Zorgverleners die van mening zijn dat ze goede zorg verlenen, vinden hun werk leuker en zijn er trotser op

Verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders en praktijkondersteuners beoordelen de door henzelf geboden zorg gemiddeld met een dikke 7. Ook zijn er kritische geluiden over de kwaliteit en veiligheid van zorg. Verbetermogelijkheden liggen op het vlak van personeel, het vastleggen van zorggegevens en de veiligheidscultuur. Dit blijkt uit een onderzoek van het Nivel met bijna 1200 zorgverleners.

Goede zorg is belangrijk, niet alleen voor cliënten maar ook voor professionals in de zorg. Zorgverleners die van mening zijn dat ze goede zorg verlenen, vinden hun werk leuker en zijn er trotser op. Nivel-onderzoek wijst uit dat er ook ruimte is voor verbetering: 15% van de ondervraagde zorgverleners geeft aan dat de kwaliteit van de geboden zorg regelmatig niet goed is en 9% geeft aan dat de veiligheid van zorg regelmatig of vaak in gevaar is.

Betere zorg door gekwalificeerd personeel
De aanwezigheid van voldoende gekwalificeerd personeel blijkt essentieel voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Een ruime meerderheid (70%) van de 15% zorgverleners die ontevreden waren over de kwaliteit van de zorg geeft als reden dat er onvoldoende gekwalificeerd personeel is. En van de 9% zorgverleners die vinden dat de veiligheid te wensen overlaat, geeft ruim de helft (56%) aan dat dit hiermee samenhangt. Ook kijken zij naar zichzelf: de groep ontevreden zorgverleners heeft meer behoefte aan bijscholing dan degenen die daar positiever over zijn.

Goede elektronische dossiers nodig voor veilige zorg
Zorgverleners die de kwaliteit of veiligheid van de zorg onder de maat vinden, zijn ook minder te spreken over het werken met een elektronisch dossier. Een belangrijk punt is dat veel van deze dossiers niet het verpleegkundig proces centraal zetten en minder gebruiksvriendelijk zijn. Onderzoeker Anke de Veer: ‘Cliënten hebben voor hun zorg vaak te maken met meerdere zorgverleners die bovendien ook nog in verschillende zorgsettings werkzaam kunnen zijn. De cliënt is gebaat bij een goede verslaglegging en overdracht, zodat iedereen weet wat er speelt en wat er is afgesproken. Dit verkleint de kans op fouten en is dus essentieel voor de kwaliteit van zorg.’

Beleidsaanpassingen en lagere werkdruk voor veiligere zorg
In het onderzoek zijn ook andere verbeterpunten opgenomen om de zorg veiliger te maken. Ten eerste kan het veiligheidsbeleid in de teams worden verbeterd: 42% van de zorgverleners geeft dit beleid niet meer dan voldoende en 8% vindt dit zelfs matig tot slecht. Ten tweede verdient het evalueren van de veranderingen ter verbetering van de cliëntveiligheid meer aandacht. Zulke evaluaties vinden bij slechts 57% van de zorgverleners plaats, waardoor het onduidelijk blijft of de veranderingen het gewenste effect hebben. Ten derde geeft bijna een kwart van de zorgverleners aan (24%) dat ze in een ‘crisissituatie’ werken en te veel te snel proberen te doen. Verlaging van werkdruk zal ook de veiligheid van zorg bevorderen.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Nivel
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.nivel.nl/nl/nieuws/zorgverleners-geven-de-kwaliteit-en-veiligheid-van-hun-zorg-een-ruime-voldoende
Originele titel: Zorgverleners geven de kwaliteit en veiligheid van hun zorg een ruime voldoende
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2019-12-05

Relevante artikelen ...

Meer dan miljoen zorgbonussen toegewezen Zorgverleners aan wie de zorgbonus 2021 is toegekend, krijgen netto bijna 385 euro op hun rekening bijgeschreven Meer dan een miljoen zorgverleners z... Arbeid & CAO Mon, 25 Oct 2021, 13:54:30
Werk maken van het SER-advies over de arbeidsmarkt in de zorg Steun voor SER advies over arbeidsmarkt zorg ‘De opdracht is duidelijk’, stelt Conny Helder, bestuurslid van ActiZ branchevereniging van zorgorganisa... Arbeid & CAO Mon, 17 May 2021, 18:17:58
Meer kans op griep- en luchtwegklachten bij nachtwerkers In de gezondheidszorg werken veel mensen afwisselend dag-, avond-, en nachtdiensten Zorgverleners die regelmatig nachtdiensten draaien, hebben een gr... Arbeid & CAO Mon, 28 Sep 2020, 06:01:03
Artsen ervaren louter negatieve gevolgen van een tuchtzaak Tijdens hun tuchtzaak voelen artsen zich vaak aangevallen, gecriminaliseerd, machteloos en boos Artsen voelen zich tijdens een tuchtzaak vaak aangeva... Arbeid & CAO Tue, 26 Mar 2019, 13:26:08
BIG-nummer moet actief bekend gemaakt worden De berichtgeving heeft tot grote verontwaardiging geleid in het veld In een nieuwsbericht meldt het CIBG dat door een wijziging in de Wet BIG-zorgver... Arbeid & CAO Wed, 20 Mar 2019, 11:08:56