Dit tot opluchting van ActiZ branchevereniging van zorgorganisaties

De Nederlandse Zorgautoriteit constateert dat een model dat werd onderzocht voor de bekostiging van verpleeghuiszorg nog niet voldoet om in de praktijk toe te passen. Dat blijkt uit het onderzoek dat de toezichthouder afrondde naar de Integrale Vergelijking. Ook de minister van VWS constateert dat ‘verder uitstel […] onafwendbaar is’. Dit tot opluchting van ActiZ branchevereniging van zorgorganisaties.

Eerst visie, dan financiering
De komende jaren stijgt door de vergrijzing het aantal mensen dat een beroep zal doen op verpleeghuiszorg. Het is daarom volgens ActiZ noodzakelijk eerst een visie op de zorg voor ouderen te ontwikkelen en dan pas een passende financieringsvorm. Die integrale visie op de zorg voor ouderen, thuis en in het verpleeghuis, is er nu nog niet, maar moet wat ActiZ betreft een speerpunt worden van een nieuw kabinet.

Transparantie
Met de Integrale Vergelijking werd gezocht naar een middel om zowel de kwaliteit als de efficiency van verpleeghuizen met elkaar te vergelijken en op basis daarvan de zorg te financieren. Mireille de Wee, voorzitter van de ActiZ kerngroep Wonen en Zorg: ‘ActiZ wil graag bijdragen aan transparantie over de besteding van geld dat bedoeld is voor de zorg voor ouderen. Er mag geen misverstand bestaan over het belang hiervan.’

Maar ActiZ is ervan overtuigd dat het model van de Integrale Vergelijking niet bijdraagt aan betere verpleeghuiszorg. Bij de nulmeting die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) het afgelopen jaar deed, bleek er ook geen draagvlak te bestaan voor het model bij verpleeghuisorganisaties.

Eerst visie op zorg voor ouderen
De Integrale Vergelijking zou leiden tot een systeem met meer administratieve lasten en ongewenste financiële prikkels, die nadelig zou uitpakken voor bewoners, medewerkers en verpleeghuisorganisaties. De Wee: ‘We moeten in de zorg voor ouderen blijven zoeken naar een balans in de driehoek: kwaliteit-doelmatigheid-toegang. Maar als we één van die hoeken veranderen, wat het geval zou zijn met de Integrale Vergelijking, kan dat niet zonder gevolgen voor de andere hoeken.’

Het is volgens ActiZ belangrijk dat er realisme is over de daadwerkelijke kosten die zorgorganisaties moeten maken voor het bieden van zorg en het kunnen inspelen op de toenemende vraag naar verpleeghuiszorg en zaken als het vastgoed en de krapte op de arbeidsmarkt.

Tweede Kamer
ActiZ pleit voor stabiele en toekomstgerichte bekostiging van verpleeghuiszorg. Dat heeft de branchevereniging ook gedeeld met Tweede Kamerleden in een paper naar aanleiding van het rapport van de NZa. Het is volgens ActiZ te vroeg om wetgeving voor te bereiden, als het niet duidelijk is waarvoor die nodig is.

Wat ActiZ betreft is het belangrijk eerst een integrale visie op de zorg voor ouderen te ontwikkelen, en hier passende financiering aan te koppelen. Dit gesprek duldt geen uitstel en moet ook met een demissionair kabinet gevoerd worden.


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: ActiZ
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : ActiZ
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: Nieuwe bekostiging verpleeghuiszorg voorlopig van de baan
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
  • Datum: 31 jan 2021

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!