FNV en CNV houden een landelijke actiebijeenkomst voor apothekersassistenten voor een goede cao op zaterdag 1 juni op het Jaarbeursplein in Utrecht

Werknemers- en werkgeversorganisaties hebben een noodsignaal afgegeven aan minister Dijkstra van Medische Zorg. Zij roepen de overheid op om in te grijpen nu de onderhandelingen voor de cao Apotheken zijn vastgelopen. FNV en CNV houden een landelijke actiebijeenkomst voor apothekersassistenten voor een goede cao op zaterdag 1 juni op het Jaarbeursplein in Utrecht.

Op 1 juli aanstaande loopt de cao Apotheken af. Vooralsnog zijn de onderhandelingen tussen werkgeversorganisaties en de vakbonden over deze cao vastgelopen. Partijen roepen in gezamenlijkheid op tot ingrijpen door de overheid. De werkgeversorganisaties vragen in hun noodsignaal aan de minister om de apotheektarieven -specifiek voor extra loonruimte- structureel te verhogen en tijdelijk extra te verhogen om tekorten op te vangen. De KNMP bracht eerder deze week naar buiten dat apotheken vorig jaar ongeveer 220 miljoen euro kwijt waren aan personeelskosten om medicijnentekorten op te lossen.

De KNMP steunt de oproep van werkgevers en werknemers. “Apothekersassistenten en andere apotheekmedewerkers verdienen een fatsoenlijk salaris. Ik gun ze dat graag, maar het moet wel betaalbaar zijn. Dat is het nu niet, daarom is ingrijpen van de overheid nodig om dit voor elkaar te krijgen”, aldus KNMP-bestuurslid en LOA-voorzitter Reinier Bax. De KNMP hecht waarde aan goede cao’s en roept daarom werkgevers op om zich aan te sluiten bij de WZOA. Apothekers in loondienst kunnen zich aansluiten bij de VAD en ‘overige apotheekmedewerkers’ bij de FNV of CNV. 

Zie ook het bericht van de werkgeverspartijen WZOA en ASKA en van de werknemerspartijen FNV en CNV

Bron: KNMP