De overgangsregeling voor verpleegkundigen in het kader van de wet BIG II heeft landelijk veel onrust gegeven. Deze onrust over de overgangsregeling is nu in volle gang.

Verpleegkundigen uitten massaal hun zorgen en frustraties over deze regeling. Echter wat ik nog veel zorgelijker vind is de toeleiding naar twee verpleegkundige titels in de wet BIG II. Als deze wet er toch komt heb ik wel veel zorgen over de werkbaarheid en kan dit leiden tot minder functiedifferentiatie in het werkveld.

Regieverpleegkundige, een nieuw beroep?
De regieverpleegkundige wordt geïntroduceerd als een nieuw beroep met eigen bevoegdheden en taken. Maar klopt dat?

Op de website van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport staat:

‘De Wet BIG geeft regels voor beroepen in de gezondheidszorg en beschermt patiënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen.

Vanuit deze wet zijn bevoegdheden gekaderd en vallen bepaalde beroepen onder het tuchtrecht. Niet meer dan dat.

Hiërarchisch gezien zijn er wat betreft bevoegdheden tussen HBO en MBO verpleegkundigen nog steeds weinig inhoudelijke verschillen. Zorginhoudelijk zullen er accentverschillen zijn tussen de regieverpleegkundige en verpleegkundige wat betreft complexiteit, voorspelbare en onvoorspelbare zorg. De vraag is echter wat de meerwaarde is van een aparte titelregistratie in het register van verpleegkundigen binnen artikel 3 – Wet BIG als je deze accent verschillen kritisch onder de loep neemt?

Titel of functiedifferentiatie?
De titel regieverpleegkundige gaat mijn inziens verwarring geven. In het werkveld bestaat de regieverpleegkundige al en dan als functiedifferentiatie in een hiërarchische structuur. De keuze om deze naam als titel op te laten nemen in het artikel 3 register – Wet BIG voor verpleegkundigen is daarom geen goede zaak.

Medicatie voorschrijven door HBO Verpleegkundigen?
Er zijn plannen om HBO Verpleegkundigen net als verpleegkundig specialisten de bevoegdheid te geven om medicatie voor te laten schrijven in geprotocolleerde situaties. Dit is echter nog niet ingevoerd. Met dit laatste in gedachte zou een HBO Verpleegkundige beter op de plek zijn in het Artikel 36a beroepenregister (experimenteer beroepen) om van daaruit toe te werken naar bijvoorbeeld opname in het specialisten register (artikel 14) onder bijvoorbeeld de naam ‘expert-verpleegkundige’, verwijzend naar de bevoegdheid medicatie voorschrijven. Daarnaast houdt deze verpleegkundige zich bezig met onderzoek en het toepassen van EBP in de praktijk. Hierdoor kunnen we mijn inziens ook beter verantwoorden dat het om een nieuw verpleegkundig beroep gaat. Dit zal de kwaliteit van zorg, de toenemende vraag naar taakverschuiving en kwalitatieve patiëntenzorg ten goede komen. Dit vraagt wel van nieuwe EN oude stijl opgeleiden HBO verpleegkundigen dat ze goed moeten afwegen of deze rol als ‘expert verpleegkundige’ bij hen past of dat ze toch liever geregistreerd willen blijven als verpleegkundige waarbinnen ze ook nog de mogelijkheid behouden tot differentiatie zoals bijvoorbeeld recovery, IC, senior psychiatrisch verpleegkundige, diabetes, oncologie of wijkverpleegkundige. Taakverschuiving richting het medische domein kan dan een onderdeel zijn van deze functiedifferentiatie. Dit doet mijn inziens meer recht aan alle verpleegkundigen en zal minder de indruk geven dat diploma’s gedevalueerd zijn of taken worden afgenomen. De overgangsregeling zou hiermee kunnen vervallen.

De expert-verpleegkundige als nieuw beroep binnen artikel 14 BIG.
Ik pleit daarom om de HBO Verpleegkundige niet op te nemen in artikel 3 – Wet BIG maar in artikel 14 en dan met de titel expert-verpleegkundige.

De expert – verpleegkundige krijgt dan daadwerkelijk de rol die recht doet aan het onderscheid tussen MBO en HBO opgeleide verpleegkundigen. De HBO verpleegkundige kan zich dan meer gaan richten op EBP, het medisch handelen en het consulterend zijn t.a.v. de collega verpleegkundigen. Om voor dit register in aanmerking te komen zal dan ook een HBO Verpleegkundig bachelor diploma vereist zijn met de nodige bijscholing en het aantal verplichte werkuren.   

Hildegard Tip – Tummers
HBO Verpleegkundige, wijkverpleegkundige & casemanager dementie.

Reacties na aanleiding van dit opiniestuk kunt u mailen naar:
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Datum: 03 jul 2019

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!