In acute situaties ontvangen verzekerden het hulpmiddel niet altijd tijdig

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) krijgt signalen dat verzekerden niet altijd een hulpmiddel krijgen dat echt helpt en functioneel is. Ook horen we dat verzekerden in acute situaties het hulpmiddel niet tijdig ontvangen. Wij verwachten dat zorgverzekeraars openstaan voor input van patiëntenverenigingen, verzekerden of zorgaanbieders, en zien graag dat de problemen worden opgepakt. Wij zien dit als een voorwaarde voor passende zorg en invulling van de zorgplicht. Deze oproep doen wij in een brief aan alle zorgverzekeraars.

Passende zorg
Zorgverzekeraars hebben de taak om hulpmiddelen doelmatig in te kopen en te organiseren, en dit lukt steeds beter. Maar dit mag niet leiden tot situaties waarbij verzekerden niet goed geholpen worden. Van patiëntenverenigingen hoort de NZa dat het voorkomt dat hulpmiddelen worden geleverd die voor een grote groep verzekerden geschikt zijn maar die niet passen bij een deel van de verzekerden. Zo is een katheterzak die je met twee handen moet openen niet geschikt voor iemand met een eenzijdige verlamming. Elke verzekerde die een hulpmiddel nodig heeft zou op tijd en zonder gedoe een passend hulpmiddel moeten krijgen. Er moet ruimte zijn voor maatwerk waar dat nodig is.

Acute situaties
Ook bij acute situaties komt het vaak voor dat hulpmiddelen niet op tijd geleverd worden. Zo zijn er mensen die het ziekenhuis niet konden verlaten omdat de benodigde hulpmiddelen nog niet beschikbaar waren. De zorg moet ook in deze spoedgevallen goed zijn georganiseerd. Het mag niet zo zijn dat verzekerden in acute situaties de juiste hulpmiddelen niet kunnen krijgen of langer in het ziekenhuis verblijven door het ontbreken van deze hulpmiddelen.

Wij verwachten van zorgverzekeraars dat zij in de gaten houden wat er misgaat en dat knelpunten worden opgelost zodat verzekerden hulpmiddelen krijgen waar ze echt wat aan hebben. In de komende periode gaan we in gesprek met zorgverzekeraars en brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland over deze brief en bespreken we hoe zij deze oproep gaan oppakken.