De vraag in de huisartsenzorg en de wijkverpleging neemt zo snel toe, omdat men niet meer terecht kan in een ziekenhuis of verpleeghuis

De vraag naar zorg thuis neemt razendsnel toe. Tegelijkertijd vallen veel zorgverleners uit door ziekte en quarantaine. Daardoor kan in de huisartsenzorg en de wijkverpleging de zorg helaas niet meer worden geboden zoals patiënten en cliënten dat gewend zijn. Dat maken de Landelijke Huisartsen Vereniging, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland en ActiZ vandaag bekend.

De vraag in de huisartsenzorg en de wijkverpleging neemt zo snel toe, omdat steeds meer mensen corona hebben of met andere klachten dan corona niet meer terecht kunnen in een ziekenhuis of verpleeghuis, omdat die vol zijn. Huisartsen en hun team, (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden zetten alles op alles om de hoogstnoodzakelijk zorg goed te blijven verlenen. Dit kan alleen als we een deel van de normale zorg uitstellen, niet verlenen of minder intensief verlenen.

Wijkverpleegkundigen kunnen niet alle cliënten blijven zien èn tegelijkertijd extra coronazorg bieden èn mensen helpen die niet meer in het ziekenhuis kunnen verblijven. Conny Helder bestuurslid ActiZ

Zorgelijk
Bianca Buurman, voorzitter van Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland: “De situatie in de wijkverpleging is zeer zorgelijk. Het is belangrijk dat je thuis goede zorg krijgt als je ziek bent. Die kunnen wij nu niet meer verlenen zoals we dat zouden willen. Zorgverleners, patiënten, mantelzorgers, we moeten nu met elkaar zorgen dat we hier zo goed mogelijk doorheen komen. In de wijkverpleging zullen we er alles aan doen om zo goed als het gaat onze zorg te leveren.”

Blijf spoedeisende klachten wel melden bij je huisartsenpraktijk of op de huisartsenpost, maar houd er in andere gevallen rekening mee dat je soms langer moet wachten. Mirjam van 't Veld voorzitter LHV

Mirjam van ’t Veld, voorzitter van de Landelijke Huisartsen Vereniging: “Blijf spoedeisende klachten wel melden bij je huisartsenpraktijk of op de huisartsenpost, maar houd er in andere gevallen rekening mee dat je soms langer moet wachten. En heb er begrip voor dat de zorg soms anders wordt geleverd dan je gewend bent of zou willen, bijvoorbeeld dat je niet meer zomaar kunt binnenlopen, dat het contact digitaal verloopt of dat je met een andere arts te maken krijgt dan normaal. We zullen hier samen doorheen moeten.”

Conny Helder, bestuurslid ActiZ: “Wijkverpleegkundigen kunnen niet alle cliënten blijven zien èn tegelijkertijd extra coronazorg bieden èn mensen helpen die niet meer in het ziekenhuis kunnen verblijven. Zij zullen de komende tijd keuzes moeten maken waardoor de zorg minder vaak, minder snel of op een andere manier wordt geleverd. Ook de beschikbaarheid van zorgmedewerkers in tijdelijk verblijflocaties en verpleeghuizen is beperkt, dus ook daar moeten de verwachtingen worden bijgesteld. Alles wat nu gebeurt en méér, terwijl veel collega’s ziek zijn, kan gewoon niet. We hopen en rekenen erop dat, uiteraard in overleg, cliënten en naasten dit zullen begrijpen en dat we elkaar helpen om hier ook nu samen doorheen te komen.”

De situatie in de wijkverpleging is zeer zorgelijk. Bianca Buurman voorzitter V&VN

Overal drukker
De zorg is een samenhangend geheel. Wordt het drukker in de ziekenhuizen, dan heeft dat direct gevolg voor de huisartsenzorg, wijkverpleging, verpleeghuizen en omgekeerd. Daarom is regionale samenwerking tussen zorgverleners door al die sectoren heen zo belangrijk. Per regio worden afspraken gemaakt over afschalen van zorg en hoe samen de belangrijkste zorg overeind te houden, omdat de situatie per regio kan verschillen. Dat is de enige manier om in deze heftige tijd zoveel mogelijk urgente zorg te kunnen blijven leveren voor iedereen die dat nodig heeft, ook thuis.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: ActiZ
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : ActiZ
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.actiz.nl/wijkverpleging-en-huisartsen-alleen-hoogstnoodzakelijke-zorg-nog-mogelijk
Originele titel: Wijkverpleging en huisartsen: alleen hoogstnoodzakelijke zorg nog mogelijk
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2021-11-28

Relevante artikelen ...

Breed convenant gesloten voor betere bekostiging wijkverpleging De wijkverpleegkundige en het team wijkverpleging hebben de belangrijkste rol in het vormgeven van de zorg thuis De wijkverpleging wordt steeds belan... Thuiszorg Thu, 29 Jul 2021, 14:43:37
Tevredenheid onder cliënten met wijkzorg Door corona moest de zorg thuis veelal anders georganiseerd worden Cliënten in de wijkverpleging geven een hoge beoordeling aan hun zorgverleners. Da... Thuiszorg Sun, 20 Jun 2021, 09:43:50
Regeling tijdelijke inzet helpende in de wijkverpleging verlengd Afgesproken is om die tijdelijke inzet te verlengen tot 1 september a.s. Het organiseren van zorg in de wijk is door de impact van corona een behoorl... Thuiszorg Tue, 16 Jun 2020, 12:44:21
In meerderheid regio’s acute verpleegkundige nachtzorg al geregeld Van de in totaal 50 regio’s zijn er al 44 regio’s waar zorgaanbieders voor wijkverpleging met elkaar in gesprek zijn In 39 regio’s zijn samenwerkings... Thuiszorg Tue, 03 Mar 2020, 16:08:57
Zorgverzekeraars willen rem op grote instroom kleine aanbieders wijkverpleging Onder de instroom zitten vaak wijkverpleegkundigen die vanuit een dienstverband als zelfstandige starten Zorgverzekeraars willen dat de minister een ... Thuiszorg Wed, 11 Sep 2019, 12:34:34
Samen ten strijde tegen malafide thuiszorgorganisaties Deze kleine groep zorgaanbieders stelt de grote meerderheid die goede zorg levert en goed declareert in een kwaad daglicht Zorgverzekeraars, toezic... Thuiszorg Thu, 27 Jun 2019, 12:29:23