Wat de NZa betreft moeten zorgkantoren meer doen om tijdig over pgb-aanvragen te beslissen

Voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen kan het lang duren voordat zij horen of zij hiervoor in aanmerking komen. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) onderzocht de werkwijze van de zeven zorgkantoren en ziet verschillen in hoe zij de toekenning uitvoeren. De NZa roept zorgkantoren op het toekenningsproces beter te organiseren om ervoor te zorgen dat mensen niet onnodig lang wachten op een beslissing. Wij verwachten dat de zorgkantoren met elkaar in gesprek te gaan om van elkaar te leren.

Lange doorlooptijd
Vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) kan een verzekerde een pgb aanvragen bij een zorgkantoor. Met dit budget bepaalt de verzekerde zelf welke zorg hij inkoopt en bij wie. De zorgkantoren hebben de verplichting ervoor te zorgen dat een aanvrager op tijd zorg kan krijgen. Hiervoor moet het zorgkantoor binnen 8 weken beslissen of de aanvrager voor pgb in aanmerking komt. Uit ons onderzoek blijkt dat dat niet altijd wordt gehaald. Het proces voor toekenning duurt dan te lang, in een extreem geval zelfs 458 dagen. Wat de NZa betreft moeten zorgkantoren meer doen om tijdig over pgb-aanvragen te beslissen.

Te veel budget
Uit ons onderzoek blijkt verder dat meerdere zorgkantoren standaard het maximale beschikbare budget toekennen. Ook wanneer er minder budget is aangevraagd. Dit is niet de bedoeling. Het leidt mogelijk tot een hoger gebruik van zorggelden (ondoelmatig) en het vergroot de kans dat budgethouders andere zaken dan zorg betalen vanuit hun budget. Zorgkantoren moeten van de NZa meer doen om een passend pgb-budget toe te kennen.

Extra Kosten Corona
Tijdens de coronacrisis trof het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), in overleg met Zorgverzekeraars Nederland en de NZa, de tijdelijke maatregel Extra Kosten Corona (EKC). Deze maatregel moest ervoor zorgen dat meerkosten door corona tijdelijk konden worden aangevraagd bij het zorgkantoor. Zorgkantoren hebben zich binnen de bijzondere omstandigheden van de coronapandemie ingespannen om de EKC-maatregel uit te voeren. De NZa wil hiervoor haar waardering uitspreken. Toch is de uitvoering niet overal even goed gegaan. Het is nodig om lessen te trekken uit de ervaringen met de uitvoering van de EKC-maatregel zodat de zorgkantoren zich voldoende kunnen voorbereiden op vergelijkbare situaties in de toekomst.

Lering trekken
Alhoewel zorgkantoren vrij zijn in het inrichten van het toekenningsproces denken we dat zorgkantoren van elkaar kunnen leren. De NZa concludeert dat zorgkantoren het toekenningsproces voor pgb-aanvragen (op onderdelen) beter kunnen organiseren en roept de zorgkantoren dan ook op dit met elkaar te bespreken. Wij verwachten dat de zorgkantoren uiterlijk 30 juni 2022 de geconstateerde tekortkomingen oppakken.


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: NZa
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : NZa
  • Wat is de URL bij deze bron?: Website bezoeken
  • Originele titel: Pgb-toekenning moet beter
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
  • Datum: 20 apr 2022

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!