Men wil met de integrale vergelijking aansluiten bij bredere ontwikkelingen in de ouderenzorg

De NZa presenteerde het advies Integrale vergelijking verpleeghuiszorg. In dit advies beschrijven we de ervaringen van het afgelopen jaar bij de ontwikkeling van een nieuw model voor bekostiging van verpleeghuizen. Uit de eerste ervaringen blijkt dat deze integrale vergelijking verschillen tussen zorgaanbieders laat zien en hen zo kan helpen van elkaar te leren en zich te verbeteren. Maar het model is nog niet robuust genoeg om het toe te passen in de tariefregulering. Daarom stellen we voor de integrale vergelijking verder door te ontwikkelen.

Doelstellingen
De waarde van de integrale vergelijking ligt in het bereiken van drie hoofddoelstellingen. Ten eerste moeten alle zorgaanbieders met het tarief in staat zijn zorg te leveren die voldoet aan het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, ongeacht de omstandigheden van een aanbieder. Ten tweede moet de bekostiging de sector stimuleren om doelmatig te werken. En ten derde willen we inzicht bieden in verschillen tussen zorgaanbieders, zodat zij van elkaar kunnen leren en zichzelf verbeteren.

Nulmeting
Welke kosten maken verpleeghuizen in vergelijkbare situaties? En welke zorgaanbieder levert zorg op een efficiënte manier? Eind 2019 hebben verpleeghuizen data aangeleverd. Op basis van deze gegevens hebben wij zorgaanbieders met elkaar vergeleken. Verpleeghuizen werden gekoppeld aan zogeheten ‘peers’. Dit zijn verpleeghuizen die vergelijkbare zorg van goede kwaliteit leveren tegen relatief lage kosten. De belangrijkste conclusies zijn dat het model verschillen tussen zorgaanbieders kan laten zien en zo kan bijdragen aan de doelstellingen. Er liggen echter nog verschillende  vraagstukken en daarom is een verdere doorontwikkeling nodig voordat de methode toegepast kan worden in de tariefregulering. 

Verder ontwikkelen
De doorontwikkeling die we voorstellen bestaat uit verschillende onderdelen. We willen samen met de sector handvatten maken voor het leren en verbeteren: hoe kunnen de uitkomsten van de integrale vergelijking gebruikt worden? Hoe maken we het eenvoudig? We onderzoeken hoe we de kwaliteit van de data kunnen verbeteren en bekijken hoe we de administratieve lasten voor aanbieders kunnen verlagen. Ook doen we aanvullende analyses op basis van de gegevens van de nulmeting. We brengen de financiële impact in kaart en gaan inzichten op regionaal niveau brengen.  

Brede visie ouderenzorg
We willen met de integrale vergelijking aansluiten bij bredere ontwikkelingen in de ouderenzorg. De uitdagingen voor de ouderenzorg zijn groot, zoals een toenemende zorgvraag en personeelskrapte. We vinden het belangrijk dat de ouderenzorg daarom integraal benaderd wordt. Dat betekent dat we samen met zorgaanbieders, zorgverzekeraars en -kantoren de komende tijd onder andere willen werken aan meer preventie: welke (sociale) interventies hebben resultaat en willen we breder toegepast zien en is daarvoor een bredere betaaltitel wenselijk? Het is belangrijk dat de integrale vergelijking en andere trajecten op elkaar aansluiten en elkaar versterken. 

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: NZa
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : NZa
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2021/01/21/nza-werkt-nieuw-model-voor-bekostiging-verpleeghuizen-verder-uit
Originele titel: NZa werkt nieuw model voor bekostiging verpleeghuizen verder uit
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2021-01-23

Relevante artikelen ...

In de ouderenzorg zijn vrijwilligers onmisbaar De zorg voor ouderen in het verpleeghuis of in de wijk kan niet stop gezet worden Waar ziekenhuizen zorg kunnen afschalen, is dat voor verpleeghuizen... Ouderenzorg Tue, 27 Oct 2020, 10:37:26
Noodklok voor ondervoeding bij ouderen Ondervoeding heeft grote negatieve gevolgen voor de gezondheidstoestand en functionaliteit van ouderen De Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD... Ouderenzorg Fri, 20 Mar 2020, 13:56:44
Huize Henriëlla heeft aanwijzing gekregen Er zijn risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van zorg De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft Huize Henriëlla bv een aanwijzing gegeven. Huiz... Ouderenzorg Thu, 02 Jan 2020, 12:51:42
Revalidatiezorg voor kwetsbare ouderen is volop in ontwikkeling Door de dubbele vergrijzing stijgt de komende jaren de vraag naar GRZ De revalidatiezorg voor kwetsbare ouderen is volop in ontwikkeling en de behoef... Ouderenzorg Mon, 27 May 2019, 14:29:55
Kwetsbaarheid bij ouderen blijft achteruit gaan Nederland heeft te maken met een ‘dubbele vergrijzing’: het aantal ouderen en de levensverwachting van deze ouderen nemen toe  Geïntegreerde zor... Ouderenzorg Mon, 05 Nov 2018, 19:05:01
Infectiepreventie moet meer prioriteit in de verpleeghuiszorg krijgen Het is cruciaal dat verpleeghuizen de juiste maatregelen nemen Infecties met resistente bacteriën vormen een grote bedreiging voor kwetsbare mensen... Ouderenzorg Thu, 01 Nov 2018, 17:47:56