De cao heeft een looptijd van 1 juli 2022 tot en met 28 februari 2023

De onderhandelaars van de Werkgeversvereniging Zelfstandige Openbare Apothekers (WZOA) en de Vereniging van Apothekers in Dienstverband (VAD) hebben een onderhandelingsakkoord bereikt over een nieuwe cao. Vorige week stemden de achterbannen van beide partijen in met het onderhandelingsresultaat. De cao zal in de komende weken opgesteld en ondertekend worden door beide partijen.

De belangrijkste punten in het akkoord zijn onder andere: 

  • De structurele loonontwikkeling: de salarisschalen voor apothekers in dienstverband worden per 1 oktober 2022 structureel verhoogd met 2%. 
  • De incidentele loonontwikkeling: in december 2022 ontvangen apothekers in dienstverband een incidentele uitkering van € 500,= bruto. Dit bedrag zal naar rato van de omvang van het dienstverband en de looptijd van het dienstverband in 2022 worden uitbetaald. Voor uitbetaling dient een werknemer op 1 december 2022 in dienst te zijn van de desbetreffende werkgever. Over dit bedrag zal geen vakantiegeld en pensioen worden opgebouwd.
  • De reiskosten: de reiskostenvergoeding zal worden aangepast naar de fiscale onbelaste grens indien deze grens van overheidswege omhoog gaat.
  • De duurzame inzetbaarheid: de insteek van partijen is om de komende periode te gebruiken om meer faciliteiten te kunnen bieden op het gebied van duurzame inzetbaarheid.
  • De dienstenvergoeding: de komende periode zullen beide partijen in gesprek gaan over de impact van deze bepaling en het beoogde doel van deze bepaling. Partijen willen de bepaling beter laten aansluiten bij de praktijk.

De cao heeft een looptijd van 1 juli 2022 tot en met 28 februari 2023.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: KNMP
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : KNMP
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.knmp.nl/actueel/nieuws/cao-partijen-akkoord-met-onderhandelingsresultaat-cao-apothekers-dienstverband
Originele titel: Cao-partijen akkoord met onderhandelingsresultaat cao Apothekers in Dienstverband
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2022-09-22


Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com