---
Dit item is inmiddels verouderd, de wet BIG 2 is inmiddels door Minister Bruins ingetrokken. Zie dit persbericht voor meer info.
---
 
Er is een wetsvoorstel gedaan om een nieuw beroep in te voeren: de regieverpleegkundige. Wat is het eigenlijk? En waarom is dit belangrijk?
 
Wat is het ?
Nederlandse verpleegkundigen kunnen verschillende opleidingen gedaan hebben om verpleegkundige te worden: een HBO-, MBO- of een inservice-opleiding. In de praktijk werken verpleegkundigen met een verschillende achtergrond soms door elkaar op dezelfde functies. Er zijn allerlei redenen waarom dat best verklaarbaar is, maar het blijft toch een beetje vreemd. In het verleden zijn er pogingen gedaan om verschillende functies te ontwikkelen voor met name HBO en MBO, en op sommige plekken werkte dat en soms ook niet. Vooral in de algemene ziekenhuizen lijkt het een probleem te zijn om HBO en MBO op aparte functies in te zetten. Daar werkte het soms maar een beetje en soms niet, en in veel ziekenhuizen is het niet eens geprobeerd. Een heel lang verhaal kort: uiteindelijk heeft de minister besloten dat het dan maar in en wet geregeld moest worden; de wet BIG (versie 2; vandaar: Wet BIG II). Functiedifferentiatie (onderscheid maken tussen verschillende functieniveaus) regelen in een wet – omdat een deel van de werkplekken het niet geregeld krijgt – is een beetje vreemd, daarom is er een nieuw beroep bedacht: de regieverpleegkundige. Dit is dan het nieuwe beroep voor de HBO verpleegkundige. 
 
Waarom is dit belangrijk?
Omdat er nu een nieuw beroep komt, moet in de wet ook het verschil tussen de verpleegkundige en de regieverpleegkundige komen, zodat bijvoorbeeld de tuchtrechter of de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd ook weten waarop te letten als de wet gehandhaafd moet worden. In het wetsvoorstel zijn de omschrijvingen voor de beroepen ‘verpleegkundige’ en ‘regieverpleegkundige’ bijna hetzelfde. Het verschil is dat de regieverpleegkundige zorg mag ‘initiëren’ en ‘regisseren’, en kwaliteit van zorg mag ‘initiëren’ en ‘ontwikkelen’.  Het verschil tussen de twee beroepen zit dus in de begrippen ‘initiëren’, ‘regisseren’ en ‘ontwikkelen’.
Maar wat betekent dat precies?
Dat is nog helemaal niet zo heel duidelijk. Daarom zijn er veel verpleegkundigen die zich zorgen maken. Hoe gaat hun werk eruit zien? Hoeveel regieverpleegkundigen zijn er straks nodig? En wie komen voor die functie in aanmerking? Welk effect gaat dit hebben op de patiëntenzorg? En vooral: is dit echt nodig?
 
Door de Beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) is een opzet gepresenteerd voor de globale verschillen in taakverdeling. Een mooi startpunt. Veel is echter nog niet onderzocht, bijvoorbeeld wat de uitwerking van het voorstel gaat zijn in de praktijk, bijvoorbeeld in de geestelijke gezondheidszorg, of de verstandelijk gehandicaptenzorg. En er is al helemaal geen onderzoek gedaan naar de uitwerking voor de patiënt: hoe gaat zíjn ervaring zijn met deze wet? 
 
Daarnaast is door ‘commissie Meurs’ besloten wat de voorwaarden zijn om in het register voor regieverpleegkundigen te mogen. Deze voorwaarden zijn opgenomen in ‘de overgangsregeling’ en op 5 juni 2019 door de minister gepresenteerd. Toen werd voor een heleboel verpleegkundigen duidelijk dat ze niet in aanmerking komen voor het werk wat ze nu – vaak al jaren – doen. Omdat hun werk veel taken van een regieverpleegkundige omvat, en zij niet in aanmerking komen voor het betreffende register. Kunnen zij hun werk straks nog doen?

 

big 2 schema 3

klik hier voor de PDF versie

Externe links bij dit artikel:

Interne links bij dit artikel:


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Datum: 06 juli 2019

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!