De behoefte aan mantelzorg zal toenemen, onder meer door vergrijzing

De komende decennia zal vaker een beroep worden gedaan op burgers om mantelzorg te verlenen. Onderzoek met het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg laat zien dat de  bereidheid hiertoe onder burgers hoog is. Onder burgers die mantelzorg willen verlenen verschilt deze bereidheid wel per (zorg)taak. De bereidheid tot het verlenen van emotionele steun en hulp met praktische zaken ligt hoog. De bereidheid tot het helpen met persoonlijke verzorging en verpleegkundige zorg ligt een stuk lager.

De behoefte aan mantelzorg zal toenemen, onder meer door vergrijzing, door toename van mensen met een chronische aandoening en door beleidsvoering die stuurt op het zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Daarom is het relevant in beeld te hebben in hoeverre burgers bereid zijn tot het bieden van zorg en hulp aan naasten.

Vooral onder 75-plussers is de bereidheid tot verlenen van mantelzorg toegenomen
De bereidheid tot het verlenen van mantelzorg was al hoog en is tussen 2013 en 2022 verder gegroeid. Uit peilingen binnen het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg blijkt dat in 2013 74% van de burgers hulp en zorg wilden bieden aan een naaste. In 2022 was dit met 78% nog iets hoger. Vooral onder 75-plussers is de bereidheid gestegen, van 42% in 2013 naar 60% in 2022.

Burgers zorgen het liefst voor hun partner of kind en zijn bereid te helpen met velerlei taken
Evenals in 2013 willen burgers die aangeven bereid te zijn tot het verlenen van mantelzorg, dit vooral doen voor hun partner (81%) of kind (66%). De bereidheid tot het verlenen van hulp en zorg verschilt per taak. Net als in 2013 zijn mensen die bereid zijn tot het verlenen van mantelzorg, na doorvragen het m  eest bereid om te helpen met emotionele ondersteuning en het minst bereid om te helpen met verpleegkundige zorg en persoonlijke verzorging.

Discrepantie tussen bereidheid tot en daadwerkelijk bieden van mantelzorg blijven monitoren
Vanuit de verwachting dat de behoefte aan mantelzorg de komende decennia zal stijgen is het van belang te blijven monitoren in hoeverre mensen bereid zijn om voor hun naasten te zorgen. Het deel van de mensen dat daadwerkelijk mantelzorg biedt is kleiner dan het deel dat aangeeft hiertoe bereid te zijn. Een cruciale vraag is dan ook hoe deze discrepantie tussen de bereidheid en het daadwerkelijk bieden van mantelzorg verklaard kan worden en of er belemmerende factoren zijn die kunnen worden aangepakt. Dit zijn vragen waar toekomstig onderzoek zich op kan richten.

Over het onderzoek
Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van een vragenlijst die het Nivel in 2013 en in 2022 heeft verstuurd naar 1500 leden van het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg. De respons was 51% in 2013 en 46% in 2022.

Bron: Nivel


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: Nivel
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : Nivel
  • Wat is de URL bij deze bron?: Website bezoeken
  • Originele titel: Grote bereidheid tot het verlenen van mantelzorg onder burgers
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
  • Datum: 15 feb 2024

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!