Gaat de minister niet vóór 19 augustus 17.00 uur in op alle eisen dan dreigen acties

Jeugdbeschermers hebben gemiddeld twee keer meer cliënten dan verantwoord is. Dat blijkt uit  een uitvraag van de FNV onder ruim vierhonderd professionals die dit werk doen. FNV Jeugdzorg stelt minister Weerwind van Rechtsbescherming een ultimatum, waarin de bond eist dat er snel structureel 400 miljoen euro extra wordt uitgetrokken om duizenden nieuwe jeugdbeschermers aan te nemen.

Gaat de minister niet vóór 19 augustus 17.00 uur in op alle eisen dan dreigen acties.

Uit een recent onderzoek, van Significant Public, blijkt dat een jeugdbeschermer maximaal acht tot negen gezinnen kan begeleiden. Uit de rondvraag van de FNV onder honderden jeugdbeschermers blijkt nu dat de werkelijke werklast het dubbele is, namelijk ongeveer 18 gezinnen of 22 kinderen per fulltime professional. Om deze gevaarlijke situatie op te lossen zijn 5.000 nieuwe jeugdbeschermers nodig en dat vergt een structurele investering van 400 miljoen euro, zo berekende FNV.

Tikkende tijdbom
FNV-bestuurder Maaike van der Aar: ‘Het is bijna niet te bevatten wat jeugdbeschermers structureel aan werk blijken weg te stouwen en tegelijk hoe belachelijk nonchalant erop gereageerd wordt door verantwoordelijke partijen. Dit is een tikkende tijdbom die ten koste gaat van cliënten, maar ook van hulpverleners die hierop onterecht op worden aangekeken.’

Ultimatum
FNV Jeugdzorg heeft de minister donderdag een ultimatum gestuurd waarin de vakbond onder meer eist dat er een landelijke norm komt voor het maximaal aantal gezinnen dat een jeugdbeschermer mag bijstaan. Die norm zou de uitkomst van het onderzoek van Significant Public moeten volgen en dat komt neer op maximaal acht gezinnen per fte.

Tuchtrecht
Ook eist de FNV dat het individueel tuchtrecht wordt afgeschaft voor deze groep professionals. Van der Aar: ‘Nu nog kunnen jeugdbeschermers zelf via het individueel tuchtrecht verantwoordelijk worden gehouden als er iets misgaat. Daarmee kunnen deze medewerkers, die voor dit belangrijke beroep hebben gekozen, afgerekend worden op de gevolgen van de immense werkdruk die zij niet hebben veroorzaakt. Ze zijn, ook door de overheid, jarenlang beschadigd, genegeerd, verweesd en verwaarloosd. Deze cijfers verklaren klip en klaar kwaliteitsverlies, verloop en verzuim in de sector. Van jeugdbeschermers kan onder deze omstandigheden dan ook helemaal niet langer verwacht worden dat zij hun taken kwalitatief en professioneel kunnen uitvoeren.’

Acties
FNV Jeugdzorg dreigt met acties als minister Weerwind niet voor vrijdag 19 augustus om 17.00 uur akkoord gaat met de eisen die in het ultimatum aan hem zijn gesteld. Van der Aar: ‘We zullen niet schuwen om tot acties over te gaan als dat niet gebeurt. Zo doorgaan is niet houdbaar. Daar hoort  bij, na vijf jaar bij het ministerie aan de deur rammelen, dat we ons gedrag daarop gaan aanpassen. Alleen dan kan de jeugdbescherming mensen en expertise behouden en aantrekken, en krijgen kinderen en gezinnen weer de tijd en aandacht die ze verdienen. Stakingen en werkonderbrekingen zijn daarbij zeker niet uitgesloten.’

Het ultimatum is hier integraal te lezen: Ultimatum-dhr-Weerwind

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: FNV Zorg & Welzijn / Sander Wageman
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : FNV Zorg & Welzijn
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/sectornieuws/zorg-welzijn/2022/07/fnv-eist-duizenden-extra-jeugdbeschermers-om-ontoe
Originele titel: FNV eist duizenden extra jeugdbeschermers om ontoelaatbare werkdruk op te lossen
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2022-07-08

Relevante artikelen ...

Extra maatregelen voor acuut betere jeugdbescherming Ieder kind heeft het recht om thuis veilig op te groeien en zich te ontwikkelen Het kabinet gaat extra maatregelen nemen om op korte termijn de druk ... Jeugdzorg Sat, 12 Nov 2022, 06:46:15
Bij afweging over uithuisplaatsing moeten ouders en kinderen betrokken worden Professionals in de jeugdbescherming geven niet genoeg mondelinge en schriftelijke onderbouwing waarom een uithuisplaatsing nodig is Feitenonderzoek ... Jeugdzorg Mon, 27 Jun 2022, 18:28:52
Gesloten jeugdzorg nam minder jongeren op Jeugdzorg valt onder de verantwoordelijkheid van gemeenten In 2021 kregen 1 815 jongeren jeugdzorg in een gesloten inrichting. Dat waren er 265 minde... Jeugdzorg Fri, 29 Apr 2022, 06:08:45
Verscherpt toezicht op jeugdbeschermingsregio Brabant verlengd Sinds 2019 hebben de inspecties gezamenlijk meerdere keren vastgesteld dat de kwaliteit van de jeugdbescherming ernstig onder druk staat De Inspectie... Jeugdzorg Fri, 25 Mar 2022, 09:35:02
Feitenonderzoek bij uithuisplaatsing van kinderen krijgt toezicht van de IGJ De inspectie kijkt in het toezicht naar de afwegingen en beslissingen voor en tijdens een gedwongen uithuisplaatsing De Inspectie Gezondheidszorg en ... Jeugdzorg Thu, 24 Feb 2022, 16:09:06
Op 15 maart 24 uurs staking jeugdzorgmedewerkers FNV Jeugdzorg had het kabinet vorige week een ultimatum voorgelegd dat afgelopen nacht is verstreken Duizenden medewerkers die vallen onder de cao je... Jeugdzorg Tue, 15 Feb 2022, 16:29:39

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com