Goede data is van heel groot belang om de juiste keuzes te kunnen maken

De coronapandemie laat zien dat zorgprofessionals, zorgaanbieders en zorgverzekeraars er onder grote druk in zijn geslaagd om samen te werken. Met elkaar creatieve oplossingen inzetten om de reguliere zorg zoveel als mogelijk door te laten gaan. We zien dat er wordt samengewerkt tussen ziekenhuizen en zbc’s om de beschikbare capaciteit zo optimaal mogelijk in te zetten. In tijden van krapte wordt duidelijker welke zorg het meest nodig is. En we zien dat zorgprofessionals waar mogelijk digitale hulpmiddelen inzetten om zorg op afstand te leveren.

In onze jaarlijkse Stand van de zorg 2021 blikken we terug op het afgelopen jaar. Welke trends zien we in de zorg en in de verschillende sectoren in 2021? We benoemen oplossingen voor de knelpunten die we zien en hoe wij daaraan bij willen dragen, samen met de wetenschap en praktijk.

Goede data
Goede data is van heel groot belang om de juiste keuzes te kunnen maken. Zo kunnen we coronamaatregelen op- en afschalen op basis van de druk op de zorg en de beschikbare capaciteit beter benutten. Het is nieuw dat dergelijke actuele data beschikbaar is, en we pleiten ervoor dit in de toekomst te behouden en verder te verbeteren. Goede data zorgt voor beter onderbouwde beleidskeuzes.

De tijd dringt
De urgentie om verder te gaan op deze weg is groter dan ooit. De zorgkosten lopen verder op. Dit komt onder andere omdat we steeds ouder worden en de vraag naar zorg stijgt. Er zijn ingrijpende veranderingen en scherpe keuzes nodig om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Zo dwingt de krapte op de arbeidsmarkt ons veel creatiever en flexibeler om te gaan met menselijk kapitaal. In 2020 adviseerden we samen met Zorginstituut Nederland de minister van VWS over passende zorg. In 2021 werken we aan het verhelderen wat dit precies betekent. We zijn in gesprek met het veld om deze beweging te starten, want we kunnen dit niet alleen. In 2022 en verder zetten we als NZa stappen in het aanpassen van onze regels en ons toezicht, zodat we de zorgprofessional ondersteunen in het leveren van passende zorg.

Dat betekent dat we ons moeten veel meer richten op gezondheid in plaats van op ziekte, aandoeningen en kwalen. En dat vraagt dat we door de hele zorgketen maar ook met het sociaal domein samenwerken en afstemmen. Door de zorg zowel slim te concentreren als te spreiden kunnen we blijven garanderen dat gezond en ongezond, arm en rijk en jong en oud toegang blijft houden tot zorg als zij die nodig hebben. In de buurt als dat kan en verder weg als dat moet.

Regeerakkoord
Dit is hét moment om de verandering in gang te zetten. Aan de vooravond van een nieuw regeerakkoord willen we ook de politiek vragen om met ons deze beweging naar passende zorg in te zetten en vol te houden. Verandering zal soms moeilijk zijn en weerstand kennen, maar laten we het gezamenlijk belang voorop stellen: dat iedereen die zorg nodig heeft er van verzekerd kan zijn dat hij of zij die zorg ook krijgt, ook op de lange termijn.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: NZa
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : NZa
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2021/10/14/coronapandemie-laat-zien-passende-zorg-kan-en-is-nodig
Originele titel: Coronapandemie laat zien: passende zorg kan én is nodig
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2021-10-15

Relevante artikelen ...

Inkoop paramedische zorg moet veranderen Bij het inkopen van zorg zou het gesprek tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars moeten gaan over wat de beste zorg is voor de patiënt De Nederland... Management & beleid Tue, 12 Oct 2021, 14:51:41
Geen uitzondering meer voor levering aan de zorg zonder CE-markering De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd stond -onder voorwaarden- in 2020 wel mondneusmaskers en handschoenen zonder CE-markering toe Fabrikanten, in... Management & beleid Mon, 04 Oct 2021, 04:31:08
Inspanningen zorgverzekeraars in uitzonderlijk jaar De coronapandemie had een ongekende invloed op de maatschappij en specifiek op de zorg Om de zorg toegankelijk te houden, moeten zorgverzekeraars, zo... Management & beleid Tue, 29 Jun 2021, 13:58:10
Bekostiging extramurale farmacie veranderd niet in 2022 Dat blijkt uit de publicatie van de beleidsregel, regeling en prestatiebeschrijvingbeschikking Voor de extramurale farmacie komen er geen beleidswijz... Management & beleid Wed, 23 Jun 2021, 11:11:40
Contractering huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg verbeterd Er komt steeds meer aandacht voor regionale samenwerking De NZa ziet positieve veranderingen in de contractering van huisartsenzorg en multidisciplin... Management & beleid Thu, 01 Apr 2021, 19:35:58
Voor aanvragen wijkverpleging en pgb moeten zorgverzekeraars de wachttijd verkorten Dat blijkt uit een onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) Zorgverzekeraars kunnen vaak sneller reageren als verzekerden en/of aanvragers o... Management & beleid Wed, 27 Jan 2021, 12:34:35