De looptijd van deze cao is van 1 september 2021 tot 1 juli 2022

De Vereniging van Apothekers in Dienstverband (VAD) heeft een akkoord bereikt met de Werkgeversvereniging Zelfstandige Openbare Apothekers (WZOA) voor een nieuwe Cao Apothekers in Dienstverband. De VAD is op 6 juli 2021 vanuit de Vereniging van Jonge Apothekers (VJA) opgericht met ondersteuning van de WZOA en de KNMP. Als cao-partij maakt de VAD zich sterk voor de positie van de apotheker in dienstverband.

De looptijd van deze cao is van 1 september 2021 tot 1 juli 2022. De belangrijkste punten in het akkoord zijn:
  • modernisering van de cao;
  • salarisverhoging 2021 en incidentele uitkering 2021;
  • collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering;
  • ruimer budget voor functiegebonden kosten;
  • nieuwe verdeling van de pensioenpremie tussen werkgever & werknemer;
  • mogelijkheid tot het kiezen van een ‘do the job’ contract.

De salaristabellen voor apothekers in dienstverband worden per 1 september 2021 structureel verhoogd met 2,25% en per 1 januari 2022 met 0,5%. In december 2021 ontvangen apothekers in dienstverband een incidentele uitkering van 1%, berekend over de in 2021 genoten bruto maandsalarissen tot december inclusief vakantiegeld, bij de werkgever waar ze per 1 december 2021 in dienst zijn. De pensioenpremie wordt 50/50 verdeeld tussen werkgever en werknemer. De brutosalarissen worden verhoogd met als insteek dat de werknemer hier netto geen nadeel van ondervindt.

Achtergrondinformatie
In 2019 besloot de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) de samenwerkingsovereenkomst met de KNMP op te zeggen. Daarmee kwam een einde aan de Cao Apothekers in Dienstverband die in 2015 en 2017 werd gerealiseerd. Als reactie op het stoppen van de LAD ontstond er binnen de VJA een beweging om zich directer in te zetten voor een nieuwe cao. Dit leidde tot het oprichten van een onafhankelijke nieuwe vereniging: de Vereniging van Apothekers in Dienstverband.

Meer informatie over gemaakte afspraken en wijzigingen in de cao zijn te vinden op de website van de WZOA.

De website van de VAD komt in de loop van september online te staan. Vanaf dan is alle informatie over de cao, de vereniging en de informatiebijeenkomsten te vinden op www.apothekersindienstverband.nl

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: KNMP
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : KNMP
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.knmp.nl/actueel/nieuws/nieuws-2021/vereniging-van-apothekers-in-dienstverband-sluit-nieuwe-cao-af
Originele titel: Vereniging van Apothekers in Dienstverband sluit nieuwe cao af
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2021-08-26

Relevante artikelen ...

Eindbod van NFU voor tweejarig Cao umc Op 5 september 2021 een heeft de NFU een eindbod gepresenteerd aan de vakbonden.  Hiermee nemen de NFU en de umc’s hun verantwoordelijkheid om d... Arbeid & CAO Tue, 07 Sep 2021, 10:25:19
Ultimatum vakbonden onjuist geadresseerd stelt de NFU De vakbonden hebben een ultimatum aan de NFU gesteld Als de NFU de vakbonden niet voor 6 september a.s. tegemoet komt met een loonsverhoging van 3% v... Arbeid & CAO Mon, 23 Aug 2021, 17:48:29
Moties moeten snel uitgevoerd worden stelt de voorzitter NFU Vooralsnog stelt de overheid geen extra gelden beschikbaar De medewerkers van de umc’s verdienen een goede cao, met een passende beloning en aantrekk... Arbeid & CAO Wed, 11 Aug 2021, 12:30:15
Cao voor mensen in beschut werk afgesloten Een cao heeft pas nut als je een baan hebt FNV, CNV, VNG en Cedris zijn tot een akkoord gekomen voor een cao voor mensen in beschut werk, de cao heef... Arbeid & CAO Fri, 12 Feb 2021, 15:37:22
Cao-partijen akkoord cao Apotheken Wanneer het ministerie van SZW de cao algemeen verbindend verklaart, zal deze voor de hele branche gelden Alle cao-partijen zijn akkoord met het onde... Arbeid & CAO Thu, 11 Feb 2021, 14:22:18
Goed overleg tussen Umc’s en vakbonden Volgend overleg gepland in de week van 22 februari Op vrijdag 29 januari hebben de cao-delegatie van de NFU en de vakbonden voor de vierde keer met e... Arbeid & CAO Sun, 31 Jan 2021, 07:39:32