De VVT is de eerste sector in Nederland die medewerkers behoed voor een forse terugval in inkomen

Minder zorgen voor zorgmedewerkers over een terugval in inkomsten na arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Dat is het doel van een nieuwe verzekering die zorgmedewerkers in de VVT beschermt tegen financiële risico’s na arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Werkgeversorganisaties ActiZ en Zorgthuisnl en vakbonden FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn, NU’91 en FBZ sloten hiervoor een unieke mantelovereenkomst met verzekeringsmaatschappij Loyalis.

De VVT is de eerste sector in Nederland die medewerkers behoed voor een forse terugval in inkomen als ze door long covid of andere oorzaken niet of minder kunnen werken. Met de mantelovereenkomst sluiten zorgorganisaties een verzekering af voor het opvangen van een terugval in inkomsten van zorgmedewerkers van het derde WW-jaar en het WGA-hiaat. In de cao voor de VVT was afgesproken dat werkgevers en vakbonden medewerkers wilden beschermen tegen verlies aan inkomsten na arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Ook medewerkers die sinds 1 maart 2020 ziek en arbeidsongeschikt zijn geworden, zijn met terugwerkende kracht verzekerd.

Premie gecompenseerd
Zorgmedewerkers in loondienst zijn verplicht verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. De uitbreiding voor dekking voor het derde WW-jaar en het WGA-hiaat is hier nu onderdeel van. De premie voor het inlooprisico (voor medewerkers die ziek zijn geworden vóór de ingangsdatum van de verzekering) was echter geen onderdeel van de cao-afspraak over het voorkomen van een inkomstenterugval. Daarom is afgesproken tussen ActiZ, Zorgthuisnl en de vakbonden dat werkgevers hun medewerkers daarvoor in 2023 compenseren.

Online omgeving
Verzekeraar Loyalis biedt werkgevers een online omgeving en goede begeleiding om gemakkelijk aan te sluiten bij de mantelovereenkomst. Met diverse communicatiemiddelen worden zij ondersteund om de gemaakte afspraken de komende periode ook te communiceren naar hun medewerkers.

In het kort
De mantelovereenkomst bestaat uit de herverzekering van het ‘derde WW-jaar’ vanaf 1 oktober 2022. Deze verzekering is tot 1 oktober 2022 ondergebracht bij SPAWW, maar cao-partijen hebben eerder besloten die aansluiting niet te verlengen. In de mantelovereenkomst wordt de herverzekering voortgezet, zodat medewerkers niet tussen wal en schip vallen. Daarnaast wordt vanaf 1 januari 2023 ook het WGA-hiaat verzekerd. Het WGA-hiaat is het inkomensverlies dat kan ontstaan bij langdurige arbeidsongeschiktheid. De inkomensachteruitgang van arbeidsongeschikte (ex-) medewerkers met een WGA-uitkering word met de verzekering tot minimaal 70% van het salaris aangevuld. De dekking gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 maart 2020.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: ActiZ
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : ActiZ
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.actiz.nl/werkgevers-en-vakbonden-de-vvt-beschermen-zorgmedewerkers-tegen-terugval-inkomen
Originele titel: Werkgevers en vakbonden in de VVT beschermen zorgmedewerkers tegen terugval in inkomen
Doelgroep: Zorgprofessionals
Datum: 2022-09-25


Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com