De wijkverpleegkundige en het team wijkverpleging hebben de belangrijkste rol in het vormgeven van de zorg thuis

De wijkverpleging wordt steeds belangrijker. Cliënten doen in toenemende mate een beroep op deze zorg. Als spin in het web in de eerste lijn heeft de wijkverpleegkundige en het team wijkverpleging de belangrijkste rol in het vormgeven van de zorg thuis. Om deze rol optimaal te ondersteunen start er vanaf 2022 een nieuwe bekostiging van de wijkverpleging in de vorm van een breed experiment. Centraal staan naast professionele autonomie ook preventie, innovatie en samenwerken.  

Vertegenwoordigers van zorgaanbieders, patiënten, zorgverzekeraars en verpleegkundigen en verzorgenden hebben samen met de Nederlandse Zorgautoriteit in een bestuurlijk overleg op 17 juni 2021 een breed convenant gesloten voor een betere bekostiging van de wijkverpleging. Ondertekenaars van het convenant zijn Patiëntenfederatie Nederland, Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland, ActiZ, Zorgthuisnl, Zorgverzekeraars Nederland, en de NZa. In het convenant borgen we met elkaar dat we gelijkgericht werken aan de doelen van de nieuwe bekostiging.

Inzicht
“De nieuwe bekostiging draagt bij aan de ontwikkeling naar passende zorg”, benadrukt Josefien Kursten directeur Regulering van de NZa. “Onder meer doordat er meer zicht komt op inhoud van zorg en aan welk type cliënten deze wordt geleverd.” Op basis van deze cliëntprofielen kunnen zorgaanbieders en zorgverzekeraars beter een inhoudelijk gesprek voeren over de ontwikkelingen in de wijkverpleging en de zorg die daarbij nu en straks nodig is. Ook wordt zo vergoeding van zorg over een langere periode zoals een week of maand beter mogelijk, met meer ruimte voor preventie, innovatie en het organiseren van de zorg samen met de cliënt. De vergoeding per uur geleverde zorg kan zo in afstemming tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars steeds verder worden afgebouwd. 

Door middel van het convenant committeren de verschillende organisaties zich aan het uitwerken van deze richting van de bekostiging. Daarnaast zijn er afspraken over welke doelen we met elkaar nastreven en over de evaluatie daarvan. De organisaties die het convenant hebben gesloten, houden de vinger aan de pols door elkaar regelmatig  te spreken over de voortgang van de gemaakte afspraken. Zo werken we samen aan het verder verstevigen en verbeteren van de wijkverpleging in Nederland.  

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: NZa
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : NZa
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2021/07/29/wijkverpleging-sluit-breed-convenant-voor-betere-bekostiging
Originele titel: Wijkverpleging sluit breed convenant voor betere bekostiging
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers
Datum: 2021-07-29

Relevante artikelen ...

Tevredenheid onder cliënten met wijkzorg Door corona moest de zorg thuis veelal anders georganiseerd worden Cliënten in de wijkverpleging geven een hoge beoordeling aan hun zorgverleners. Da... Thuiszorg Sun, 20 Jun 2021, 09:43:50
NZa geeft zorgaanbieder Zorg voor Elk een boete van 270.000 euro Aanleiding voor het onderzoek was het signaal van een zorgverzekeraar die vermoedde dat de declaraties van Zorg voor Elk onjuist waren De Nederlandse... Thuiszorg Wed, 10 Mar 2021, 18:52:28
Majestic Home Care in Amsterdam heeft aanwijzing gekregen MHC mag sinds 29 januari al geen nieuwe cliënten meer aannemen De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft thuiszorgorganisatie Majestic Home C... Thuiszorg Fri, 05 Feb 2021, 13:58:25
Zorg door wijkverpleging en thuiszorg weer zoals afgesproken De uitbraak van het coronavirus had grote impact op de wijkverpleging of thuiszorg Cliënten kunnen thuis weer de zorg krijgen die afgesproken was. Ti... Thuiszorg Fri, 10 Jul 2020, 12:35:23
Thuiszorg Olympia bv heeft last onder dwangsom gekregen De inspectie ziet dat het bij Thuiszorg Olympia ontbreekt aan een aantal belangrijke randvoorwaarden voor goede en veilige zorg De Inspectie Gezondhe... Thuiszorg Fri, 14 Feb 2020, 15:42:34
Terreinwinst voor de nieuwe registratiemethode wijkverpleging De nieuwe methode levert tijdwinst op voor zorgprofessionals, waardoor zij meer tijd kunnen besteden aan het leveren van goede zorg. Bijna de helft v... Thuiszorg Wed, 15 May 2019, 18:18:55