De wijkverpleegkundige en het team wijkverpleging hebben de belangrijkste rol in het vormgeven van de zorg thuis

De wijkverpleging wordt steeds belangrijker. Cliënten doen in toenemende mate een beroep op deze zorg. Als spin in het web in de eerste lijn heeft de wijkverpleegkundige en het team wijkverpleging de belangrijkste rol in het vormgeven van de zorg thuis. Om deze rol optimaal te ondersteunen start er vanaf 2022 een nieuwe bekostiging van de wijkverpleging in de vorm van een breed experiment. Centraal staan naast professionele autonomie ook preventie, innovatie en samenwerken.  

Vertegenwoordigers van zorgaanbieders, patiënten, zorgverzekeraars en verpleegkundigen en verzorgenden hebben samen met de Nederlandse Zorgautoriteit in een bestuurlijk overleg op 17 juni 2021 een breed convenant gesloten voor een betere bekostiging van de wijkverpleging. Ondertekenaars van het convenant zijn Patiëntenfederatie Nederland, Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland, ActiZ, Zorgthuisnl, Zorgverzekeraars Nederland, en de NZa. In het convenant borgen we met elkaar dat we gelijkgericht werken aan de doelen van de nieuwe bekostiging.

Inzicht
“De nieuwe bekostiging draagt bij aan de ontwikkeling naar passende zorg”, benadrukt Josefien Kursten directeur Regulering van de NZa. “Onder meer doordat er meer zicht komt op inhoud van zorg en aan welk type cliënten deze wordt geleverd.” Op basis van deze cliëntprofielen kunnen zorgaanbieders en zorgverzekeraars beter een inhoudelijk gesprek voeren over de ontwikkelingen in de wijkverpleging en de zorg die daarbij nu en straks nodig is. Ook wordt zo vergoeding van zorg over een langere periode zoals een week of maand beter mogelijk, met meer ruimte voor preventie, innovatie en het organiseren van de zorg samen met de cliënt. De vergoeding per uur geleverde zorg kan zo in afstemming tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars steeds verder worden afgebouwd. 

Door middel van het convenant committeren de verschillende organisaties zich aan het uitwerken van deze richting van de bekostiging. Daarnaast zijn er afspraken over welke doelen we met elkaar nastreven en over de evaluatie daarvan. De organisaties die het convenant hebben gesloten, houden de vinger aan de pols door elkaar regelmatig  te spreken over de voortgang van de gemaakte afspraken. Zo werken we samen aan het verder verstevigen en verbeteren van de wijkverpleging in Nederland.  

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: NZa
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : NZa
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2021/07/29/wijkverpleging-sluit-breed-convenant-voor-betere-bekostiging
Originele titel: Wijkverpleging sluit breed convenant voor betere bekostiging
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers
Datum: 2021-07-29

Relevante artikelen ...

Concrete toezeggingen voor de thuiszorg blijven uit Er wordt al jarenlang gepraat tussen partijen over randvoorwaarden die een betere samenwerking in de wijkverpleging moet bewerkstelligen In het debat... Thuiszorg Tue, 05 Apr 2022, 12:59:30
Niet overal goede thuiszorg bij kwetsbare ouderen De inspectie deed onderzoek naar de zorg aan kwetsbare thuiswonende ouderen in vier gemeenten of wijken Huisartsen, hun praktijkondersteuners en de w... Thuiszorg Tue, 01 Dec 2020, 15:55:36
Zorg door wijkverpleging en thuiszorg weer zoals afgesproken De uitbraak van het coronavirus had grote impact op de wijkverpleging of thuiszorg Cliënten kunnen thuis weer de zorg krijgen die afgesproken was. Ti... Thuiszorg Fri, 10 Jul 2020, 12:35:23
Nieuwe bekostiging wijkverpleging in ontwikkeling Het merendeel van de zorgaanbieders in de wijkverpleging maakt inmiddels gebruik van een integraal uurtarief De Nederlandse Zorgautoriteit werkt de k... Thuiszorg Tue, 25 Feb 2020, 21:25:13
Patiënt niet over het hoofd zien bij financiering wijkverpleging Het nieuwe betaalmodel moet ook werkbaar zijn voor mensen met een persoonsgebonden budget Wat er ook voor nieuw betaalmodel komt in de wijkverplegi... Thuiszorg Thu, 20 Feb 2020, 20:11:17
In de wijk moet ruimte zijn voor digitale zorg De minister werkt aan een wet waarmee hij de hoogte van de vergoeding van ongecontracteerde zorg kan vaststellen E-health of digitale zorg kan heel g... Thuiszorg Mon, 17 Jun 2019, 10:45:32

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com