Hierdoor kunnen ondersteunende activiteiten bij Parkinsonzorg voortaan bekostigd worden vanuit de Zorgverzekeringswet

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft voor negen activiteiten van ParkinsonNet een prestatie vastgesteld. Hierdoor kunnen deze ondersteunende activiteiten bij Parkinsonzorg voortaan bekostigd worden vanuit de Zorgverzekeringswet. Het is de eerste keer dat de NZa een zelfstandige prestatie vaststelt voor de ondersteuning van netwerkzorg. 

Mooie samenwerking
Sommige activiteiten ter ondersteuning van netwerkzorg kunnen niet goed worden bekostigd. Dit komt doordat zij niet toe te rekenen zijn aan een patiënt. Zij worden vaak gefinancierd met behulp van een subsidie of tijdelijke bekostiging. De ondersteunende diensten van ParkinsonNet leveren aantoonbaar een bijdrage aan de zorg voor Parkinsonpatiënten. Daarom hebben Zorgverzekeraars Nederland en ParkinsonNet gevraagd om een meer structurele oplossing. Samen met het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) en Zorginstituut Nederland hebben we gekeken of dit mogelijk was via de Adz-regeling (algemene diensten zorg). Hierin staat dat ondersteunende activiteiten van partijen die zelf geen patiënten zorg leveren onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor vergoeding vanuit de Zorgverzekeringswet. Belangrijke voorwaarden zijn onder meer dat de activiteiten zorgaanbieders ondersteunen bij het leveren van de zorg en dat zij rechtstreeks ten goede komen aan patiënten die bij de betrokken verzekeraar verzekerd zijn.

Proces
Het Zorginstituut heeft getoetst of de negen activiteiten van ParkinsonNet aan de gestelde voorwaarden voldoen. Vervolgens heeft de NZa een uitvoeringstoets gedaan en na een aanwijzing van het ministerie van VWS een prestatie vastgesteld. De beleidsregel gaat in per 1 januari 2023. De prestatie is vastgesteld voor ParkinsonNet maar ook andere aanbieders van de beschreven ondersteunende diensten kunnen hier eventueel gebruik van maken. Voorwaarde is wel dat ze hier afspraken over maken met de zorgverzekeraars.

Passende zorg
De NZa ziet het vaststellen van een betaaltitel voor ondersteunende diensten zoals ParkinsonNet als een belangrijke stap op weg naar een netwerkbekostiging van zorg voor mensen met Parkinson. Deze integrale bekostiging stimuleert de beweging naar passende zorg.

.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: NZa
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : NZa
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2022/11/01/nza-stelt-prestatie-vast-voor-parkinsonnet
Originele titel: NZa stelt prestatie vast voor ParkinsonNet
Doelgroep: Zorgprofessionals
Datum: 2022-11-01

Relevante artikelen ...

Van 3 t/m 8 oktober is de week van toegankelijkheid Overal in het land doen landelijke, regionale en lokale organisaties mee aan de Week Voorstellingen, stadswandelingen, rondleidingen, ervaringsparcou... Chronisch zieken Tue, 27 Sep 2022, 12:16:50
Met opstellen wilsverklaring helpt een wegwijzer Met een wilsverklaring bepaal je wie beslist over zorg en behandeling als je dat zelf niet meer kunt Niemand doet het graag, toch adviseren de Patiën... Chronisch zieken Mon, 01 Aug 2022, 13:30:17
Impact en bereik Patiëntenfederatie en hun leden in kaart gebracht Patiëntenorganisaties zijn en blijven belangrijk voor patiënten en voor het verbeteren van de zorg Afgelopen week heeft Patiëntenfederatie Nederland ... Chronisch zieken Sun, 20 Jun 2021, 09:52:14
Door Luchtbrug worden kinderen met astma beter online gevolgd en begeleid Sinds de uitbraak van het coronavirus is er veel aandacht voor zorg op afstand Het online zorgconcept Luchtbrug, initiatief van het Radboudumc, is ... Chronisch zieken Fri, 09 Oct 2020, 07:20:44
Week van de Wet Zorg en Dwang Van 28 september tot en met 3 oktober 2020 organiseert het ministerie van VWS de ‘Week van de Wet zorg en dwang’ De Wet zorg en dwang is sinds dit ja... Chronisch zieken Wed, 16 Sep 2020, 15:50:42
Zorgwekkende problemen bij het CAK Het CAK is verantwoordelijk voor het vaststellen en innen van de eigen bijdragen die mensen moeten betalen vooe de Wmo en de Wlz Maatregelen bij het ... Chronisch zieken Sat, 16 Mar 2019, 12:13:52

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com