De NZa heeft vastgesteld dat in 2021 het aantal cliënten blijft dalen ten opzichte van de jaren daarvoor

Het aantal unieke patiënten in de wijkverpleging is vorig jaar gedaald. Dit blijkt uit onze monitor over de contractering van de wijkverpleging in 2021. Dat is opmerkelijk gezien de toename van de vergrijzing en de wens tot meer zorg thuis. We onderzoeken komend jaar wat de oorzaak is van deze daling.

Aanwezigheid van wijkverpleging in de zorgketen is een belangrijke schakel om passende zorg thuis mogelijk te maken. De wijkverpleegkundige legt de verbinding tussen de persoonlijke situatie van de patiënt, de zorg die nodig is en de beschikbaarheid van deze zorg.

De NZa heeft vastgesteld dat in 2021 het aantal cliënten blijft dalen ten opzichte van de jaren daarvoor. Dat sluit niet aan bij de in gang gezette beweging naar meer passende zorg thuis. Door het uitvoeren van een kwalitatieve en een kwantitatieve analyse wil de NZa in kaart brengen of deze cliënten op een andere manier zorg hebben gekregen of dat het betekent dat mensen geen zorg hebben ontvangen die wel gewenst was. 

Ook blijkt uit onze monitor dat de onderhandelingen tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders in het algemeen in goede sfeer verlopen. Er worden afspraken gemaakt over de doelmatigheid van zorg en de tarieven. We zien nog steeds te weinig afspraken over preventie, kwaliteit van de zorg, regionale samenwerking en het tegengaan van personeelstekorten. Dit is wel nodig om te zorgen dat de wijkverpleging ook in de toekomst toegankelijk blijft voor een ieder die deze zorg nodig heeft.

Passende zorg vraagt van zorgaanbieders en zorgverzekeraars dat zij samenwerken en de zorg rondom de cliënt organiseren. Waar het mogelijk is verplaatst de zorg zich van het ziekenhuis naar thuis. Partijen maken regionaal afspraken hoe de zorg tot stand komt en wie welke rol heeft. Ook in relatie tot andere sectoren zoals huisartsen en het sociaal domein. Uit onze monitor blijkt ook hier dat er weinig onderlinge afspraken worden gemaakt tussen huisartsen, wijkverpleging, ggz en medisch-specialistische zorg.

Op 12 april 2022 organiseert de NZa een webinar voor zorgaanbieders waar zij goede voorbeelden uit de praktijk met elkaar kunnen delen. Geïnteresseerden kunnen hier meer informatie vinden.  Later dit jaar organiseren wij tevens een rondetafelgesprek met inkopers van zorgverzekeraars en zorgaanbieders om na te gaan hoe zij meer inhoudelijke afspraken kunnen maken om de wijkverpleging voor de toekomst voor te bereiden.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: NZa
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : NZa
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2022/03/24/nza-onderzoekt-opmerkelijke-daling-aantal-clienten-wijkverpleging
Originele titel: NZa onderzoekt opmerkelijke daling aantal cliënten wijkverpleging
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2022-03-28

Relevante artikelen ...

NZa geeft zorgaanbieder Zorg voor Elk een boete van 270.000 euro Aanleiding voor het onderzoek was het signaal van een zorgverzekeraar die vermoedde dat de declaraties van Zorg voor Elk onjuist waren De Nederlandse... Thuiszorg Wed, 10 Mar 2021, 18:52:28
In meerderheid regio’s acute verpleegkundige nachtzorg al geregeld Van de in totaal 50 regio’s zijn er al 44 regio’s waar zorgaanbieders voor wijkverpleging met elkaar in gesprek zijn In 39 regio’s zijn samenwerkings... Thuiszorg Tue, 03 Mar 2020, 16:08:57
Nieuwe bekostiging wijkverpleging in ontwikkeling Het merendeel van de zorgaanbieders in de wijkverpleging maakt inmiddels gebruik van een integraal uurtarief De Nederlandse Zorgautoriteit werkt de k... Thuiszorg Tue, 25 Feb 2020, 21:25:13
'Slimme zorg thuis' kan een uitkomst bieden Slimme zorg thuis zorgt voor meer betrokkenheid van de patiënt 'Slimme zorg thuis' kan een uitkomst bieden voor de alsmaar toenemende zorgvraag en de... Thuiszorg Thu, 07 Nov 2019, 15:51:53
De zorg thuis wordt steeds complexer Wat goede zorg thuis is staat beschreven in het nieuwe kwaliteitskader Wijkverpleging Cliënten blijven langer thuis wonen. Ook wordt de zorg steeds c... Thuiszorg Fri, 08 Mar 2019, 15:09:19
Vermindering administratieve lasten Per 1 januari 2018 heeft de NZa het besluit genomen om de beleidsregel Medisch specialistische Verpleging Thuis (MSVT) te laten vervallen In februari... Thuiszorg Wed, 15 Nov 2017, 10:27:05

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com