Dat niet alle zorg kan worden verleend, komt onder meer door het nog steeds hoge ziekteverzuim en personeelstekorten

Ziekenhuizen verlenen steeds meer planbare zorg (zoals knie-, heup- en staaroperaties). In november leverde 55% van de ziekenhuizen de planbare zorg volledig. In oktober was dit 48% en in september 45%. 96% van de ziekenhuizen kan patiënten die kritiek planbare zorg nodig hebben binnen de norm van 6 weken behandelen. Dit is vergelijkbaar met vorige maand. Dat niet alle zorg kan worden verleend, komt onder meer door het nog steeds hoge ziekteverzuim en personeelstekorten. Dit staat in de Monitor Toegankelijkheid van de Zorg over november 2022 van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Hierin staan cijfers over oktober en november.

Medisch-specialistische zorg
In oktober was het aantal patiënten dat ziekenhuiszorg ontving lager dan voor de pandemie. De meest urgente zorg gaat door, maar de planbare zorg waarvoor (mogelijk) een IC-bed nodig is, is nog niet op het niveau van voor de pandemie. Dit is vergelijkbaar met vorige maanden. De wachttijden in de medisch-specialistische zorg blijven stabiel en lang. In november is er in een aantal regio’s sprake van een lichte daling, maar deze is landelijk nog niet zichtbaar. De hoeveelheid nog te leveren zorg in de ziekenhuizen is licht is gedaald ten opzichte van vorige maand, met ongeveer 2,5%.

Huisartsenzorg
In november 2022 was het aantal consulten en visites van huisartsen even hoog als in november 2021.

Langdurige zorg
Het aantal wachtenden op langdurige zorg neemt opnieuw toe. De sterke stijging in augustus kwam doordat het CIZ maatregelen heeft getroffen om het verhoogde aantal aanvragen van de afgelopen maanden tijdig weg te werken. In september en oktober zien we ook een stijging, maar deze is minder sterk. Vermoedelijk spelen personeelstekorten en ziekteverzuim hierbij een rol, naast de vergrijzing.

Geestelijke gezondheidszorg 
De toegankelijkheid van de geestelijke gezondheidszorg staat nog altijd onder druk. Het aantal verwijzingen naar de ggz is al geruime tijd hoger dan voorheen, met name voor jongeren. Dit is in november ook weer zo.

Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim is in alle sectoren nog steeds erg hoog. In oktober is er een stijging doordat het kortdurend ziekteverzuim is gestegen. Dit komt bijna altijd voor in het najaar/de winter. Het langdurend ziekteverzuim is nog altijd hoog, maar dit is ten opzichte van september heel licht gedaald.


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: NZa
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : NZa
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: Ziekenhuizen verlenen meer zorg
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
  • Datum: 02 dec 2022

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!