De cao heeft een looptijd van 1 juli 2022 tot en met 28 februari 2023

De onderhandelaars van de Werkgeversvereniging Zelfstandige Openbare Apothekers (WZOA) en de Vereniging van Apothekers in Dienstverband (VAD) hebben een onderhandelingsakkoord bereikt over een nieuwe cao. Vorige week stemden de achterbannen van beide partijen in met het onderhandelingsresultaat. De cao zal in de komende weken opgesteld en ondertekend worden door beide partijen.

De belangrijkste punten in het akkoord zijn onder andere: 

 • De structurele loonontwikkeling: de salarisschalen voor apothekers in dienstverband worden per 1 oktober 2022 structureel verhoogd met 2%. 
 • De incidentele loonontwikkeling: in december 2022 ontvangen apothekers in dienstverband een incidentele uitkering van € 500,= bruto. Dit bedrag zal naar rato van de omvang van het dienstverband en de looptijd van het dienstverband in 2022 worden uitbetaald. Voor uitbetaling dient een werknemer op 1 december 2022 in dienst te zijn van de desbetreffende werkgever. Over dit bedrag zal geen vakantiegeld en pensioen worden opgebouwd.
 • De reiskosten: de reiskostenvergoeding zal worden aangepast naar de fiscale onbelaste grens indien deze grens van overheidswege omhoog gaat.
 • De duurzame inzetbaarheid: de insteek van partijen is om de komende periode te gebruiken om meer faciliteiten te kunnen bieden op het gebied van duurzame inzetbaarheid.
 • De dienstenvergoeding: de komende periode zullen beide partijen in gesprek gaan over de impact van deze bepaling en het beoogde doel van deze bepaling. Partijen willen de bepaling beter laten aansluiten bij de praktijk.

De cao heeft een looptijd van 1 juli 2022 tot en met 28 februari 2023.


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

 • Naam auteur en/of bewerkt door: KNMP
 • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
 • Bron bij dit artikel: : KNMP
 • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
 • Originele titel: Cao-partijen akkoord met onderhandelingsresultaat cao Apothekers in Dienstverband
 • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
 • Datum: 22 sept 2022

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!