Wat de NZa betreft moeten zorgkantoren meer doen om tijdig over pgb-aanvragen te beslissen

Voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen kan het lang duren voordat zij horen of zij hiervoor in aanmerking komen. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) onderzocht de werkwijze van de zeven zorgkantoren en ziet verschillen in hoe zij de toekenning uitvoeren. De NZa roept zorgkantoren op het toekenningsproces beter te organiseren om ervoor te zorgen dat mensen niet onnodig lang wachten op een beslissing. Wij verwachten dat de zorgkantoren met elkaar in gesprek te gaan om van elkaar te leren.

Lange doorlooptijd
Vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) kan een verzekerde een pgb aanvragen bij een zorgkantoor. Met dit budget bepaalt de verzekerde zelf welke zorg hij inkoopt en bij wie. De zorgkantoren hebben de verplichting ervoor te zorgen dat een aanvrager op tijd zorg kan krijgen. Hiervoor moet het zorgkantoor binnen 8 weken beslissen of de aanvrager voor pgb in aanmerking komt. Uit ons onderzoek blijkt dat dat niet altijd wordt gehaald. Het proces voor toekenning duurt dan te lang, in een extreem geval zelfs 458 dagen. Wat de NZa betreft moeten zorgkantoren meer doen om tijdig over pgb-aanvragen te beslissen.

Te veel budget
Uit ons onderzoek blijkt verder dat meerdere zorgkantoren standaard het maximale beschikbare budget toekennen. Ook wanneer er minder budget is aangevraagd. Dit is niet de bedoeling. Het leidt mogelijk tot een hoger gebruik van zorggelden (ondoelmatig) en het vergroot de kans dat budgethouders andere zaken dan zorg betalen vanuit hun budget. Zorgkantoren moeten van de NZa meer doen om een passend pgb-budget toe te kennen.

Extra Kosten Corona
Tijdens de coronacrisis trof het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), in overleg met Zorgverzekeraars Nederland en de NZa, de tijdelijke maatregel Extra Kosten Corona (EKC). Deze maatregel moest ervoor zorgen dat meerkosten door corona tijdelijk konden worden aangevraagd bij het zorgkantoor. Zorgkantoren hebben zich binnen de bijzondere omstandigheden van de coronapandemie ingespannen om de EKC-maatregel uit te voeren. De NZa wil hiervoor haar waardering uitspreken. Toch is de uitvoering niet overal even goed gegaan. Het is nodig om lessen te trekken uit de ervaringen met de uitvoering van de EKC-maatregel zodat de zorgkantoren zich voldoende kunnen voorbereiden op vergelijkbare situaties in de toekomst.

Lering trekken
Alhoewel zorgkantoren vrij zijn in het inrichten van het toekenningsproces denken we dat zorgkantoren van elkaar kunnen leren. De NZa concludeert dat zorgkantoren het toekenningsproces voor pgb-aanvragen (op onderdelen) beter kunnen organiseren en roept de zorgkantoren dan ook op dit met elkaar te bespreken. Wij verwachten dat de zorgkantoren uiterlijk 30 juni 2022 de geconstateerde tekortkomingen oppakken.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: NZa
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : NZa
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2022/04/19/pgb-toekenning-moet-beter
Originele titel: Pgb-toekenning moet beter
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2022-04-20

Relevante artikelen ...

Middel tegen taaislijmziekte Kaftrio toegelaten tot basispakket Staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS heeft na prijsonderhandelingen een akkoord bereikt met de fabrikant van het middel Patiënten met cystische fib... Chronisch zieken Thu, 09 Dec 2021, 18:40:08
Actie voor verbetering uitvoering hulpmiddelen in je gemeente De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van VWS zijn aanspreekbaar als dit niet het geval is Op maandag 26 oktober heeft mini... Chronisch zieken Thu, 28 Oct 2021, 09:23:36
Toename griepvaccinatiegraad onder mensen met indicatie De groep mensen die een verhoogd risico lopen op complicaties bij griep bestaat uit mensen van 60 jaar of ouder en mensen met bepaalde medische aandoe... Chronisch zieken Mon, 04 Oct 2021, 10:12:26
Voorstellen voor extra maatregelen Nationaal Preventieakkoord In de top 10 van overgewicht staan maatregelen als extra belasting op suikerhoudende dranken Op weg naar minder problematisch alcoholgebruik, roken e... Chronisch zieken Wed, 07 Apr 2021, 09:55:01
Aandacht gevraagd voor zorg op afstand De campagne Thuis kan het ook is door de Patiëntenfederatie ontwikkeld samen met patiëntenverenigingen, zorgverzekeraars, ziekenhuizen en leveranciers... Chronisch zieken Mon, 16 Nov 2020, 15:35:11
Tarieven voor behandeling complex chronische longaandoeningen omlaag Nederlands Astmacentrum Davos mag de reguliere zorg aan mensen met een complex chronische longaandoening leveren tegen dezelfde tarieven als een klini... Chronisch zieken Tue, 08 Sep 2020, 20:06:47

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com