Het artikel van NU.nl over de verpleegkundige titel veranderingen in de zorg, kan ik niet bevatten. Waarom maken we het voor veel super verpleegkundigen, zo vreselijk moeilijk en demotiverend om in hun vak te blijven.

Ik geef je op een briefje dat velen zullen vertrekken als dit systeem op deze manier ingevoerd gaat worden. Het hart ligt waanzinnig bij het vak, en wordt zeer serieus genomen. De zorg wordt al maar meer uitgeknepen en op deze manier alleen maar meer. Meer stress en ongelijkheid geeft geen werkplezier, maar wantrouwen onderling en frictie. 

Handelingen niet meer mogen verrichten omdat je opeens minder 'kundig' bent dan een collega. En dan spreek ik niet eens over de kwaliteit van zorg die dan achteruit gaat, omdat een patiënt opeens een andere verpleegkundige toegewezen krijgt die zich weer moet verdiepen in deze patiënt. Dat kan geen patiënt gerichte zorg zijn...dat wilden we, tòch?

Hoeveel wisselingen van patiënten kan een verpleegkundige aan, kan zij alles onthouden, zonder fouten te maken? 
Hoe willen jullie dat rooster technisch voor elkaar zien te krijgen in de
dag,-avond,- en de nachtdiensten? 
Hoe kan het dat werkzaamheden die je al jaren samen uitvoert, mbo'ers en hbo'ers, en ook goed doet, opeens niet meer door mbo'ers gedaan kunnen worden? Jullie weten niet wat dit praktisch voor de afdelingen gaat betekenen, en naar mijn mening niet bevorderend voor de kwaliteit van zorg en het zorgen dragen van verpleegkundigen onder elkaar. Zoals bij ziekte elkaars diensten over kunnen nemen, wat dan niet meer kan omdat je een ander stempeltje hebt. Het werk op de afdeling is niet te onderscheiden. 

Daarnaast, en ja ik ben in service opgeleid, durf ik de stelling aan dat ik als verpleegkundige meer wist ná mijn opleiding dan de mbo'ers en hbo'ers van deze tijd. Jullie onderschatten zwaar wat vier jaar fulltime werken in alle diensten, daarnaast tentamens op school en opdrachten op een afdeling maken aan een schat van kennis en ervaring geeft, die je niet uit boeken kunt leren! Vooral ook omdat de hoeveelheid stage uren, véél minder zijn dan die wij hebben gehad. Inservice verpleegkundigen waren na hun opleiding direct inzetbaar. 
Ik heb onder andere eind tweedejaars mbo'ers mogen begeleiden. Zij hadden het anatomie boek nog in het cellofaan zitten. Waarom? De leerlingen kregen er geen les in! Bij navraag van een docent, vertelde ze mij dat ze geen anatomie les kregen, maar dat maar zelf moesten leren! Nu vraag ik je; is dat niet juist waar het hele vak om draait? Waar zitten alle organen, waar dienen ze voor, wat gebeurt er als er een complicatie is, en hoe weet je dat? De basis lijkt mij, voordat je überhaupt maar een voorbehouden handeling mag uitvoeren, wordt hen niet geleerd.
Na vier jaar Anatomie en Ziekteleer op school en er examens in moeten doen, wist ik dat wel ná mijn opleiding. Hbo'ers weten theoretisch meer, maar moeten heel veel in de praktijk nog leren en dat redden ze ook niet in vier jaar. Daar heb je tijd en werkervaring voor nodig.  Je kunt van hen niet meteen het werk verwachten die een ervaren verpleegkundige wel
heeft. Laat staan dat ze meteen als regieverpleegkundige aan de slag kunnen. Dus het strooien met termen om het verschil tussen de twee opleidingen te maken, werkt in de praktijk niet zo simpel als jullie het voor je zien.
Heb alsjeblieft respect voor deze in-service verpleegkundigen en haal die titel niet weg. De wijsheid en ervaring die zij hebben, is van onschatbare waarde en verdient het ook zo behandeld te worden. Laten we elkaars werk alsjeblieft niet gaan afnemen en zomaar een stempel op professionals drukken, doordat een datum opeens bepaald dat zo is. Dat kan toch niet waar zijn! Geef om verpleegkundigen en geef het respect die ze verdienen.

(Naam bekend bij de redactie)

Artikel in NU:
https://www.nu.nl/werk/5959498/verpleegkundigen-moeten-omscholen-dit-zorgt-voor-nog-grotere-tekorten.html


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Datum: 16 jul 2019

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!