(advertentie)

Dat blijkt uit een onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), uitgevoerd door onderzoeksinstituut NIVEL

De corona-uitbraak zorgt voor een enorme versnelling van digitale zorg in de huisartsenpraktijken. Maar liefst driekwart van deze praktijken is hier de afgelopen periode meer gebruik van gaan maken. 

Dat blijkt uit een onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), uitgevoerd door onderzoeksinstituut NIVEL. De allergrootste  stijger is beeldbellen: twee derde van de huisartsenpraktijken die intensiever digitale zorg is gaan gebruiken, is als gevolg van de corona-uitbraak gaan beeldbellen met hun patiënten. De NZa verwacht dat deze trend zal doorzetten en juicht dit toe. Dankzij digitale toepassingen blijft zorg immers ook in de toekomst betaalbaar en toegankelijk.

Enorme stap
Een meerderheid van de huisartspraktijken gebruikte al eerder digitale zorg toepassingen. Denk aan het online aanvragen van recepten of een e-consult: een digitaal consult waarbij de huisarts via een beveiligde omgeving per mail contact heeft met de patiënt. Of teleconsultatie, waarbij de huisarts een specialist raadpleegt door gegevens uit te wisselen in een beveiligde digitale omgeving.  Maar nog niet eerder op deze grote schaal. Vooral beeldbellen heeft een vlucht genomen. Thomas van Lenthe van de NZa is positief over de ontwikkeling.  “Meer dan een kwart van de huisartsen laat weten het e-consult en beeldbellen intensiever te willen blijven inzetten. Dat is echt een enorme stap ten opzichte van een paar maanden geleden”.

Inzicht
De informatie over het gebruik van digitale zorg in huisartsenpraktijken tijdens de corona-uitbraak, is onderdeel van een grootschalig onderzoek onder alle Nederlandse huisartsenpraktijken. Van Lenthe: “We willen weten wat het effect is van de corona-uitbraak op de huisartsenzorg. Daarmee kunnen we huisartsen inzicht geven in welke zorg nog ingehaald moet worden en weten we beter hoe we hen daarbij kunnen helpen”. De komende periode publiceert de NZa regelmatig nieuwe resultaten uit dit onderzoek.

Meer verwijzingen
Huisartsen en huisartsenorganisaties zijn vanaf de eerste dag van de corona-uitbraak voortvarend aan de slag gegaan, onder andere met het gescheiden behandelen van patiënten met (vermoedelijk) corona en niet-corona patiënten. Van Lenthe heeft regelmatig contact met de brancheverenigingen LHV, Ineen, NHG en VPH. “Zij stellen medisch-inhoudelijke en praktische richtlijnen op. Zo blijven huisartsen op de hoogte van de snel veranderende ontwikkelingen en wetenschappelijke inzichten rondom het coronavirus”. Uit een eerder rapport  van de NZa blijkt dat huisartsen weer meer mensen doorverwijzen naar het ziekenhuis. Van Lenthe is hier blij mee. “Mensen moeten er vertrouwen in krijgen dat het veilig is om naar de huisarts te gaan. Huisartsen vervullen een sleutelrol: zij maken een eerste inschatting van de zorg die mensen nodig hebben en hoe urgent hun zorgvraag is. Zo kan voorkomen worden dat mensen te lang blijven doorlopen met klachten en gezondheidsschade oplopen”.  

De NZa geeft in haar wekelijkse rapport een overzicht van de zorg die door de coronacrisis is uitgesteld. Meer info: www.nza.nl.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: NZa
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : NZa
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/05/25/digitale-zorg-komt-in-stroomversnelling-in-huisartsenpraktijken
Originele titel: Digitale zorg komt in stroomversnelling in huisartsenpraktijken
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2020-05-26

Relevante artikelen ...

Onderzoek naar communicatie in de apotheek bij medicatiewissel Veel patiënten hebben begrip voor de medicatiewissel, maar toch roept het wisselen ook regelmatig onbegrip en frustratie op Hoe kunnen apotheekteams ... Anders Wed, 23 Sep 2020, 06:51:03
Ruimte om dure apotheekbereiding apart te declareren Het gaat om bereidingen waarbij de (ziekenhuis)apotheek zelf vanuit grondstoffen een geneesmiddel bereidt De Nederlandse Zorgautoriteit maakt het per... Anders Sun, 20 Sep 2020, 17:59:56
Niet elk land heeft dezelfde hulpmiddelenzorg Hulpmiddelenzorg maakt in sommige landen deel uit van het zorgstelsel en in andere landen slechts deels of helemaal niet In verschillende landen is d... Anders Mon, 20 Jul 2020, 19:36:08
Meer psychische zorgen in verband met COVID-19 De behoefte aan psychologische hulp is relatief toegenomen Nog altijd heeft de overgrote meerderheid van de Nederlandse bevolking (96%, bij vorige pe... Anders Thu, 14 May 2020, 15:52:42
Actueel overzicht hoe landen reageren op de COVID-19 crisis De website is opgezet door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de European Observatory on Health Systems and Policies. Het Nivel heeft de inform... Anders Wed, 08 Apr 2020, 10:14:59
Lage gezondheidsvaardigheden bij drie op de tien Nederlanders Zorg aan patiënten met lage gezondheidsvaardigheden kan beter Mensen met onvoldoende of beperkte gezondheidsvaardigheden ondervinden vaak negatieve g... Anders Thu, 06 Feb 2020, 19:59:27