Dit stellen de zorgkantoren in reactie op de uitspraak van de rechter in het kort geding over het inkoopkader voor de langdurige zorg

De zorgkantoren* kunnen met steun van de rechter de inkoop van langdurige ggz voor 2022 voortzetten. Zij willen nu op basis van de uitspraak met alle betrokken partijen verder bouwen aan een constructieve samenwerking voor een goede, toegankelijke en betaalbare langdurige zorg. Dit stellen de zorgkantoren in reactie op de uitspraak van de rechter in het kort geding over het inkoopkader voor de langdurige zorg. De zaak werd aangespannen door tien zorgaanbieders van langdurige ggz en de Nederlandse ggz. 

De rechter noemt het beleid van de zorgkantoren ‘navolgbaar’; zij kan de gemaakte keuzes volgen en acht deze niet onrechtmatig. De rechter vraagt alleen op het gebied van beschermd wonen specifiek van zorgkantoor Zilveren Kruis een aanpassing. Dit zorgkantoor informeert de zorgaanbieders die het aangaat hierover in meer detail. Alle zorgkantoren blijven gedurende de inkoopperiode en daarna met alle koepelorganisaties en de zorgaanbieders in gesprek over de toekomst van de langdurige zorg. 

Inkoopkader 2022
De zorgkantoren hebben bij de aanpassing van het inkoopkader voor 2022 zo goed mogelijk uitvoering gegeven aan de eerdere uitspraak van de rechter in 2020. De zorgkantoren hebben daarbij onder meer aandacht besteed aan het opnemen van een duidelijke onderbouwing van het tariefpercentage. Zij hebben in dit proces de zorgaanbieders geconsulteerd en hun inbreng meegewogen. De rechter bevestigt met de uitspraak dat de zorgkantoren ook in de toekomst volgens deze werkwijze hun zorginkoop voor de ggz kunnen vormgeven. Uiteraard blijven de zorgkantoren in gesprek met zorgaanbieders en blijven zij afhankelijk van de ontwikkelingen zoeken naar de beste wijze voor het inkopen van zorg, aangepast op de vraag en uitdagingen van dat moment.

Inkopen van langdurige zorg
Zorgkantoren kopen langdurige zorg in met het daarvoor bestemde budget van de Rijksoverheid. Met het inkoopkader voor 2022 is door de zorgkantoren gezocht naar een balans tussen het bieden van zekerheid en continuïteit voor langdurige zorgs (met een richttariefpercentage voor alle zorgsoorten en alle regio’s) en het stimuleren van het werken aan vernieuwing en passende zorg. Voor zorgkantoren is dit een belangrijke manier om te komen tot de noodzakelijke vernieuwing voor een houdbare langdurige zorg voor de toekomst. Door de aanpassing van het kader voor 2022 verloopt dat volgend jaar op een andere manier dan dit jaar, waarbij nog steeds het Rijksbudget voor 100% wordt besteed aan het organiseren van langdurige zorg voor mensen die deze zorg nodig hebben.

* van de verzekeraars CZ, Eno, VGZ, Zilveren Kruis, Zorg en Zekerheid

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Zorgverzekeraars Nederland
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Zorgverzekeraars Nederland
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.zn.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=6809681920
Originele titel: Zorgkantoren: we kunnen met steun van de rechter de inkoop van langdurige ggz voor 2022 voortzetten
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2021-10-19

Relevante artikelen ...

Om de problemen in de ggz op te lossen, is verlagen van de zorgvraag absoluut noodzakelijk Nog steeds wachten ruim 80.000 mensen op zorg en worden de afgesproken wachttijden niet gehaald MIND maakt zich ernstig zorgen om de toegankelijkheid... GGZ Mon, 31 Oct 2022, 15:13:36
Pilot WachtKracht door WerV start 1 september Als mensen zich met psychische of mentale klachten melden bij de huisarts is de nood vaak hoog WerV, onderdeel van de welzijnstak van de Dimence Groe... GGZ Fri, 19 Aug 2022, 06:59:01
Constructieve gesprekken over acute ggz in de regio toegenomen Sinds 2020 wordt acute ggz niet meer via een prestatiebekostiging bekostigd Per 2020 is de inkoop en bekostiging van acute geestelijke gezondheidszor... GGZ Thu, 12 May 2022, 06:27:11
Ggz in crisis! 27 duizend mensen wachten te lang op geestelijke gezondheidszorg In Nederland wachten ruim 27 duizend mensen te lang op geestelijke gezondheidszorg. ... GGZ Mon, 12 Jul 2021, 18:36:25
Plan van aanpak hoog complexe zorg GGZ belangrijke stap in goede richting Het gaat om mensen die het ondanks hulp van aanbieders en zorgbemiddeling van de zorgverzekeraar niet gelukt is om een passende plek te vinden Staats... GGZ Fri, 13 Mar 2020, 16:00:42
Iedere cliënt moet passende ggz zorg krijgen De maatschappij wordt steeds ingewikkelder, waardoor deze kwetsbare cliëntengroep steeds meer overvraagd en overbelast raakt De nieuwste cijfers late... GGZ Tue, 09 Jul 2019, 12:13:52

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com