Een aantal afspraken is redelijk goed nagekomen, maar er zijn ook nog veel verbeterpunten

Ieder(in) heeft samen met CP Nederland, DON, EMB Nederland, Per Saldo, Patiëntenfederatie Nederland en Spierziekten Nederland een hulpmiddelenmonitor. Hiermee kunnen we volgen of de verbeteringen zijn gerealiseerd die onder meer met gemeenten en leveranciers zijn afgesproken. Uit de binnengekomen meldingen in de periode april tot en met 25 juli 2022 komt een gemengd beeld naar voren. Een aantal afspraken is redelijk goed nagekomen, maar er zijn ook nog veel verbeterpunten.

In de genoemde periode zijn ruim 320 meldingen binnengekomen. De meeste meldingen gaan over de gemeenten. Melders waarderen het contact met de gemeente gemiddeld met het cijfer 5,7 (op een schaal van 10) en 42% geeft een onvoldoende.

Veel mensen vinden dat de gemeente hen niet goed op de hoogte houdt van de aanvraag. Ook de lange doorlooptijd wordt veel genoemd. Soms leidt dat tot schrijnende situaties. Een citaat: “Ik heb onderhand drie verschillende personen gehad bij de gemeente en ben nu een jaar verder, mijn vrouw kan na een hersenbloeding helaas niet goed meer naar boven, hoop dat het nu dus wel opschiet.”

Veel gemeenten zwijgen over pgb
Verder valt op dat tweederde van de mensen die een aanvraag indienden, door de gemeente niet is verteld over de mogelijkheid van een persoonsgebonden budget (pgb), terwijl dit volgens de afspraken wel moet. Goed nieuws is wel, dat de verhuizing met een hulpmiddel naar een andere gemeente meestal goed verloopt.

70% is tevreden met hulpmiddel
Ook bij de levering van hulpmiddelen is het beeld gemengd. Tweederde vindt dat de leverancier in begrijpelijke taal informatie heeft gegeven. Positief is ook dat het advies van een ergotherapeut of een revalidatieteam voor een bepaald hulpmiddel in het merendeel van de gevallen is overgenomen. Aan de andere kant is rond de helft niet goed op de hoogte gehouden van de voortgang van de levering. Bijna de helft vindt dat de leverancier te lang wachtte met contact opnemen.

Over het uiteindelijk geleverde hulpmiddel is 70% tevreden en 30% had liever een ander of beter hulpmiddel gewild. De laatste groep noemt vaak dat het hulpmiddel – meestal een rolstoel – niet goed past, te zwaar is of mankementen vertoont.

Spoedreparaties vaak te laat
De meldingen tonen dat spoedoperaties vaak te laat worden uitgevoerd. Van de spoedreparaties is minder dan een kwart binnen de afgesproken 24 uur uitgevoerd. En 43% geeft aan dat de reparatie niet binnen 24 uur is uitgevoerd én dat zij niet goed op de hoogte gehouden zijn van de verwachte reparatietijd.

De uitkomsten van de monitor worden besproken met het ministerie van VWS, de gemeenten, leveranciers en andere betrokkenen. Ieder(in) zal er daarbij op aandringen dat de gemaakte afspraken beter worden nagekomen.

Hulpmiddelenmonitor juli 2022

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Ieder(in)
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Ieder(in)
Wat is de URL bij deze bron?: https://iederin.nl/verbeteringen-bij-hulpmiddelen-zijn-maar-gedeeltelijk-gerealiseerd/
Originele titel: Verbeteringen bij hulpmiddelen zijn maar gedeeltelijk gerealiseerd
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2022-10-15

Relevante artikelen ...

Na de zomer handtekening bestuursakkoord Toegankelijkheid OV In 2040 moet het openbaar vervoer volledig toegankelijk zijn Vervoerders en overheden zetten na de zomer hun handtekening onder het Bestuursakkoord T... Chronisch zieken Wed, 20 Jul 2022, 10:46:48
Artikel 1 van de Grondwet met grondslag handicap wordt uitgebreid Met deze wetswijziging krijgt discriminatie op grond van een beperking extra aandacht Goed nieuws uit Den Haag: De Tweede Kamer heeft vandaag ingeste... Chronisch zieken Wed, 16 Mar 2022, 11:42:29
Middel tegen taaislijmziekte Kaftrio toegelaten tot basispakket Staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS heeft na prijsonderhandelingen een akkoord bereikt met de fabrikant van het middel Patiënten met cystische fib... Chronisch zieken Thu, 09 Dec 2021, 18:40:08
#PakJeToeslag Sommige studenten kunnen vanwege hun beperking geen bijbaan hebben naast hun studie Studenten die niet kunnen bijverdienen naast hun studie vanwege... Chronisch zieken Wed, 15 Sep 2021, 16:19:55
Financieel in de knel door zorgkosten Ieder(in) deed een verkennend onderzoek naar de zorgkosten die mensen met een beperking of chronische ziekte maakten in 2020 Mensen met een beperking... Chronisch zieken Mon, 30 Aug 2021, 20:27:53
Er moet nog veel verbeteren bij stages voor mensen met een beperking Men voelt zich in sommige gevallen niet verantwoordelijk voor de professionele ontwikkeling van de student Praktijkopleiders van leerbedrijven doen d... Chronisch zieken Mon, 26 Jul 2021, 12:56:38

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com