De wijkverpleegkundige en het team wijkverpleging hebben de belangrijkste rol in het vormgeven van de zorg thuis

De wijkverpleging wordt steeds belangrijker. Cliënten doen in toenemende mate een beroep op deze zorg. Als spin in het web in de eerste lijn heeft de wijkverpleegkundige en het team wijkverpleging de belangrijkste rol in het vormgeven van de zorg thuis. Om deze rol optimaal te ondersteunen start er vanaf 2022 een nieuwe bekostiging van de wijkverpleging in de vorm van een breed experiment. Centraal staan naast professionele autonomie ook preventie, innovatie en samenwerken.  

Vertegenwoordigers van zorgaanbieders, patiënten, zorgverzekeraars en verpleegkundigen en verzorgenden hebben samen met de Nederlandse Zorgautoriteit in een bestuurlijk overleg op 17 juni 2021 een breed convenant gesloten voor een betere bekostiging van de wijkverpleging. Ondertekenaars van het convenant zijn Patiëntenfederatie Nederland, Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland, ActiZ, Zorgthuisnl, Zorgverzekeraars Nederland, en de NZa. In het convenant borgen we met elkaar dat we gelijkgericht werken aan de doelen van de nieuwe bekostiging.

Inzicht
“De nieuwe bekostiging draagt bij aan de ontwikkeling naar passende zorg”, benadrukt Josefien Kursten directeur Regulering van de NZa. “Onder meer doordat er meer zicht komt op inhoud van zorg en aan welk type cliënten deze wordt geleverd.” Op basis van deze cliëntprofielen kunnen zorgaanbieders en zorgverzekeraars beter een inhoudelijk gesprek voeren over de ontwikkelingen in de wijkverpleging en de zorg die daarbij nu en straks nodig is. Ook wordt zo vergoeding van zorg over een langere periode zoals een week of maand beter mogelijk, met meer ruimte voor preventie, innovatie en het organiseren van de zorg samen met de cliënt. De vergoeding per uur geleverde zorg kan zo in afstemming tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars steeds verder worden afgebouwd. 

Door middel van het convenant committeren de verschillende organisaties zich aan het uitwerken van deze richting van de bekostiging. Daarnaast zijn er afspraken over welke doelen we met elkaar nastreven en over de evaluatie daarvan. De organisaties die het convenant hebben gesloten, houden de vinger aan de pols door elkaar regelmatig  te spreken over de voortgang van de gemaakte afspraken. Zo werken we samen aan het verder verstevigen en verbeteren van de wijkverpleging in Nederland.  

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: NZa
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : NZa
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2021/07/29/wijkverpleging-sluit-breed-convenant-voor-betere-bekostiging
Originele titel: Wijkverpleging sluit breed convenant voor betere bekostiging
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers
Datum: 2021-07-29

Relevante artikelen ...

Alleen hoogstnoodzakelijke zorg nog mogelijk door wijkverpleging en de huisarts De vraag in de huisartsenzorg en de wijkverpleging neemt zo snel toe, omdat men niet meer terecht kan in een ziekenhuis of verpleeghuis De vraag na... Thuiszorg Sun, 28 Nov 2021, 07:16:07
Niet overal goede thuiszorg bij kwetsbare ouderen De inspectie deed onderzoek naar de zorg aan kwetsbare thuiswonende ouderen in vier gemeenten of wijken Huisartsen, hun praktijkondersteuners en de w... Thuiszorg Tue, 01 Dec 2020, 15:55:36
Investeringsregeling wijkverpleging van 60 miljoen Omdat het budget jaarlijks groeit, neemt dit bedrag elk jaar flink toe In het Hoofdlijnenakkoord wijkverpleging 2019-2022 zijn afspraken gemaakt over... Thuiszorg Tue, 16 Jun 2020, 11:55:54
Bij verbeteren geboortezorg zwangeren betrekken De minister wil onderzoek om de verbetermogelijkheden in de geboortezorg scherper te krijgen Zorgverleners moeten zwangere vrouwen en hun partners ... Thuiszorg Wed, 11 Dec 2019, 14:16:55
In de wijk moet ruimte zijn voor digitale zorg De minister werkt aan een wet waarmee hij de hoogte van de vergoeding van ongecontracteerde zorg kan vaststellen E-health of digitale zorg kan heel g... Thuiszorg Mon, 17 Jun 2019, 10:45:32
Wijkverpleging kent (nog) geen wachttijden In 99 procent wordt de zogeheten treeknorm gehaald door zorgorganisaties Mensen die de zorg van een wijkverpleegkundige nodig hebben, hoeven hier n... Thuiszorg Thu, 28 Mar 2019, 21:46:50

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com