Hierdoor kunnen ondersteunende activiteiten bij Parkinsonzorg voortaan bekostigd worden vanuit de Zorgverzekeringswet

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft voor negen activiteiten van ParkinsonNet een prestatie vastgesteld. Hierdoor kunnen deze ondersteunende activiteiten bij Parkinsonzorg voortaan bekostigd worden vanuit de Zorgverzekeringswet. Het is de eerste keer dat de NZa een zelfstandige prestatie vaststelt voor de ondersteuning van netwerkzorg. 

Mooie samenwerking
Sommige activiteiten ter ondersteuning van netwerkzorg kunnen niet goed worden bekostigd. Dit komt doordat zij niet toe te rekenen zijn aan een patiënt. Zij worden vaak gefinancierd met behulp van een subsidie of tijdelijke bekostiging. De ondersteunende diensten van ParkinsonNet leveren aantoonbaar een bijdrage aan de zorg voor Parkinsonpatiënten. Daarom hebben Zorgverzekeraars Nederland en ParkinsonNet gevraagd om een meer structurele oplossing. Samen met het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) en Zorginstituut Nederland hebben we gekeken of dit mogelijk was via de Adz-regeling (algemene diensten zorg). Hierin staat dat ondersteunende activiteiten van partijen die zelf geen patiënten zorg leveren onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor vergoeding vanuit de Zorgverzekeringswet. Belangrijke voorwaarden zijn onder meer dat de activiteiten zorgaanbieders ondersteunen bij het leveren van de zorg en dat zij rechtstreeks ten goede komen aan patiënten die bij de betrokken verzekeraar verzekerd zijn.

Proces
Het Zorginstituut heeft getoetst of de negen activiteiten van ParkinsonNet aan de gestelde voorwaarden voldoen. Vervolgens heeft de NZa een uitvoeringstoets gedaan en na een aanwijzing van het ministerie van VWS een prestatie vastgesteld. De beleidsregel gaat in per 1 januari 2023. De prestatie is vastgesteld voor ParkinsonNet maar ook andere aanbieders van de beschreven ondersteunende diensten kunnen hier eventueel gebruik van maken. Voorwaarde is wel dat ze hier afspraken over maken met de zorgverzekeraars.

Passende zorg
De NZa ziet het vaststellen van een betaaltitel voor ondersteunende diensten zoals ParkinsonNet als een belangrijke stap op weg naar een netwerkbekostiging van zorg voor mensen met Parkinson. Deze integrale bekostiging stimuleert de beweging naar passende zorg.

.


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: NZa
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : NZa
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: NZa stelt prestatie vast voor ParkinsonNet
  • Doelgroep: Zorgprofessionals
  • Datum: 01 nov 2022

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!