De NZa heeft vastgesteld dat in 2021 het aantal cliënten blijft dalen ten opzichte van de jaren daarvoor

Het aantal unieke patiënten in de wijkverpleging is vorig jaar gedaald. Dit blijkt uit onze monitor over de contractering van de wijkverpleging in 2021. Dat is opmerkelijk gezien de toename van de vergrijzing en de wens tot meer zorg thuis. We onderzoeken komend jaar wat de oorzaak is van deze daling.

Aanwezigheid van wijkverpleging in de zorgketen is een belangrijke schakel om passende zorg thuis mogelijk te maken. De wijkverpleegkundige legt de verbinding tussen de persoonlijke situatie van de patiënt, de zorg die nodig is en de beschikbaarheid van deze zorg.

De NZa heeft vastgesteld dat in 2021 het aantal cliënten blijft dalen ten opzichte van de jaren daarvoor. Dat sluit niet aan bij de in gang gezette beweging naar meer passende zorg thuis. Door het uitvoeren van een kwalitatieve en een kwantitatieve analyse wil de NZa in kaart brengen of deze cliënten op een andere manier zorg hebben gekregen of dat het betekent dat mensen geen zorg hebben ontvangen die wel gewenst was. 

Ook blijkt uit onze monitor dat de onderhandelingen tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders in het algemeen in goede sfeer verlopen. Er worden afspraken gemaakt over de doelmatigheid van zorg en de tarieven. We zien nog steeds te weinig afspraken over preventie, kwaliteit van de zorg, regionale samenwerking en het tegengaan van personeelstekorten. Dit is wel nodig om te zorgen dat de wijkverpleging ook in de toekomst toegankelijk blijft voor een ieder die deze zorg nodig heeft.

Passende zorg vraagt van zorgaanbieders en zorgverzekeraars dat zij samenwerken en de zorg rondom de cliënt organiseren. Waar het mogelijk is verplaatst de zorg zich van het ziekenhuis naar thuis. Partijen maken regionaal afspraken hoe de zorg tot stand komt en wie welke rol heeft. Ook in relatie tot andere sectoren zoals huisartsen en het sociaal domein. Uit onze monitor blijkt ook hier dat er weinig onderlinge afspraken worden gemaakt tussen huisartsen, wijkverpleging, ggz en medisch-specialistische zorg.

Op 12 april 2022 organiseert de NZa een webinar voor zorgaanbieders waar zij goede voorbeelden uit de praktijk met elkaar kunnen delen. Geïnteresseerden kunnen hier meer informatie vinden.  Later dit jaar organiseren wij tevens een rondetafelgesprek met inkopers van zorgverzekeraars en zorgaanbieders om na te gaan hoe zij meer inhoudelijke afspraken kunnen maken om de wijkverpleging voor de toekomst voor te bereiden.


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: NZa
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : NZa
  • Wat is de URL bij deze bron?: Website bezoeken
  • Originele titel: NZa onderzoekt opmerkelijke daling aantal cliënten wijkverpleging
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
  • Datum: 28 mrt 2022

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!