(advertentie)

Dit blijkt uit het onderzoek van het Nivel in opdracht van Vereniging Nederland Davos

De CaReQoL Astma is een vragenlijst voor patiënten met ernstig astma en een hulpmiddel voor patiënten en behandelaars om behandeldoelen vast te stellen en te bespreken. Ook kan deze vragenlijst ingezet worden om samen te beslissen over de behandeling en om uitkomsten van de longrevalidatie te meten en te evalueren. Wel moeten voor de toepassing enkele voorwaarden geborgd zijn, zoals het voorkomen van extra registratielast voor behandelaars. Dit blijkt uit het onderzoek van het Nivel in opdracht van Vereniging Nederland Davos.

De Patient Reported Outcome Measures (PROMs)-vragenlijst is in 2016 door het Nivel ontwikkeld voor het in beeld brengen van zorggerelateerde gezondheidsuitkomsten bij mensen met ernstig astma in de longrevalidatie. Uit interviews over de toepasbaarheid en bruikbaarheid van de CaReQoL Astma in derdelijns longcentra in Nederland blijkt dat de vragenlijst goed kan worden ingezet om de uitkomsten van longrevalidatie te meten en te monitoren. Het kan tevens een hulpmiddel zijn voor patiënten om voor de start van de longrevalidatie alvast na te denken over de behandeldoelen.

Gespreksinstrument en meetinstrument
Patiënten en behandelaars vinden de CaReQoL Astma een duidelijke, makkelijk in te vullen, veelomvattende en tegelijk korte vragenlijst over relevante en herkenbare onderwerpen. Patiënten zien de vragenlijst als een gespreksinstrument, om met hun behandelaar in gesprek te gaan over hun persoonlijke doelen en uitkomsten van de longrevalidatie. Twee versies van de vragenlijst bieden daarbij verschillende toepassingsmogelijkheden. De CaReQoL-Aims versie kan vóór of tijdens een consult worden ingezet voor het inventariseren, prioriteren en bespreken van individuele behandeldoelen van de patiënt. De CaReQoL-Outcomes is volgens patiënten en behandelaars geschikt als meetinstrument voor het monitoren en evalueren van de longrevalidatie voor individuele patiënten of op groepsniveau per longcentrum.

Randvoorwaarden implementatie vragenlijst
Voor het toepassen van de CaReQoL Astma moeten diverse organisatorische en praktische voorwaarden geborgd zijn, zoals voldoende draagvlak, tijd, budget, expertise, ondersteuning en methodische of ICT-zaken. Een goede aansluiting op het zorgproces en inbedding in het elektronisch patiëntendossier (EPD) zijn bijvoorbeeld essentieel voor implementatie van de vragenlijst. Een andere belangrijke voorwaarde is dat het voldoende informatie oplevert voor de gebruikers (patiënten en behandelaars), zodat het ruim opweegt tegen de eventuele extra belasting of werklast. Dit kan worden gefaciliteerd door de resultaten direct en op een begrijpelijke manier terug te koppelen aan patiënten en zorgverleners, bijvoorbeeld via een dashboard.

CaReQoL Astma-Outcomes meerwaarde voor zorgproces
Volgens patiënten en behandelaars biedt de CaReQoL Astma voordelen boven andere veelgebruikte gezondheidsvragenlijsten of PROMs in de longrevalidatie. Wat de CaReQoL Astma uniek maakt is de scope van de vragenlijst, de bevraagde onderwerpen en de hanteerbaarheid. Het instrument kan volgens de gebruikers bijdragen aan een effectieve behandeling, betere communicatie en gezamenlijke besluitvorming, meer bewustwording en zelfmanagement bij patiënten. Beide gebruikersgroepen zijn vooral overtuigd van de waarde van de CaReQoL Astma-Outcomes voor het zorgproces en de uitkomsten. Over de waarde van de CaReQoL Astma-Aims, gericht op behandeldoelen, zijn de meningen verdeeld. Niet elke patiënt ervaart problemen bij het vaststellen van behandeldoelen en behandelaars geven aan dat huidige methodieken tijdens de anamnese er al voor zorgen dat zij goed zicht krijgen op individuele behandeldoelen.

Het onderzoek
Het Nivel heeft kwalitatief onderzoek gedaan naar de toepassing van de CaReQoL Astma in de praktijk van drie Nederlandse longcentra. Daarbij zijn de wensen en behoeften van patiënten en behandelaars en welke randvoorwaarden nodig zijn onderzocht. Hiervoor zijn acht interviews gehouden met zes astmapatiënten (waarvan twee vervolginterviews) en negen interviews met behandelaars. Daarnaast zijn twee gesprekken tussen patiënten en hun behandelaars bijgewoond in de spreekkamer.

De vragenlijst
De CaReQoL Astma is een korte vragenlijst over de zorggerelateerde kwaliteit van leven (‘Care Related Quality of Life’) bij mensen met astma en gaat over persoonlijke behandeldoelen en de ervaren effecten van klinische (derdelijns) longrevalidatie voor mensen met ernstig astma. Als een zogeheten PROM brengt het zowel de beoogde als ervaren uitkomsten in kaart. De lijst telt 23 vragen over vijf onderwerpen: fysiek functioneren, sociaal functioneren, omgaan met astma, kennis over astma en het gebruik van medicijnen. Zie ook het rapport over de ontwikkeling van de vragenlijst uit 2016.

Publicaties

Rolink, M., Zuurmond, M., Boer, D. de, Triemstra, M. Implementatie CaReQol Astma.Toepassing van een PROM vragenlijst in de longrevalidatie bij patiënten met ernstig astma

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Nivel
Fotograaf of fotobureau: : Redactie Zorgportaal
Bron bij dit artikel: : Nivel
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.nivel.nl/nl/nieuws/careqol-astma-vragenlijst-helpt-patienten-en-behandelaars-bij-samen-beslissen-en-evalueren
Originele titel: CaReQoL Astma-vragenlijst helpt patiënten en behandelaars bij samen beslissen en evalueren longrevalidatie
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2020-07-01

Relevante artikelen ...

Minder vaak naar het ziekenhuis door CWZ Thuis app voor astmapatiënten Voor patiënten met moeilijk behandelbaar astma wijzigt de medicatie vaak snel CWZ heeft samen met digitale partner Luscii een nieuwe thuismonitoring ... Chronisch zieken Thu, 14 Jan 2021, 07:52:08
Veel mensen hebben moeite met het begrijpen van informatie over ziekte en gezondheid Goede communicatie met patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden in de palliatieve fase van hun ziekte noodzaak  Mensen met beperkte gezond... Chronisch zieken Mon, 02 Nov 2020, 13:52:51
Naasten positief over kwaliteit van leven, maar een deel heeft het zwaar Dit blijkt uit het vragenlijstonderzoek onder 266 naasten dat het Nivel afgelopen juni uitvoerde De ervaren kwaliteit van leven van naasten van mense... Chronisch zieken Thu, 27 Aug 2020, 15:30:29
Monoklonale antilichamen bij astma geven bijwerkingen Bijwerkingencentrum Lareb ontving 538 meldingen Met de komst van de monoklonale antilichamen zijn er nieuwe behandelmogelijkheden voor patiënten met ... Chronisch zieken Thu, 26 Mar 2020, 10:43:34
Onderzoek over eerstelijnszorg aan chronisch zieken Veranderende zorgvraag noopt tot aanpassing zorgsysteem Het Nivel heeft een mooi en groot internationaal project binnengehaald! In opdracht van de Or... Chronisch zieken Thu, 27 Feb 2020, 15:56:37
Zwarte dag voor mensen met ernstig astma Dit is echt een zwarte dag voor mensen met ernstig astma Slecht nieuws voor tientallen mensen met ernstig astma: ze krijgen hun hooggebergtebehande... Chronisch zieken Thu, 12 Dec 2019, 14:47:32