Op 1 januari 2021 hadden 324 duizend Nederlanders recht op langdurige zorg

De financiële verantwoording van Wlz-uitvoerders over 2021 is op orde. 98,6% van de Wlz-uitgaven in 2021 was rechtmatig (volgens de wet- en regelgeving). De kosten van onze langdurige zorg stegen in 2021 met 8,9%. Dit komt onder meer doordat het aantal Wlz-cliënten verder is toegenomen. Dit staat in het rapport ‘De kosten van onze langdurige zorg in 2021’ van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Kosten langdurige zorg
Op 1 januari 2021 hadden 324 duizend Nederlanders recht op langdurige zorg. Dit aantal steeg tot meer dan 340 duizend eind 2021. De kosten van onze langdurige zorg stegen in 2021 met 8,9% tot € 28,4 miljard. Dit zijn zorgkosten, subsidies van het Zorginstituut Nederland en de beheerskosten die de Wlz-uitvoerders maken voor de uitvoering van de Wlz. Sinds de invoering van de Wlz stijgen de uitgaven constant. Dit komt vooral door het stijgende aantal indicaties. In 2021 was deze stijging sterker door de instroom van ggz-cliënten in de Wlz.

Rechtmatigheid
De NZa onderzoekt elk jaar of de Wlz-uitvoerders de zorg- en beheerkosten voor de Wlz uitgeven conform de wet- en regelgeving. In 2021 gaven de Wlz-uitvoerders samen € 28,4 miljard uit aan de Wlz. Hiervan was 98,6% rechtmatig. In 2020 was dit 97,2%. In 2021 was € 221 miljoen van de uitgaven onrechtmatig; het ging daarbij vooral om uitbetalingen van het pgb en kosten voor mondzorg. Van € 189 miljoen kunnen we nog niet zeggen of die rechtmatig of onrechtmatig is. Bijvoorbeeld omdat fraudeonderzoeken nog niet zijn afgerond. De beheerskosten waren 100% rechtmatig. De subsidies van het Zorginstituut, de compensatie voor niet-geleverde zorg pgb als gevolg van de coronapandemie en het integraal pgb vallen buiten het toezicht van de NZa en zijn dan ook niet meegenomen in het onderzoek.

Financiële processen
2021 stond, net als 2020, voor zorgaanbieders en zorgkantoren in het teken van de coronapandemie en dit heeft veel van hen gevraagd. Desondanks hebben de zorgkantoren zich samen met het ministerie van VWS en de NZa ingespannen om de onrechtmatigheden en onzekerheden verder terug te dringen. We zijn blij met de voortgang die is geboekt. Naast de rechtmatigheid hebben we ook het proces rondom de materiële controles bij de zorgkantoren nader bekeken. De resultaten van dit onderzoek staan in het rapport ‘Verkenning materiële controle Wlz-uitvoerders’.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: NZa
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : NZa
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2022/11/30/financiele-verantwoording-wlz-uitvoerders-op-orde
Originele titel: Financiële verantwoording Wlz uitvoerders op orde
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2022-12-02

Relevante artikelen ...

Passende zorg versnellen door aanpassing risicoverevening Zoals beschreven in het regeerakkoord, is passende zorg de nieuwe norm Zorginstituut Nederland adviseert de minister van Volksgezondheid, Welzijn en ... Management & beleid Sun, 28 Aug 2022, 07:39:12
Inkoopkader 2023 geeft zorgaanbieders rust en continuïteit Belangrijke wijziging is de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) die per 1 januari 2022 de Wet toelating zorginstellingen (Wtzi) vervangt Voor cliënt... Management & beleid Mon, 06 Jun 2022, 06:01:34
Na coronadip zijn de reguliere zorgkosten weer aan het stijgen Dat blijkt uit de voorlopige cijfers van de ZorgCijfers Monitor over het derde kwartaal van 2021  De zorgkosten in de Zorgverzekeringswet stijge... Management & beleid Mon, 27 Dec 2021, 15:45:44
Zorgkantoren steeds vaker in rol van regionale regisseur De samenwerking en dialoog tussen zorgaanbieders en zorgkantoren is tijdens de coronapandemie verder versterkt Zorgkantoren zoeken samenwerking om de... Management & beleid Wed, 15 Dec 2021, 12:38:29
Goede informatieverstrekking van groot belang in deze onzekere tijd De pandemie trekt nog steeds een zware wissel op de toegankelijkheid De Nederlandse Zorgautoriteit vraagt zorgaanbieders die patiënten ongerust maken... Management & beleid Fri, 10 Dec 2021, 16:14:12
Tarieven voor huisartsenzorg aangepast Zorgverzekeraars voorzien grote administratieve problemen in de afwikkeling van declaraties van huisartsen per 1 januari 2022 Afgelopen september... Management & beleid Thu, 02 Dec 2021, 15:00:26

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com