In een brief aan de informateur stelt Ieder(in) een aantal maatregelen voor die de nieuw te vormen regering kan nemen om de positie van mensen met een beperking of chronische ziekte te verbeteren.

Het ontbreekt veel mensen die langdurige zorg nodig hebben, aan de vrijheid om hun leven zelf vorm te geven. In het zorgstelsel, in het onderwijs, op de woning- en op de arbeidsmarkt geldt de wet van vraag en aanbod lang niet altijd. Als je tandarts of huisarts niet bevalt, ga je naar een andere maar voor mensen met een levenslange en levensbrede beperking werkt het zo niet. Je wisselt niet zomaar van zorginstelling of gemeente.

In de bijlage ‘Niet te veel gevraagd; wat niet mag ontbreken in het regeerakkoord’ leest u die voorstellen, onder de volgende vijf thema’s:

1) Ontoegankelijkheid is ontoelaatbaar
2) Zorg: betaalbaar, toegankelijk en passend
3) Vrijheid om te kiezen waar en hoe je woont
4) Meedoen begint op school
5) Maak werk van gelijke kansen op de arbeidsmarkt

Downloads

Download het bestand Brief aan Informateur Schippers
Brief aan Informateur Schippers

Download het bestand ’Niet te veel gevraagd; wat niet mag ontbreken in het regeerakkoord’
’Niet te veel gevraagd; wat niet mag ontbreken in het regeerakkoord’

Bron: Ieder(in)

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Datum: 2021-10-28

Relevante artikelen ...

Meer aandacht nodig voor overbelasting mantelzorgers In een brief vraagt Ieder(in) onder meer aandacht voor de combinatie van werk en mantelzorg, gebrek aan passende huisvesting en de toepassing van onvr... Chronisch zieken Thu, 11 Jun 2020, 06:24:25
Zorgen Wlz blijven De aangekondigde maatregelen voor de Wlz geven weinig reden tot blijdschap. Stapeling van zorgkosten is voor veel mensen met een beperking of aandoen... Chronisch zieken Mon, 04 Jun 2018, 14:02:51
Visie nodig voor betere langdurige zorg Het is dringend nodig dat de minister van VWS met een visie en aanpak voor het gehandicaptenbeleid komt. Grote groepen mensen met een beperking, chro... Chronisch zieken Fri, 18 May 2018, 13:35:34
Patiënt op kosten door uitwerking regeerakkoord De afspraken in het regeerakkoord over geneesmiddelen slecht voor patiënten die veel medicijnen gebruiken! `We willen met zijn allen dat mensen zo la... Chronisch zieken Mon, 30 Oct 2017, 13:36:28
Thuis wonen wordt moeilijker Kabinet gaat de eigen bijdrage fors verlagen, maar Ieder(in) is over de zorg thuis verontrust. Het kabinet bezuinigt hard op de wijkverpleging. Het r... Chronisch zieken Fri, 13 Oct 2017, 14:45:39
Patiëntenfederatie Nederland: Wachten op de uitwerkingen en vraagt om nadere uitleg Patiëntenfederatie Nederland geeft aan dat veel van het regeerakkoord afhangt van de uitwerking zelf en vraagt specifieke verduidelijking over twee pa... Chronisch zieken Wed, 11 Oct 2017, 19:53:28