(advertentie)

De lange duur van de kabinetsformatie en de start van het nieuwe kabinet op 10 januari 2022 zijn de belangrijkste oorzaken voor deze verlenging

Op 24 juni heeft de minister voor Langdurige zorg en Sport, Connie Helder, de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over het beleidskader subsidiëring van patiënten- en gehandicaptenorganisaties. Zoals verwacht, werd aangekondigd dat het huidige subsidiekader met één jaar wordt verlengd. De verlenging geldt ook voor het ZonMW-programma ‘Voor Elkaar’. De komende tijd wordt verder overlegd over het subsidiekader voor 2024.

Achtergrond verlenging
De lange duur van de kabinetsformatie en de start van het nieuwe kabinet op 10 januari 2022 zijn de belangrijkste oorzaken voor deze verlenging. Oorspronkelijk was het de bedoeling om het nieuwe subsidiekader op 1 januari 2023 in te laten gaan, maar deze datum bleek niet haalbaar. Het invullen van kabinetsambities kost nog tijd en er is nog geen definitief beeld over de verdeling van schaarse middelen, aldus de minister.

PG-organisaties hebben belangrijke rol
In de brief bevestigt de minister de belangrijke rol die PG-organisaties spelen in de samenleving, als tegenwicht en als belangrijke bronnen van ervaringsdeskundigheid. Zij zijn volgens haar erg belangrijk bij het vormgeven van passende zorg, het organiseren van de juiste zorg op de juiste plek, het onbeperkt meedoen aan de samenleving en andere doelstellingen uit het coalitieakkoord. De verwachting is dat deze erkenning van PG-organisaties terug te zien is in de opzet van het nieuwe subsidiekader dat per 1 januari 2024 gaat gelden.

Overleg over subsidiekader gaat verder
Een meerderheid van de Kamer wil dat patiëntenorganisaties beter worden ondersteund. En VWS ziet een brede maatschappelijke behoefte om bij het maken van beleid meer gebruik te maken van ‘georganiseerde ervaringsdeskundigheid’ en inbreng van het patiëntenperspectief. VWS wil daarom een structurele verhoging van de subsidiemiddelen. Maar door de verlenging laat zicht op bijvoorbeeld financiële verruiming, nieuwe toetreding en versterking een jaar langer op zich wachten. In haar brief geeft de minister aan dat ze met Ieder(in), Mind, de Patiëntenfederatie en PG-organisaties in gesprek is over “acute uitvoeringsproblematiek” als gevolg van de verlenging.

Lees hier de brief van minister Helder aan Tweede Kamer

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Ieder(in)
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Ieder(in)
Wat is de URL bij deze bron?: https://iederin.nl/minister-verlengt-subsidiekader-met-1-jaar/
Originele titel: Subsidiekader patiënten- en gehandicaptenorganisaties met 1 jaar verlengd
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2022-07-10

Relevante artikelen ...

Woonbeleid moet radicaal anders Mensen met een beperking worden onevenredig hard getroffen worden door het huidige woonbeleid Zondag 17 oktober vindt in Rotterdam de Woonopstand p... Chronisch zieken Sun, 10 Oct 2021, 09:01:58
Financieel in de knel door zorgkosten Ieder(in) deed een verkennend onderzoek naar de zorgkosten die mensen met een beperking of chronische ziekte maakten in 2020 Mensen met een beperking... Chronisch zieken Mon, 30 Aug 2021, 20:27:53
Patiëntenbeweging wil betere financiering Ook willen ze meer mogelijkheden om lokaal en in de regio de stem van de patiënt/cliënt te laten horen Het ministerie van VWS komt eind van dit jaar ... Chronisch zieken Sun, 06 Jun 2021, 10:49:11
Voorstellen voor extra maatregelen Nationaal Preventieakkoord In de top 10 van overgewicht staan maatregelen als extra belasting op suikerhoudende dranken Op weg naar minder problematisch alcoholgebruik, roken e... Chronisch zieken Wed, 07 Apr 2021, 09:55:01
De vaccinatiestrategie roept veel vragen op bij mensen met een verhoogd gezondheidsrisico Minister Hugo de Jonge spreekt de verwachting uit dat alle mensen met een medische indicatie voor de zomer gevaccineerd zijn De vaccinatiestrategie r... Chronisch zieken Wed, 24 Mar 2021, 07:49:46
Informatiepunt Wajong met campagne WieWatWajong gelanceerd De Wajong is nog steeds behoorlijk ingewikkeld Iedereen met een vraag over de verandering in de Wajong kan nu terecht bij het Informatiepunt Wajong v... Chronisch zieken Thu, 07 Jan 2021, 13:44:12

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com