(advertentie)

Dit blijkt uit onderzoek naar de kwaliteit van de uitvoering van het pgb in de Wet langdurige zorg door zorgkantoren

Mensen die een persoonsgebonden budget (pgb) hebben voor langdurige zorg, zijn tevreden over de uitvoering daarvan door het zorgkantoor. Budgethouders (mensen met een pgb) geven de zorgkantoren gemiddeld een 7,6 als rapportcijfer (dat was in 2016 nog een 7,1).

Dit blijkt uit onderzoek van ResearchNed naar de kwaliteit van de uitvoering van het pgb in de Wet langdurige zorg door zorgkantoren. Bij de uitvoering van het pgb gaat het om de (administratieve) processen rondom het pgb, zoals de beoordeling van de pgb-aanvraag en het budgetplan, zorgbeschrijvingen, het voeren van gesprekken, de huisbezoeken en het afgeven van beschikkingen. Het onderzoek, in opdracht van Zorgverzekeraars Nederland, is uitgevoerd onder een representatieve steekproef van budgethouders van alle zorgkantoren in Nederland (totaal 31).

Kwaliteit zorgkantoormedewerkers
De bijna 1500 budgethouders die meededen aan het onderzoek, gaven aan ruim tevreden te zijn over de bejegening door en deskundigheid van medewerkers van het zorgkantoor. Acht van de tien budgethouders zijn positief over alle aspecten van bejegening door de medewerkers van het zorgkantoor: ze luisteren goed, nemen voldoende tijd, zijn behulpzaam en beleefd, tonen respect en houden zich aan afspraken. Zij vinden daarnaast dat medewerkers van het zorgkantoor voldoende kennis hebben over het pgb, duidelijke antwoorden geven op vragen en zaken begrijpelijk uitleggen. Driekwart van de budgethouders heeft een huisbezoek gehad. De ervaringen met het huisbezoek zijn overwegend (erg) positief. Positief is men over het persoonlijke contact; men is blij eens kennis te mogen maken met een ‘gezicht’ van het zorgkantoor. Wout Adema, directeur Zorg bij Zorgverzekeraars Nederland: “Zorgkantoren krijgen steeds meer taken en verantwoordelijkheden in de langdurige zorg. Ze werken hard om zich hier verder in te ontwikkelen. Het is mooi om te zien dat dit zijn vruchten afwerpt, zoals we zien in de uitkomsten van dit onderzoek.”

Verbeterpunten
Naast de positieve feedback van budgethouders, zijn er ook verbeterpunten. Het aanvragen van een pgb blijft nog steeds lastig voor mensen. Dat komt omdat zowel het aanvraagformulier als het budgetplan moeilijk zijn in te vullen. En informatie over waar men een klacht over het pgb of over het zorgkantoor kan indienen, is bij minder dan de helft van de budgethouders bekend.

De samenwerking en communicatie tussen het zorgkantoor en de SVB kan beter, evenals een duidelijke taak- en rolverdeling, vinden budgethouders. Voor de SVB geldt dat budgethouders vinden dat het kennisniveau van SVB-medewerkers aan de telefoon beter kan, evenals de bejegening.

Van elkaar leren
Zorgkantoren zijn al (langere tijd) bezig om te kijken waar ze kunnen verbeteren. Zowel individueel, maar ook samen in gezamenlijk verband via Zorgverzekeraars Nederland. Ze werken onder meer aan een klantvriendelijkere versie van het budgetplan en kijken waar ze van elkaar kunnen leren.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Zorgverzekeraars Nederland
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.zn.nl
Originele titel: Cliënten tevreden over uitvoering pgb door zorgkantoor
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2018-10-25

Relevante artikelen ...

Aandacht gevraagd voor zorg op afstand De campagne Thuis kan het ook is door de Patiëntenfederatie ontwikkeld samen met patiëntenverenigingen, zorgverzekeraars, ziekenhuizen en leveranciers... Chronisch zieken Mon, 16 Nov 2020, 15:35:11
Niet-geleverde pgb-zorg (Zvw en Wlz) declareren Een voorwaarde hiervoor is dat budgethouders bijhouden welke zorg niet geleverd, maar wél betaald is Bijzondere omstandigheden vragen om bijzondere m... Chronisch zieken Sun, 10 May 2020, 15:07:30
De stapeling van zorgkosten en meerkosten is onvoldoende opgelost De inkomenssituatie voor veel mensen met een beperking of chronische zieke is ronduit precair Mensen met een levensbrede, levenslange beperking of ch... Chronisch zieken Thu, 24 Oct 2019, 18:01:58
De bakens moeten worden verzet ZN benadrukt dat preventie zich niet beperkt tot de gezondheidzorg Zorgverzekeraars willen dat de toegang tot goede en betaalbare gezondheidszorg v... Chronisch zieken Thu, 18 Apr 2019, 19:58:58
Cliëntondersteuners kunnen vaak niet meer autonoom werken Belangen van de gemeente, het zorgkantoor of zorgaanbieders krijgen vaak voorrang en beperken hun onafhankelijke positie De wettelijk geregelde ona... Chronisch zieken Thu, 22 Nov 2018, 12:04:57
Duizenden krijgen niet de juiste zorg Kabinet en gemeenten moeten meer oog hebben voor de duizenden Nederlanders die niet de zorg krijgen die zij nodig hebben Duizenden mensen met een lan... Chronisch zieken Wed, 17 Oct 2018, 18:38:47