Door vergrijzing stijgt het aantal zorgbehoevenden harder dan het aantal zorgmedewerkers

Zoveel mogelijk mensen zorg en ondersteuning bieden, met de zorgmedewerkers die er zijn. Dat is de uitdaging voor Nederland de komende jaren. ActiZ hoopt daarom dat de Tweede Kamer bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van VWS zich laat horen voor zorgmedewerkers. Het is volgens ActiZ branchevereniging van zorgorganisaties essentieel dat we zorgmedewerkers koesteren en hen marktconform belonen.

Door vergrijzing stijgt het aantal zorgbehoevenden harder dan het aantal zorgmedewerkers. Dit merken zorgmedewerkers in de wijk en het verpleeghuis nu al dagelijks. Naast inhoudelijke keuzes over de toegang en kwaliteit van de zorg is het daarom noodzakelijk zorgmedewerkers het werken makkelijk te maken, hen goed te belonen en administratieve lasten te verminderen. Hiervoor pleit ActiZ in een paper dat werd gedeeld met de Tweede Kamerleden voor de begrotingsbehandeling.

Dagelijkse puzzel
Het is voor veel zorgorganisaties elke dag opnieuw een puzzel om cliënten passende zorg te bieden en roosters rond te krijgen. Hoewel de uitstroom van medewerkers uit de sector relatief laag is en er veel instroom is aan nieuwe medewerkers , blijft er sprake van een tekort aan medewerkers door de snel stijgende vraag. De branchevereniging stelt dat om überhaupt mee te kunnen blijven doen in de huidige krappe arbeidsmarkt, verhoging van salarissen in de zorg voor ouderen en chronisch zieken essentieel is.

Zorgmedewerkers moeten we koesteren en marktconform belonen
ActiZ \ branchevereniging van zorgorganisaties

Gelijktrekken
De salarissen moeten volgens ActiZ tenminste gelijk worden getrokken met vergelijkbare sectoren. Eerder adviseerde één van de belangrijkste adviesorganen van het land, de Sociaal Economische Raad dit ook al. ‘De ruimte om de huidige achterstand in salaris bij zorgmedewerkers te dichten wordt niet opgevangen door de Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA). De OVA voorziet immers alleen in navolging van arbeidsmarktontwikkelingen, niet in het dichten van de achterstand ten opzichte van andere sectoren’, zo geeft ActiZ aan.

‘Ook de zorgcontracten die zorgkantoren en zorgverzekeraars afsluiten met zorgorganisaties bieden onvoldoende ruimte om te investeren in passende financiële waardering voor verzorgenden en verpleegkundigen.’

Lees meer
Lees hier meer over de loonruimte voor zorgmedewerkers en andere aandachtspunten van ActiZ voor de begrotingsbehandeling van het ministerie van VWS.

ActiZ paper Tweede Kamer Begrotingsbehandeling ministerie van VWS

De grootste zorgsector van het land
De vvt is de grootste zorgsector in het land. Bijna 500.000 medewerkers zorgen voor ruim 120.000 bewoners in verpleeghuizen en komen jaarlijks bij 2 miljoen mensen thuis. De sector helpt mensen zelfstandig thuis te laten wonen, ontlast huisartsen, voorkomt ziekenhuisopnames, fungeert als een hub naar huis vanuit het ziekenhuis en biedt 24/7-zorg aan ouderen en chronisch zieken die dit nodig hebben.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: ActiZ
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : ActiZ
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.actiz.nl/dicht-het-loongat-de-zorg-investeer-meer-loonruimte-voor-zorgmedewerkers
Originele titel: Dicht het loongat in de zorg: investeer in meer loonruimte voor zorgmedewerkers
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2022-10-19

Relevante artikelen ...

Grote geldzorgen bij acht op de tien zorg- en welzijnsmedewerkers Het is belangrijk dat als je financiële problemen hebt of verwacht, je tijdig hulp zoekt en vraagt Acht van de tien zorg- en welzijnsmedewerkers make... Arbeid & CAO Fri, 25 Nov 2022, 07:58:39
Beroepenstructuur psychologische zorg vereenvoudigd Per 1 januari 2025 geldt er één basisberoep voor de psychologische zorg in de Wet BIG: de gezondheidszorgpsycholoog-generalist Het ministerie van Vol... Arbeid & CAO Mon, 07 Nov 2022, 21:33:07
Seksueel grensoverschrijdend gedrag gepeild door NU'91 Met behulp van deze peiling willen ze dit beter in kaart brengen De laatste tijd komen er veel verhalen naar buiten over seksueel grensoverschrijdend... Arbeid & CAO Sat, 02 Apr 2022, 12:00:05
CAO VVT verlengd Afgesproken is dat in september de werknemersorganisaties en werkgeversorganisaties gesprekken starten over een meerjarige CAO Werknemersverenigingen... Arbeid & CAO Wed, 23 Jun 2021, 18:19:05
Meer stageplekken voor mbo'ers nodig Door corona hebben zorgorganisaties en ondernemers hun handen vol aan het begeleiden van de eigen medewerkers Er is meer flexibiliteit nodig om mbo’e... Arbeid & CAO Mon, 29 Mar 2021, 08:29:07
Gesprekken over verbetering huidige cao umc's Gezien de beperkte financiële ruimte willen de umc’s de beschikbare loonruimte gericht inzetten op de grootste knelpunten Op vrijdag 15 januari hebbe... Arbeid & CAO Sun, 17 Jan 2021, 08:17:10

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com