Hormonale veranderingen in de zwangerschap zorgen ervoor dat de behoefte aan schildklierhormoon al vroeg in de zwangerschap toeneemt

Vrouwen met een hypothyreoïdie, een aandoening waarbij de schildklier te traag werkt, wordt geadviseerd om aan het begin van de zwangerschap hun schildkliermedicatie (levothyroxine) te verhogen. Hypothyreoïdie tijdens de zwangerschap verhoogt het risico op ernstige complicaties. Toch zien we dat deze dosisverhoging in de praktijk niet altijd gebeurt.

Hormonale veranderingen in de zwangerschap zorgen ervoor dat de behoefte aan schildklierhormoon al vroeg in de zwangerschap toeneemt. Voldoende schildklierhormoon is in de eerste weken van de zwangerschap belangrijk. Een slecht ingestelde schilklierwerking met als gevolg hypothyreoïdie tijdens de zwangerschap, verhoogt het risico op ernstige complicaties. Zoals zwangerschapsvergiftiging, een loslatende placenta, bloedarmoede, miskraam, vroeggeboorte, laag geboortegewicht en een verminderde cognitieve ontwikkeling. De NHG-Standaard Schildklieraandoeningen adviseert om bij vrouwen met hypothyreoïdie de dosis levothyroxine met 25% te verhogen direct aan het begin van de zwangerschap.

Moeders van Morgen onderzoek
Moeders van Morgen Lareb onderzocht het gebruik van levothyroxine bij 380 zwangere vrouwen met een hypothyreoïdie. Uit de resultaten bleek dat bij 87 zwangere vrouwen (23%) de dosis levothyroxine initieel niet verhoogd te zijn. Van deze 87 vrouwen, gaf 28% aan de dosis later toch nog verhoogd te hebben, de dosis vóór de zwangerschap al verhoogd te hebben (14%) of de dosis niet verhoogd te hebben maar wel regelmatig de TSH- en T4-waarden te bepalen (59%). 

Meer alertheid nodig
Omdat huisartsen niet altijd of niet op tijd op de hoogte worden gebracht van een (nieuwe) zwangerschap, is het belangrijk om vrouwen met een hypothyreoïdie al vóór de zwangerschap te spreken over de verhoogde schildklierhormoonbehoefte bij een mogelijke zwangerschap. Het advies is om de dosis levothyroxine zo vroeg mogelijk in de zwangerschap met 25% te verhogen bij alle vrouwen met een hypothyreoïdie, om de risico’s op ongunstige zwangerschapsuitkomsten te verkleinen.

Lees hier meer informatie in het artikel in Huisarts en Wetenschap (alleen toegankelijk voor abonnees).

Bron: Lareb