We moeten af van het idee dat de zorgmedewerker een kostenpost is in de zorg

Ruim 75% van de FNV-leden in ziekenhuizen en revalidatiecentra heeft voor de nieuwe cao Ziekenhuizen gestemd. De cao gaat in per 1 februari 2023 en heeft een looptijd van twee jaar. Elise Merlijn: ‘De nieuwe cao heeft een breed pakket aan goede afspraken. Maar er liggen nog genoeg uitdagingen. Zoals het aanpakken van de enorme werkdruk in de ziekenhuizen. Met de grote uitdaging om medewerkers gezond en vitaal voor de sector te behouden.’

Verdere stappen nodig
Ook wil de FNV bij toekomstige salarisonderhandelingen verdere stappen maken in de salarisachterstand ten opzichte van de marktsector. Merlijn: ‘Dit kost geld, maar dat moet er komen. We moeten af van het idee dat de zorgmedewerker een kostenpost is in de zorg. Zij zijn onmisbaar voor goede kwalitatieve zorg. Met deze cao hebben we een volgende stap gezet. Deze cao kan de toets der kritiek heel goed doorstaan.’

Behoud en aantrekken van personeel
De lonen stijgen tijdens de looptijd van de cao gemiddeld met 15%. Verder zijn er afspraken gemaakt over het verlagen van de werkdruk, een verbetering van de werk-privébalans en voorrang voor werknemers in vaste dienst bij de invulling van diensten en roosters. De FNV verwacht dat het hiermee aantrekkelijker wordt voor personeel om in de sector te blijven werken en nieuw personeel, waaronder ook jongeren, aan te trekken. Merlijn: ‘De komende jaren verdubbelt het aantal medewerkers dat jaarlijks de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. We hebben daarom ook afspraken gemaakt over leerlingsalarissen. Die stijgen de komende twee jaar mee met de cao-lonen.’ Door een afgesproken bodem betekent dit een stijging van ten minste € 400 tijdens de looptijd van de cao.

Koopkrachtontwikkeling
Vakbonden en werkgevers hebben afgesproken dat ze de koopkrachtontwikkeling voor de zorgmedewerkers in 2024 goed in de gaten houden. Mocht die duidelijk en in negatieve zin afwijken van de afgesproken salarisverhoging over dat jaar dan gaan partijen hierover in overleg.

Bereikbaarheids- en aanwezigheidsdiensten
De vergoeding voor bereikbaarheidsdiensten wordt flink verbeterd. Zorgmedewerkers die een bereikbaarheidsdienst draaien krijgen een vast nominaal bedrag in geld of de keuze voor tijd. Indien de zorgmedewerker opgeroepen wordt om te werken worden zowel de uren, als de toeslag uitbetaald. Ook voor de aanwezigheidsdiensten is een vast nominaal bedrag afgesproken en is de keuze geld of tijd.

200.000 zorgmedewerkers
De cao Ziekenhuizen geldt voor ruim 200.000 zorgmedewerkers in ziekenhuizen en revalidatiecentra.

Bron: FNV Zorg & Welzijn


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Datum: 19 apr 2023

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!