Inkoop voor de zorg is constant in beweging

Nevi, het kennisnetwerk voor inkoop, contract en supply management, lanceert deze week de nieuwe inkoopvoorwaarden voor de zorgsector (AIVG). De inkoopvoorwaarden zijn mede opgesteld door de NVZ en bieden zorginstellingen een actuele en breed gedragen juridische standaard om de administratieve lasten bij instellingen en leveranciers te beperken en het contracteren makkelijker te maken.

AIVG 2022 volgt AIVG 2017 op.

Nieuw in de AIVG 2022

  • Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) is integraal opgenomen. 
  • Er is rekening gehouden met huidige en toekomstige technische ontwikkelingen die producten en diensten in de zorg raken.
  • De leesbaarheid is verbeterd.

Over Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg (AIVG)
Inkoop voor de zorg is constant in beweging. Duurzaamheid staat hoog op de (inkoop)agenda en de beschikbaarheid van materialen en apparatuur is momenteel in bijna elke zorginstelling een issue. Ook wet- en regelgeving is continu in verandering in de zorg. Reden om de Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg (AIVG) aan te passen aan veranderende (economische) omstandigheden die gevolgen kunnen hebben voor de continuïteit in de zorg.

Werkgroep
De nieuwe AIVG 2022 is opgesteld door een werkgroep vanuit diverse samenwerkingsverbanden, disciplines en branches:

  • De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
  • Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)
  •  ActiZ, organisatie van zorgondernemers
  • de Nederlandse GGZ
  • Nevi Zorg 

Ook hebben Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg, InkoopAlliantie Ziekenhuizen (IAZ), Santeon, Inkoopsamenwerking Friese Ziekenhuizen (IFZ), mProve en Zorgservice XL de nieuwe voorwaarden aangenomen.

Bekijk de AIVG 2022
Bekijk de toelichting bij wijzigingen AIVG 2022