De NZa heeft vastgesteld dat in 2021 het aantal cliënten blijft dalen ten opzichte van de jaren daarvoor

Het aantal unieke patiënten in de wijkverpleging is vorig jaar gedaald. Dit blijkt uit onze monitor over de contractering van de wijkverpleging in 2021. Dat is opmerkelijk gezien de toename van de vergrijzing en de wens tot meer zorg thuis. We onderzoeken komend jaar wat de oorzaak is van deze daling.

Aanwezigheid van wijkverpleging in de zorgketen is een belangrijke schakel om passende zorg thuis mogelijk te maken. De wijkverpleegkundige legt de verbinding tussen de persoonlijke situatie van de patiënt, de zorg die nodig is en de beschikbaarheid van deze zorg.

De NZa heeft vastgesteld dat in 2021 het aantal cliënten blijft dalen ten opzichte van de jaren daarvoor. Dat sluit niet aan bij de in gang gezette beweging naar meer passende zorg thuis. Door het uitvoeren van een kwalitatieve en een kwantitatieve analyse wil de NZa in kaart brengen of deze cliënten op een andere manier zorg hebben gekregen of dat het betekent dat mensen geen zorg hebben ontvangen die wel gewenst was. 

Ook blijkt uit onze monitor dat de onderhandelingen tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders in het algemeen in goede sfeer verlopen. Er worden afspraken gemaakt over de doelmatigheid van zorg en de tarieven. We zien nog steeds te weinig afspraken over preventie, kwaliteit van de zorg, regionale samenwerking en het tegengaan van personeelstekorten. Dit is wel nodig om te zorgen dat de wijkverpleging ook in de toekomst toegankelijk blijft voor een ieder die deze zorg nodig heeft.

Passende zorg vraagt van zorgaanbieders en zorgverzekeraars dat zij samenwerken en de zorg rondom de cliënt organiseren. Waar het mogelijk is verplaatst de zorg zich van het ziekenhuis naar thuis. Partijen maken regionaal afspraken hoe de zorg tot stand komt en wie welke rol heeft. Ook in relatie tot andere sectoren zoals huisartsen en het sociaal domein. Uit onze monitor blijkt ook hier dat er weinig onderlinge afspraken worden gemaakt tussen huisartsen, wijkverpleging, ggz en medisch-specialistische zorg.

Op 12 april 2022 organiseert de NZa een webinar voor zorgaanbieders waar zij goede voorbeelden uit de praktijk met elkaar kunnen delen. Geïnteresseerden kunnen hier meer informatie vinden.  Later dit jaar organiseren wij tevens een rondetafelgesprek met inkopers van zorgverzekeraars en zorgaanbieders om na te gaan hoe zij meer inhoudelijke afspraken kunnen maken om de wijkverpleging voor de toekomst voor te bereiden.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: NZa
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : NZa
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2022/03/24/nza-onderzoekt-opmerkelijke-daling-aantal-clienten-wijkverpleging
Originele titel: NZa onderzoekt opmerkelijke daling aantal cliënten wijkverpleging
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2022-03-28

Relevante artikelen ...

Wijkverpleging krijgt zeer hoge waardering van cliënten De verwachtingen over wat de wijkverpleging doet en kan doen moeten door de vergrijzing en de extreem krappe arbeidsmarkt echt bijgesteld worden Clië... Thuiszorg Mon, 13 Jun 2022, 15:43:23
Personeelstekort wijkverpleging nijpend Dit betekent dat er mensen zijn die met pijn thuis zitten te wachten op wijkverpleging De wijkverpleging en thuiszorg komen steeds verder in de knel.... Thuiszorg Mon, 04 Oct 2021, 18:22:30
Cliëntondersteuning vaak niet te vinden, maar het helpt wel Mensen die zorg krijgen en nog thuis wonen, hebben vaak veel steun aan iemand die met ze meedenkt over de zorg en ondersteuning die ze nodig hebben. ... Thuiszorg Fri, 30 Jun 2017, 15:01:21

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com