De NZa kijkt al langere tijd kritisch naar het pgb-systeem en de uitvoering door zorgkantoren

Het persoonsgebonden budget (pgb) is een waardevol instrument in de Wet langdurige zorg waarmee cliënten zelf zorg en ondersteuning kunnen inkopen. Het is essentieel dat dit systeem goed functioneert zodat cliënten passende zorg ontvangen. Maar het kan ook leiden tot schrijnende situaties als zorgaanbieders geen goede zorg leveren of onterecht veel declareren. De cliënt is daarvan de dupe. Het is volgens de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) daarom tijd om het pgb-systeem tegen het licht te houden én te verbeteren.

Budgethouders beter beschermen
De NZa verwacht van zorgkantoren dat zij al tijdens de beoordeling van de pgb-aanvraag kritisch kijken naar een passende inzet van het pgb. Zo worden budgethouders beter beschermd. We vragen in onze position paper het ministerie van Volksgezondheid, Wetenschap en Sport (VWS) zorgkantoren hierbij te helpen. Zij kunnen zorgkantoren meer informatiebevoegdheden geven zodat ze onjuistheden of fraude direct kunnen onderzoeken. Er zijn ook hogere toetredingsdrempels voor professionele pgb-zorgaanbieders nodig zodat frauderende aanbieders deze zorg niet zomaar kunnen aanbieden. Het is op dit moment te makkelijk om de markt te betreden. Zorgkantoren en budgethouders krijgen hierdoor meer zekerheid bij het sluiten van overeenkomsten met pgb-zorgaanbieders. De NZa gaat na de zomer met partijen in gesprek om de veranderingen in de sector samen op gang te brengen.

Stelseluitspraak in lijn met eerdere aanbevelingen
De NZa kijkt al langere tijd kritisch naar het pgb-systeem en de uitvoering door zorgkantoren. In eerdere onderzoeken en aanbevelingen constateerde we al dat er verschillen bestaan tussen het wettelijke pgb-systeem en de uitvoering daarvan. De zorgen die de NZa heeft werden onlangs bevestigd in de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB). De CRvB benadrukt het belang van een zorgvuldige toetsing van pgb-aanvragen en van tijdige controles. Het is belangrijk dat zorgkantoren hun taken op dit gebied goed uitvoeren zodat budgethouders de zorg en ondersteuning inkopen die zij nodig hebben.

Bron: NZa


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: NZa
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : NZa
  • Wat is de URL bij deze bron?: Website bezoeken
  • Originele titel: Misstanden voorkomen door veranderingen in het persoonsgebonden budget
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
  • Datum: 04 jul 2023

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!