(advertentie)

Aanbieders zijn druk met het vormgeven van ggz-zorg in het nieuwe normaal

De inspectie heeft wekelijks contact met medewerkers van grote en kleine ggz-instellingen, met brancheorganisaties en cliëntenorganisaties. Uit deze contacten blijkt dat de ggz-sector probeert maatwerk te leveren, zodat de cliënt zoveel mogelijk de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. Zowel tijdens de lockdown periode als nu de reguliere zorg weer wordt opgestart, blijft de sector inzetten op passende zorg voor ggz-cliënten. De inspectie is onder de indruk van deze cliëntgerichte werkwijze en het getoonde aanpassingsvermogen.

Lockdown maatregelen zorgen voor aanpassingen in de zorg
Door de Corona maatregelen in combinatie met de tekorten aan beschermingsmiddelen was het in de eerste weken ingewikkeld voor zorgverleners en cliënten om goed contact met elkaar te krijgen. Daarop heeft de sector snel richtlijnen opgesteld en behandeling via beeldbellen geïntroduceerd. Ook ontstonden er al snel alternatieven voor groepstherapie; bijvoorbeeld therapie in kleinere groepen en op ruimere locaties, zoals in het tijdelijk gesloten restaurant. Ook gesprekken tijdens wandelingen werden opgestart. Zo kon de zorg aan cliënten toch doorgang vinden in deze lastige periode. 

Opstart reguliere ggz-zorg
Aanbieders zijn druk met het vormgeven van ggz-zorg in het nieuwe normaal. De IGJ hoort terug dat bij de start van de corona-uitbraak face-to-face contacten waar mogelijk zijn omgezet in beeldbellen. Deze vorm van behandelen blijkt voordelen te hebben. Door de flexibele tijden kan zorg worden geboden op het moment dat het de cliënt het beste uitkomt. Afspraken blijken hierdoor minder vaak afgezegd te worden. . Voor sommige cliënten sloot beeldbellen aan bij hun behandeling en voor andere cliënten minder. Voor deze groep is al snel gekeken of face-to-face-behandeling weer gestart kon worden, met de veiligheidswaarborgen die nodig zijn. Zorgaanbieders geven aan dat er voor cliënten die dreigen uit beeld te raken, blijvend aandacht is. Uit het contact wat de bestuurders met de cliëntenraden hebben, komt eenzelfde beeld naar voren.

Doorverwijzing naar ggz
Er melden zich minder cliënten met ggz-problematiek bij de huisarts. Daarom zijn er minder doorverwijzingen naar de ggz. Verschillende instellingen hebben inmiddels contact opgenomen met huisartsen in de regio over de mogelijkheden om meer cliënten door te verwijzen indien dit nodig is. De inspectie hoort terug dat huisartsen en ggz-instellingen elkaar steeds beter vinden. Deze samenwerking is waardevol omdat de zorg voor deze kwetsbare cliënten in samenspraak met de huisarts en het netwerk van de cliënt plaatsvindt.
De inspectie blijft deze ontwikkelingen volgen in haar contact met zorgorganisaties en cliëntenorganisaties.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: IGJ
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : IGJ
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/06/08/ggz-sector-biedt-passende-zorg-in-coronatijd
Originele titel: Ggz-sector biedt passende zorg in coronatijd
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2020-06-08

Relevante artikelen ...

Voor vrijheid van cliënten is maatwerk noodzakelijk Cliënten moeten de mogelijkheid hebben om hun naasten te ontmoeten Aanbieders van jeugdhulp, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg moeten ... GGZ Mon, 20 Jul 2020, 12:20:37
Toezicht op de ggz Zorgverleners binnen de ggz staan voor grote uitdagingen om de zorgverlening door te laten gaan De periode waar we nu in zitten is voor veel mensen s... GGZ Fri, 27 Mar 2020, 10:15:25
Pro Juventus heeft aanwijzing gekregen Inmiddels is het faillissement van Pro Juventus uitgesproken De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft Pro Juventus een aanwijzing gegeven. Pro Juv... GGZ Mon, 16 Mar 2020, 20:55:34
Kleine instellingen gehandicaptenzorg scoren voldoende tot goed Dat blijkt uit een steekproef van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) bij 26 kleine instellingen voor gehandicaptenzorg De zorg die 26 kleins... GGZ Mon, 13 Jan 2020, 13:52:08
Wetsvoorstel toegang GGZ-cliënten tot Wlz ingediend De Wlz wordt zodanig gewijzigd dat cliënten ook toegang hebben als zij vanwege een psychische stoornis een blijvende behoefte hebben aan permanent toe... GGZ Tue, 05 Mar 2019, 13:22:25
Wachttijden in de ggz voor sommige diagnoses te lang Het is belangrijk dat ggz-aanbieders en zorgverzekeraars gerichte afspraken maken over het terugdringen van de wachttijden in de ggz De wachttijden i... GGZ Mon, 24 Dec 2018, 13:30:55