(advertentie)

Dit stellen de zorgkantoren in reactie op de uitspraak van de rechter in het kort geding over het inkoopkader voor de langdurige zorg

De zorgkantoren* kunnen met steun van de rechter de inkoop van langdurige ggz voor 2022 voortzetten. Zij willen nu op basis van de uitspraak met alle betrokken partijen verder bouwen aan een constructieve samenwerking voor een goede, toegankelijke en betaalbare langdurige zorg. Dit stellen de zorgkantoren in reactie op de uitspraak van de rechter in het kort geding over het inkoopkader voor de langdurige zorg. De zaak werd aangespannen door tien zorgaanbieders van langdurige ggz en de Nederlandse ggz. 

De rechter noemt het beleid van de zorgkantoren ‘navolgbaar’; zij kan de gemaakte keuzes volgen en acht deze niet onrechtmatig. De rechter vraagt alleen op het gebied van beschermd wonen specifiek van zorgkantoor Zilveren Kruis een aanpassing. Dit zorgkantoor informeert de zorgaanbieders die het aangaat hierover in meer detail. Alle zorgkantoren blijven gedurende de inkoopperiode en daarna met alle koepelorganisaties en de zorgaanbieders in gesprek over de toekomst van de langdurige zorg. 

Inkoopkader 2022
De zorgkantoren hebben bij de aanpassing van het inkoopkader voor 2022 zo goed mogelijk uitvoering gegeven aan de eerdere uitspraak van de rechter in 2020. De zorgkantoren hebben daarbij onder meer aandacht besteed aan het opnemen van een duidelijke onderbouwing van het tariefpercentage. Zij hebben in dit proces de zorgaanbieders geconsulteerd en hun inbreng meegewogen. De rechter bevestigt met de uitspraak dat de zorgkantoren ook in de toekomst volgens deze werkwijze hun zorginkoop voor de ggz kunnen vormgeven. Uiteraard blijven de zorgkantoren in gesprek met zorgaanbieders en blijven zij afhankelijk van de ontwikkelingen zoeken naar de beste wijze voor het inkopen van zorg, aangepast op de vraag en uitdagingen van dat moment.

Inkopen van langdurige zorg
Zorgkantoren kopen langdurige zorg in met het daarvoor bestemde budget van de Rijksoverheid. Met het inkoopkader voor 2022 is door de zorgkantoren gezocht naar een balans tussen het bieden van zekerheid en continuïteit voor langdurige zorgs (met een richttariefpercentage voor alle zorgsoorten en alle regio’s) en het stimuleren van het werken aan vernieuwing en passende zorg. Voor zorgkantoren is dit een belangrijke manier om te komen tot de noodzakelijke vernieuwing voor een houdbare langdurige zorg voor de toekomst. Door de aanpassing van het kader voor 2022 verloopt dat volgend jaar op een andere manier dan dit jaar, waarbij nog steeds het Rijksbudget voor 100% wordt besteed aan het organiseren van langdurige zorg voor mensen die deze zorg nodig hebben.

* van de verzekeraars CZ, Eno, VGZ, Zilveren Kruis, Zorg en Zekerheid

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Zorgverzekeraars Nederland
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Zorgverzekeraars Nederland
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.zn.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=6809681920
Originele titel: Zorgkantoren: we kunnen met steun van de rechter de inkoop van langdurige ggz voor 2022 voortzetten
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2021-10-19

Relevante artikelen ...

Antipsychoticagebruik onder jongeren niet verminderd Sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015 is er geen duidelijke vermindering van het gebruik van antipsychotica door jongeren Onderzoekers van Erasm... GGZ Sun, 27 Mar 2022, 09:51:09
Ggz in crisis! 27 duizend mensen wachten te lang op geestelijke gezondheidszorg In Nederland wachten ruim 27 duizend mensen te lang op geestelijke gezondheidszorg. ... GGZ Mon, 12 Jul 2021, 18:36:25
Covid-19 dwingt ggz nog eens extra tot nieuwe modellen voor zorglevering De toegankelijkheid van de ggz blijft onder druk staan Covid-19 dwingt de geestelijke gezondheidszorg in Nederland het roer daadwerkelijk om te gooie... GGZ Thu, 10 Sep 2020, 11:21:57
NZa adviseert invoering nieuwe bekostiging ggz in 2022 In april 2019 heeft de NZa het advies ‘Zorgprestatiemodel ggz en fz’ uitgebracht Samen met brancheorganisaties in de ggz en forensische ggz heeft de ... GGZ Tue, 25 Aug 2020, 20:58:08
Toezicht op de ggz Zorgverleners binnen de ggz staan voor grote uitdagingen om de zorgverlening door te laten gaan De periode waar we nu in zitten is voor veel mensen s... GGZ Fri, 27 Mar 2020, 10:15:25
De houdbaarheid van de GGZ in Nederland staat onder druk Dit is niet alleen zorgelijk voor het hier en nu, maar vormt ook een risico voor de toekomstbestendigheid en transformatiekracht van de Nederlandse zo... GGZ Thu, 08 Aug 2019, 16:16:00