(advertentie)

De stijging neemt per jaar sneller toe 

Uit de jaarlijkse zorggebruikanalyse van Stichting IZZ blijkt dat het zorggebruik (het gebruik van fysiotherapie en psychische zorg) van zorgmedewerkers met een collectieve IZZ Zorgverzekering in 2017 weer is gestegen. Meer zorgmedewerkers gebruikten zorg omdat zij fysieke of psychische klachten hadden die mede worden veroorzaakt door het werken in de zorg. De sinds 2014 ingezette trend van stijgend zorggebruik zet hiermee door.

Gebruik fysiotherapie gestegen naar ruim 34%
Het per­centage gebruikers van fysiotherapie in 2017 is gestegen naar ruim 34%. Dit is een toename van 8,7% vergeleken met het jaar daarvoor. Ter vergelijking, het fysiotherapiegebruik van werkend Nederland is 23%. Daarnaast gebruikte in 2017 meer dan 6% van de zorgmedewerkers psychische zorg, een stijging van 13,1%. In de analyse vergelijkt IZZ ruim 550 zorgorganisaties met elkaar. De verschillen tussen zorgorganisaties zijn groot: het fysiotherapiegebruik varieert van 12% tot 62%. En in psychische zorg loopt het gebruik uiteen van 1,5% tot 21%. Dit betekent dat het zorggebruik sterk samenhangt met de organisatie waar iemand werkt. Uit wetenschappelijk onderzoek weet IZZ dat het organisatieklimaat een bepalende en beïnvloedbare factor is om gezond en veilig werken van zorgmedewerkers te verbeteren. Medewerkers hebben daardoor minder klachten en dat leidt tot minder uitstroom en verzuim.

Samen zoeken naar oplossingen
Werkgevers en werknemers binnen IZZ volgen vanuit gemeenschappelijk belang nauwgezet de ontwikkelingen rondom het zorggebruik: “We hebben met veel uitdagingen te maken, de krapte op de arbeidsmarkt en toenemende werkdruk spelen allemaal een rol. Wat we gelukkig ook zien uit de zorggebruikanalyse is dat er zorgorganisaties zijn waar zorgmedewerkers al 5 jaar op rij weinig zorg gebruiken. Uit IZZ onderzoek is gebleken dat veel van deze organisaties een gezond organisatieklimaat hebben. Het is interessant om te kijken hoe deze organisaties dit realiseren en gezamenlijk, met werkgevers en werknemers, naar oplossingen te zoeken.”

Zorggebruik als belangrijke gezondheidsindicator
Het zorggebruikpercentage geeft inzicht in de gezondheid van een organisatie en in de arbeidsomstandigheden waarin zorgmedewerkers werken. Een hoger zorggebruik kent een duidelijk verband met de uitstroom van medewerkers en een hoger aantal patiëntgebonden vacatures. Naast verzuimcijfers en medewerkerstevredenheid is zorggebruik hiermee een belangrijke gezondheidsindicator voor een organisatie. Een indicator die uitnodigt tot een verdere analyse van het zorggebruik binnen de eigen organisatie. Zeker gezien de huidige krapte op de arbeidsmarkt.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : IZZ
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.izz.nl
Originele titel: Zorgmedewerkers gebruiken steeds meer fysiotherapie en psychische zorg
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2018-10-01

Relevante artikelen ...

Impuls voor verduurzaming zorg In het grondstoffenakkoord staat dat Nederland in 2030 voor 50% circulair moet zijn De verduurzaming van de zorg krijgt een impuls met drie speciale ... Anders Mon, 28 Sep 2020, 06:25:47
Positiever over eigen gezondheid Dat meldt het CBS op basis van nieuwe voorlopige kwartaalcijfers uit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor In het tweede kwartaal van 2020 was 82 pr... Anders Wed, 26 Aug 2020, 07:15:12
Advies Zorginstituut: paramedische herstelzorg moet ruimere vergoeding De vergoeding voor deze zorg uit de basisverzekering is nu te beperkt Zorginstituut Nederland adviseert de inzet van paramedische zorg in de eerste l... Anders Mon, 13 Jul 2020, 18:31:54
Werknemers met zwaar werk en obesitas meer risico op slechte gezondheid Werknemers met werkstress roken vaker en zijn vaker te zwaar Werknemers met obesitas en lichamelijk of psychisch zwaar werk hebben ruim twee keer zo ... Anders Wed, 08 Apr 2020, 12:31:49
Dubbele controle is nodig bij losse, risicovolle medicatie Het is aan de zorgaanbieder en apotheker om samen af te spreken welke medicatie dubbel gecontroleerd moet worden Bij het toedienen door een zorgmedew... Anders Wed, 24 Apr 2019, 18:49:45
Waarschuwingsregister voor zorgmedewerkers Tijdens sollicitatiegesprekken met nieuwe medewerkers wordt nu altijd een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd ActiZ vindt het heel positief dat ... Anders Fri, 28 Sep 2018, 18:10:28