Door vergrijzing stijgt het aantal zorgbehoevenden harder dan het aantal zorgmedewerkers

Zoveel mogelijk mensen zorg en ondersteuning bieden, met de zorgmedewerkers die er zijn. Dat is de uitdaging voor Nederland de komende jaren. ActiZ hoopt daarom dat de Tweede Kamer bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van VWS zich laat horen voor zorgmedewerkers. Het is volgens ActiZ branchevereniging van zorgorganisaties essentieel dat we zorgmedewerkers koesteren en hen marktconform belonen.

Door vergrijzing stijgt het aantal zorgbehoevenden harder dan het aantal zorgmedewerkers. Dit merken zorgmedewerkers in de wijk en het verpleeghuis nu al dagelijks. Naast inhoudelijke keuzes over de toegang en kwaliteit van de zorg is het daarom noodzakelijk zorgmedewerkers het werken makkelijk te maken, hen goed te belonen en administratieve lasten te verminderen. Hiervoor pleit ActiZ in een paper dat werd gedeeld met de Tweede Kamerleden voor de begrotingsbehandeling.

Dagelijkse puzzel
Het is voor veel zorgorganisaties elke dag opnieuw een puzzel om cliënten passende zorg te bieden en roosters rond te krijgen. Hoewel de uitstroom van medewerkers uit de sector relatief laag is en er veel instroom is aan nieuwe medewerkers , blijft er sprake van een tekort aan medewerkers door de snel stijgende vraag. De branchevereniging stelt dat om überhaupt mee te kunnen blijven doen in de huidige krappe arbeidsmarkt, verhoging van salarissen in de zorg voor ouderen en chronisch zieken essentieel is.

Zorgmedewerkers moeten we koesteren en marktconform belonen
ActiZ \ branchevereniging van zorgorganisaties

Gelijktrekken
De salarissen moeten volgens ActiZ tenminste gelijk worden getrokken met vergelijkbare sectoren. Eerder adviseerde één van de belangrijkste adviesorganen van het land, de Sociaal Economische Raad dit ook al. ‘De ruimte om de huidige achterstand in salaris bij zorgmedewerkers te dichten wordt niet opgevangen door de Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA). De OVA voorziet immers alleen in navolging van arbeidsmarktontwikkelingen, niet in het dichten van de achterstand ten opzichte van andere sectoren’, zo geeft ActiZ aan.

‘Ook de zorgcontracten die zorgkantoren en zorgverzekeraars afsluiten met zorgorganisaties bieden onvoldoende ruimte om te investeren in passende financiële waardering voor verzorgenden en verpleegkundigen.’

Lees meer
Lees hier meer over de loonruimte voor zorgmedewerkers en andere aandachtspunten van ActiZ voor de begrotingsbehandeling van het ministerie van VWS.

ActiZ paper Tweede Kamer Begrotingsbehandeling ministerie van VWS

De grootste zorgsector van het land
De vvt is de grootste zorgsector in het land. Bijna 500.000 medewerkers zorgen voor ruim 120.000 bewoners in verpleeghuizen en komen jaarlijks bij 2 miljoen mensen thuis. De sector helpt mensen zelfstandig thuis te laten wonen, ontlast huisartsen, voorkomt ziekenhuisopnames, fungeert als een hub naar huis vanuit het ziekenhuis en biedt 24/7-zorg aan ouderen en chronisch zieken die dit nodig hebben.


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: ActiZ
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : ActiZ
  • Wat is de URL bij deze bron?: Website bezoeken
  • Originele titel: Dicht het loongat in de zorg: investeer in meer loonruimte voor zorgmedewerkers
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
  • Datum: 19 okt 2022

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!