Vrijwel alle verslavingszorg is omgezet naar online hulp, er worden vrijwel geen fysieke bijeenkomsten meer georganiseerd

De verslavingszorg in Nederland staat onder grote druk door de aanhoudende coronapandemie. De beperkende maatregelen zorgen voor verminderde capaciteit bij zorgaanbieders, langere wachtlijsten en uitgeklede behandelingen. De gemiddelde wachttijd voor een ambulante behandeling is opgelopen naar 6 tot 8 weken. Dat blijkt uit een inventarisatie van de onafhankelijke verslavingszorgvergelijker www.afkickkliniekwijzer.nl.

De verspreiding van het coronavirus moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Daarom zijn ook zorgaanbieders binnen de verslavingszorg gebonden aan beperkende maatregelen. Om de 1,5 meter afstand te kunnen waarborgen, is de capaciteit van vrijwel alle afkickcentra en verslavingsklinieken al maandenlang beperkt tot maximaal 75% van de reguliere capaciteit.

Online hulp nu standaard
Vrijwel alle verslavingszorg is omgezet naar online hulp, er worden vrijwel geen fysieke bijeenkomsten meer georganiseerd. Een-op-een sessies met therapeuten en psychologen vinden vooral plaats via Zoom en groepstherapieën in behandelcentra zijn bijna nergens meer mogelijk. Alleen mensen met een acute zorgvraag kunnen nog worden toegelaten tot behandelingen in afkickklinieken. "De afstand tussen hulpvragers, lotgenoten en behandelaren is letterlijk vergroot, waardoor de effectiviteit van de zorg in het gedrang komt", zegt Jeroen Neef van AfkickkliniekWijzer.nl. "Een verslaafde heeft steun nodig. De impact van een arm om je schouder mag niet onderschat worden. Het ontbreken van fysiek contact tussen lotgenoten benadeelt het herstel."

Buitenlandse klinieken onbereikbaar
Een aanzienlijk deel van Nederlanders die hun verslavingsprobleem wil aanpakken, gaat naar Nederlandse klinieken in het buitenland. Vooral in Zuid-Afrika en Thailand zijn veel grote behandelcentra te vinden. Beide landen zitten op dit moment volledig op slot, waardoor deze klinieken hun deuren hebben moeten sluiten. Het gevolg is dat de totale capaciteit van de Nederlandse verslavingszorg verder is gedaald. Dat vergroot de druk op behandelaars. Ook lopen wachtlijsten verder op. Op dit moment is de gemiddelde wachttijd voor een ambulante behandeling 6 tot 8 weken. Een klinische opname in een kliniek laat momenteel zo’n 8 tot 10 weken op zich wachten.

Corona zorgt voor extra problemen
Door corona zitten we meer thuis en dat is voor steeds meer mensen een probleem. Eentonigheid, verveling en toenemende eenzaamheid verhoogt de kans om te vervallen in oude patronen en destructief gedrag. "Voor mensen met serieuze verslavingsproblematiek is elke dag wachten er één teveel", aldus Neef.  "Drank en drugs zijn manieren om hun emoties te controleren. De emotionele stress en spanning loopt bij veel mensen nu extra hoog op en verhoogt het risico op een terugval. We moeten er voor waken dat de coronacrisis niet uitmondt in een crisis in de verslavingszorg.”