Dat schrijft de Patiëntenfederatie Nederland in een brief aan de Tweede Kamer

Goede en passende zorg staan centraal in het coalitieakkoord van VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Maar daarbij hoort als het aan Patiëntenfederatie Nederland ligt ook dat zorg betaalbaar en toegankelijk moet blijven voor patiënten. Dat schrijft de federatie in een brief aan de Tweede Kamer, die later deze week spreekt over de zorgparagraaf van het coalitieakkoord.

Ze wijst erop dat het vorige kabinet al veel heeft gedaan om stapeling van zorgkosten tegen te gaan, maar dat er nog steeds signalen zijn over problemen als gevolg van de stapeling van zorg- en meerkosten. “Vooral van mensen die gelijktijdig zorg, ondersteuning, genees- en hulpmiddelen uit verschillende wetten en voorzieningen nodig hebben. We zijn daarom blij dat ook dit kabinet de stapeling van eigen bijdragen wil monitoren en tegengaan”, aldus de brief.

In het schrijven vraagt de Patiëntenfederatie ook aandacht voor het (te hoge) eigen risico in de zorg en voor preventie als onderdeel van goede zorg. “Gerichte inzet op preventie en leefstijl kan het verschil maken in de kwaliteit van leven, medicatiegebruik of participatie. En kan helpen het beroep op de zorg en de daarmee gepaard gaande kosten terug te dringen.” Goede gegevensuitwisseling tussen patiënt en zorgverlener en domein-overstijgende samenwerking zijn daarbij van belang, aldus de brief.

Brief Commissiedebat Hoofdlijnen Coalitieakkoord