. Die norm zou de uitkomst van het onderzoek van Significant Public moeten volgen en dat komt neer op maximaal acht gezinnen per fte.

Tuchtrecht
Ook eist de FNV dat het individueel tuchtrecht wordt afgeschaft voor deze groep professionals. Van der Aar: ‘Nu nog kunnen jeugdbeschermers zelf via het individueel tuchtrecht verantwoordelijk worden gehouden als er iets misgaat. Daarmee kunnen deze medewerkers, die voor dit belangrijke beroep hebben gekozen, afgerekend worden op de gevolgen van de immense werkdruk die zij niet hebben veroorzaakt. Ze zijn, ook door de overheid, jarenlang beschadigd, genegeerd, verweesd en verwaarloosd. Deze cijfers verklaren klip en klaar kwaliteitsverlies, verloop en verzuim in de sector. Van jeugdbeschermers kan onder deze omstandigheden dan ook helemaal niet langer verwacht worden dat zij hun taken kwalitatief en professioneel kunnen uitvoeren.’

Acties
FNV Jeugdzorg dreigt met acties als minister Weerwind niet voor vrijdag 19 augustus om 17.00 uur akkoord gaat met de eisen die in het ultimatum aan hem zijn gesteld. Van der Aar: ‘We zullen niet schuwen om tot acties over te gaan als dat niet gebeurt. Zo doorgaan is niet houdbaar. Daar hoort  bij, na vijf jaar bij het ministerie aan de deur rammelen, dat we ons gedrag daarop gaan aanpassen. Alleen dan kan de jeugdbescherming mensen en expertise behouden en aantrekken, en krijgen kinderen en gezinnen weer de tijd en aandacht die ze verdienen. Stakingen en werkonderbrekingen zijn daarbij zeker niet uitgesloten.’

Het ultimatum is hier integraal te lezen: Ultimatum-dhr-Weerwind


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: FNV Zorg & Welzijn / Sander Wageman
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : FNV Zorg & Welzijn
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: FNV eist duizenden extra jeugdbeschermers om ontoelaatbare werkdruk op te lossen
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
  • Datum: 08 juli 2022

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!