Met een wilsverklaring bepaal je wie beslist over zorg en behandeling als je dat zelf niet meer kunt

Niemand doet het graag, toch adviseren de Patiëntenfederatie en zorgverleners om op tijd na te denken over het levenseinde. Wat wil je, wat kan nog en hoe regel je zaken?

De Patiëntenfederatie heeft op de website al een handreiking “Praat op tijd over je levenseinde”. Daar komt nu nog een wegwijzer wilsverklaring bij die mensen op weg helpt een wilsverklaring op te stellen en wijst waar nuttige informatie daarover is te vinden.

Wat is een wilsverklaring?
Met een wilsverklaring bepaal je wie beslist over zorg en behandeling als je dat zelf niet meer kunt. Als je dat wilt, dan moet je niet wachten tot het te laat is, is de achterliggende gedachte. Bovendien weet niemand wanneer die situatie zich aandient. Daarom kan het raadzaam zijn op tijd vast te leggen wat je wilt. Een wilsverklaring is niet nodig om voor zorg in aanmerking te komen, die is gewoon gegarandeerd. Maar welke zorg wel of niet en wie daarover beslist, daarover kun je wensen vastleggen.

Laat het je dokter op tijd weten
Het is in ieder geval belangrijk dat je dokter op de hoogte is van je wensen. Praat er dus op tijd over. Ook als je, zoals steeds meer mensen doen, een levenstestament opstelt bij de notaris. Als je daarin medische wensen opneemt, moet je die ook met je dokter bespreken, anders weet die van niets.

Omdat dit nog niet altijd gebeurt, heeft de Patiëntenfederatie met de notarissen van de KNB gekeken hoe dat beter kan. Hiervoor hebben notarissen nu extra informatie gemaakt die ze kunnen meegeven aan cliënten die ook medische wensen in hun levenstestament laten opnemen.

Met alle beschikbare informatie hopen beide organisaties ook andere misverstanden rondom het levenstestament en medische wensen te verhelpen. Bijvoorbeeld dat als je medische wensen veranderen, je dan eerst terug moet naar de notaris en dus te maken krijgt met extra kosten. Dat is niet zo. Je kan je gewenste verandering gewoon met je dokter bespreken, die dat dan vastlegt in je medisch dossier. Vergeet dan niet ook je naasten te informeren.

Wegwijzer Wilsverklaring

Praat op tijd over je levenseinde - over passende zorg in je laatste levensfase
In deze handreiking vind je praktische tips en aandachtspunten die jou kunnen helpen in je laatste levensfase, het levenseinde. Door op tijd te praten met je naasten én je dokter, weet zij/hij beter welke zorg bij jou past. Hoe begin je hierover met je dokter, wat bespreek je en waar moet je op letten?

Ga hier naar de handreiking