In veel landen, waaronder Nederland, wordt vanwege toenemende vergrijzing een steeds groter beroep gedaan op familieleden in de zorg voor naasten

Het inzetten van familiegesprekken in de thuiszorg kan overbelasting van mantelzorgers voorkomen. Ook zorgt het er voor dat mantelzorgende families beter blijven functioneren, zonder dat er meer professionele zorg nodig is.

Dit blijkt uit het proefschrift van Susanne Broekema, docent Social Work aan de Hanzehogeschool en UMCG-promovenda. Zij promoveerde op 10 oktober op de resultaten van haar proefschrift aan de Rijksuniversiteit Groningen.

In veel landen, waaronder Nederland, wordt vanwege toenemende vergrijzing een steeds groter beroep gedaan op familieleden in de zorg voor naasten. Mensen die zorg nodig hebben, wonen langer thuis en professionele zorg is beperkt beschikbaar. Het functioneren van een familie kan door de zorg voor een naaste onder druk komen te staan en familieleden lopen risico op overbelasting. In haar proefschrift onderzocht Susanne Broekema wat het effect is van de inzet van familiegesprekken in de thuiszorg. Zij ging hierbij na of dit het familie-functioneren kan verbeteren en overbelasting kan voorkomen, zonder dat er meer professionele zorg nodig is. 

Familiegesprek leidt tot gezamenlijk plan
Een familiegesprek is een gepland gesprek tussen een verpleegkundige, een patiënt en de familie of andere naasten van de patiënt. Tijdens het gesprek leren de verpleegkundige en de familie elkaar beter kennen, delen de aanwezigen hun ervaringen, verwachtingen, overtuigingen, zorgen en wensen over de zorgsituatie en formuleren ze een gezamenlijke vraag. In het gesprek komt ieders perspectief aan bod. De verpleegkundige structureert het gesprek, stimuleert open communicatie en erkent moeilijke ervaringen, emoties en ook de sterke punten van de familie. De aanwezigen werken toe naar een gezamenlijk plan van aanpak. 

Minder overbelasting mantelzorgers
Het onderzoek van Broekema liet zien dat verpleegkundigen, na een meerdaagse training, goed in staat waren om familiegesprekken te voeren. In interviews vertelden families dat zij na een familiegesprek meer overzicht over de situatie ervoeren en beter onderling contact. Op de langere termijn benoemden familieleden minder overbelasting en betere aansluiting van de zorg bij zowel hun mogelijkheden als bij de wensen van de zorgontvanger. 

Minder professionele thuiszorg nodig
Uit een vergelijking tussen families die hadden deelgenomen aan twee familiegesprekken en families die alleen de gebruikelijke thuiszorg kregen, bleek opnieuw dat familiegesprekken positieve invloed hadden op het functioneren van de families en de mate van overbelasting. Bovendien hadden deze families gemiddeld gezien minder professionele thuiszorg nodig.

Adviezen voor invoering familiegesprek
Volgens Susanne Broekema leidt het familiegesprek tot een aanpak die optimaal aansluit bij de wensen en mogelijkheden van alle betrokkenen: patiënt, familieleden en professionele zorg. Zij heeft enkele adviezen voor organisaties die overwegen familiegesprekken in te voeren. ‘Zorg er voor dat alle belanghebbenden betrokken zijn bij de invoering van familiegesprekken en bied van tevoren scholing aan de verpleegkundigen aan om deze gesprekken te voeren. Leidinggevenden in de thuiszorg moeten zich verder realiseren dat het familiegesprek misschien eerst extra werk lijkt op te leveren, maar dat de werkdruk op de langere termijn juist lijkt te verminderen. Het familiegesprek moet ook een vaste plek krijgen in de dagelijkse praktijk.’

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: UMCG / Joost Wessels
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : UMCG
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.umcg.nl/s/effect-familiegesprek-op-mantelzorg
Originele titel: Minder overbelasting mantelzorgers en minder thuiszorg nodig door familiegesprek
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers
Datum: 2022-10-11

Relevante artikelen ...

Thuiszorg Doruk B.V. onder verscherpt toezicht Er zijn risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van zorg De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft Thuiszorg Doruk B.V. in Almelo vanaf 14 augustu... Thuiszorg Mon, 24 Aug 2020, 14:49:04
Zorg door wijkverpleging en thuiszorg weer zoals afgesproken De uitbraak van het coronavirus had grote impact op de wijkverpleging of thuiszorg Cliënten kunnen thuis weer de zorg krijgen die afgesproken was. Ti... Thuiszorg Fri, 10 Jul 2020, 12:35:23
Aantal zorgvragen na de corona-uitbraak daalde Het gemiddeld aantal uren geleverde zorg per week daalde licht Ook in de wijkverpleging daalde het aantal zorgvragen na de corona-uitbraak. Minder me... Thuiszorg Wed, 08 Jul 2020, 18:12:50
Patiënt niet over het hoofd zien bij financiering wijkverpleging Het nieuwe betaalmodel moet ook werkbaar zijn voor mensen met een persoonsgebonden budget Wat er ook voor nieuw betaalmodel komt in de wijkverplegi... Thuiszorg Thu, 20 Feb 2020, 20:11:17
Mantelzorgers ervaren een lagere kwaliteit van leven Een op de drie werkende vrouwen en een op de vijf werkende mannen geeft  mantelzorg Dit blijkt uit Werk en mantelzorg; kwaliteit van leven en he... Thuiszorg Wed, 13 Feb 2019, 10:31:37
Meer zorg, minder papier Actiedag wijkverpleging op 20 november. Een dag geen onnodige administratie. Eén dag lang alleen administratie die rechtstreeks ten goede komt aan cli... Thuiszorg Tue, 07 Nov 2017, 13:51:45

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com