De werking van hogere doseringen corticosteroïden en een nadere studie naar ademhalingsondersteuning voor Covid-patiënten

Intensivisten Rik Endeman en Leo Heunks van het Erasmus MC hebben ieder subsidie ontvangen van ZonMw voor een tweetal onderzoeken naar Covid. Zij willen onderzoek doen naar de werking van hogere doseringen corticosteroïden en een nadere studie naar ademhalingsondersteuning voor Covid-patiënten.

Ademhalingsondersteuning ter voorkoming van kunstmatige beademing
Patiënten met ernstige Covid die terechtkwamen op de IC moesten in veel gevallen kunstmatig worden beademd. Dit is een ingrijpende behandeling voor de patiënt, verhoogt de kans op sterfte en patiënten hebben na ontslag langdurige klachten zoals spierzwakte en vermoeidheid.

Longarts-intensivist Leo Heunks van het Erasmus MC wil onderzoeken of minder complexe ademhalingsondersteuning zoals High Flow Nasal Oxygen (HFNO) en niet-invasieve beademing (NIB) vaker kan worden ingezet en hiermee kan worden voorkomen dat de patiënt kunstmatig beademd moet worden. In de studie wil Heunks onderzoeken wat het beste moment is om te starten met de HFNO of NIB, welke patiënten de meeste kans hebben op een succesvolle behandeling met HFNO of NIB en of het gebruik van deze methode de kans op overleving verhoogt.

Uitgebreide database
Om bovenstaande vragen te beantwoorden wordt gebruik gemaakt van omvangrijke databases die tijdens de pandemie zijn verzameld. ‘Met deze databases die gegevens bevatten van duizenden Covid-patiënten hopen we een duidelijk antwoord te kunnen geven op bovenstaande vragen. Deze antwoorden vullen het huidige kennishiaat en kunnen gebruikt worden om richtlijnen en de klinische praktijk van non-invasieve respiratoire ondersteuning aan te passen en patiënten en hun naasten beter te informeren.’

Studie naar effect  hogere dosering corticosteroïden
De tweede onderzoeksaanvraag richt zich op de dosering van corticosteroïden. Corticosteroïden (ontstekingsremmers) zijn de hoeksteen van de behandeling van patienten met een ernstige Covid19-pneumonie (COVID-ARDS) op de Intensive Care. Hierbij is het middel dexamethason in een standaarddosering van 10 mg daags voor 10 dagen het voorgeschreven middel. Aan het begin van de pandemie constateerde de staf van de Intensive Care van het Erasmus MC dat deze dosering te laag en de duur te kort is. Een hogere dosering leek meer effect te sorteren.

Gebruik maken van praktijkvariatie
In het nu aangevraagde onderzoek wil intensivist Endeman dit onderzoeken. De dosering, duur en het moment van verhoging van de corticosteroïden verschilde per ziekenhuis. Het Erasmus MC heeft samen met het Amsterdam UMC een project geschreven om, gebruikmakend van de huidige praktijkvariatie, te onderzoeken welke dosering, duur en ‘timing’ van steroiden resulteert in een betere uitkomst van COVID-ARDS. Hierbij zullen ze ook gebruik maken van de COVID19 biobank van de Intensive Care en afdeling Virologie van het Erasmus MC.


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: Erasmus MC / Miriam Heijenga
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : Erasmus MC
  • Wat is de URL bij deze bron?: Website bezoeken
  • Originele titel: Intensivisten Erasmus MC ontvangen subsidie voor onderzoek naar Covid
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Studenten
  • Datum: 06 mrt 2022

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!