Geachte heer /mevrouw, 

Middels deze mail wil ik reageren op het wetsvoorstel, wijziging van BIG register, BIG II.

Ik ben een HBO-V verpleegkundige die, na haar afstuderen, inmiddels al 23 jaar werkervaring heeft opgedaan binnen de gespecialiseerde GGZ. 

In mijn loopbaan heb ik, in de instelling waar ik werk, op verschillende werkgebieden gewerkt. Hierdoor heb ik verbreding en verdieping in mijn kennis en kunde gekregen. 
Inmiddels werk ik fulltime als Verpleegkundige 1 binnen de poli SGGZ als coördinerend behandelaar, naast de psychiater. Ik werk op SPV niveau (bij jullie nieuwe voorstel dus regieverpleegkundige), maar bezit hiervan het diploma niet. 

Voor de patiënten waarvan ik behandelaar ben, ben ik eerste aanspreekpunt. Bij crisis spreek ik de patiënt en schat in welk verder beleid nodig is en of de psychiater patiënt nog moet zien. Dit doen wij op de poli ook als vervangend behandelaar.

Ook het voeren van intakegesprekken valt onder mijn taken, ook wanneer dit patiënten betreft die vanuit de spoedzorg aangemeld worden (zowel ambulant als klinisch).

Daarnaast werk ik als verpleegkundige binnen de spoeddienst / Intensive Home Treatment. Hierbij als doel interventie in de thuissituatie bij hoog crisisgevoelige patiënten die, bijvoorbeeld door gebrek aan bedden, niet opgenomen worden.

Het nieuwe voorstel kan tot gevolgen hebben, dat ik mijn functie, die ik al diverse tijd uitvoer, niet meer zou mogen uitvoeren en verplicht wordt een opleiding te moeten volgen. 

De splitsing op basis van tijdstip afstuderen, vind ik erg kort door de bocht. Kijk ook eens naar de verschillende functies van de verpleegkundigen. Met mij zijn er meerdere verpleegkundigen; poliverpleegkundigen, verpleegkundigen werkzaam als avond/weekend/nacht-hoofd, eerst verantwoordelijke verpleegkundigen, IHT-verpleegkundigen of CODO- functionarissen, voor wie dit mogelijk gevolgen kan hebben. 
Laat verpleegkundigen in gods naam hun werk doen, waar we goed in zijn, maar ook waar we hard nodig zijn. Kijk naar waar de verpleegkundige staat in zijn /haar werk en beoordeel daarop, in plaats van te verplichten tijd te moeten inleveren aan een door jullie opgelegde opleiding (en hierdoor druk) puur en alleen omdat je te vroeg bent afgestudeerd.... 

Besteed jullie tijd en geld liever aan de zorg zelf, de beloning voor verpleegkundigen, die keihard werken, maar ook inzet van extra personeel. Het aanpakken van het zeggenschap van zorgverzekeraars die bepalen welke zorg iemand nodig heeft, ipv de specialisten die de patiënten zien. De WMO inzet verbeteren, waarop wij als behandelaren meer een beroep moeten doen, maar waarbij nu ook de chronisch psychiatrisch patiënt tussen wal en schip raakt. Er geen langdurige trajecten meer mogen lopen, terwijl thuisbegeleiding juist helpt bij stabilisatie en vroegsignalering.

Maar terugvalpreventie op langere termijn is schijnbaar geen doel meer voor WMO. Hierdoor contactfrequentie met behandelaar weer verhoogd moet worden, zorgkosten weer omhoog gaan, de patiënt die vervolgens weer decompenseerd en opgenomen moet worden. De zorgverzekeraar die niet wil betalen voor extra zorg. Maar ook het aantal zorgmijders dat zal groeien, omdat patiënten het vaak ook moeilijk vinden om contact op te nemen of hier door hun ziekte niet toe in staat zijn.  

Hoop dat jullie hier ook eens over nadenken... 

Vriendelijke groet,
Een verpleegkundige 
(naam bekend bij redactie)


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Datum: 10 jul 2019

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!