Voor nieuwe budgethouders is het vanaf 22 mei niet meer mogelijk om het pgb te laten beheren door een gewaarborgde hulp

De gewaarborgde hulp voor mensen met een persoonsgebonden budget (pgb) uit de Wet langdurige zorg (Wlz) wordt afgeschaft. Door een aanpassing in de wet- en regelgeving is het voor nieuwe budgethouders vanaf 22 mei niet mogelijk om het pgb te laten beheren door een gewaarborgde hulp. Een budgethouder die zijn eigen budget niet kan of wil beheren, kan een pgb-beheerder aanstellen om het pgb te beheren.

Gewaarborgde hulp wordt pgb-beheerder
Het verwerken van een nieuwe aanvraag voor een pgb vraagt tijd. Vanwege de duur van dit proces wordt bij aanvragen vanaf 22 mei 2024 de gewaarborgde hulp niet meer als mogelijkheid aangeboden. * Een budgethouder die zijn eigen budget niet kan of wil beheren, kan een pgb-beheerder aanstellen om het pgb te beheren

Huidige budgethouders met een gewaarborgde hulp
Mensen die al een pgb met een gewaarborgde hulp hebben, worden door hun zorgkantoor geïnformeerd over de wijziging. De afschaffing gaat officieel in op 1 juli 2024 en huidige budgethouders met een gewaarborgde hulp kunnen deze tot 1 juli 2028 gebruiken. Wel moet het ‘Machtigingsformulier pgb-beheerder’ ingevuld worden. De afschaffing van de gewaarborgde hulp heeft geen invloed op de hoogte van het persoonsgebonden budget.

Budgethouders beheert eigen pgb
Voor budgethouders die zelf hun pgb beheren, verandert er niks.

Het beheer van het pgb
Met een pgb kunnen mensen hun eigen zorg inkopen. Een budgethouder mag zelf het pgb beheren als deze persoon handelingsbevoegd is (dus geen wettelijk vertegenwoordiger heeft) en pgb-vaardig is. Bij het beheren van een pgb komt veel kijken. Voor een groot deel van de budgethouders is het zelf beheren van het pgb niet eenvoudig. Daarom regelt een pgb-beheerder dit voor hen. Met het ‘machtigingsformulier pgb-beheerder’ wordt een pgb-beheerder geregeld.

Voor vragen over het (beheer van) het pgb kunnen (toekomstige) budgethouders terecht bij hun zorgkantoor. Op Zorgkantoor.nl staat welk zorgkantoor in welke regio actief is.

Zorgkantoren voeren de wijziging door op verzoek van het ministerie van VWS. Meer over de wijziging staat in een eerder nieuwsbericht dat is gepubliceerd.

*Bij CZ zorgkantoor is het tot 1 juni mogelijk om een gewaarborgde hulp aan te wijzen.

Bron: Zorgverzekeraars Nederland


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: Zorgverzekeraars Nederland
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : Zorgverzekeraars Nederland
  • Wat is de URL bij deze bron?: Website bezoeken
  • Originele titel: Vanaf 22 mei wijzigt het beheer van een pgb voor nieuwe budgethouders
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers
  • Datum: 22 mei 2024

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!