(advertentie)

Zorgvisie interviewde Jacobine Geel naar aanleiding van het paper dat de Nederlandse ggz samen met lidinstellingen schreef

‘De coronacrisis maakt duidelijk dat we niet weg kunnen blijven van een herordening van de zorg. De uitstroom moet sneller, de doorstroom moet beter en de instroom moet worden gedempt. We krijgen dat niet voor elkaar doordat de ggz is verkokerd.’ Dat zegt Jacobine Geel, voorzitter van de Nederlandse ggz, in de podcast Voorzorg van Zorgvisie en Skipr, dat ook als uitgebreid interview is te lezen.

Zorgvisie interviewde Jacobine Geel naar aanleiding van het paper dat de Nederlandse ggz samen met lidinstellingen schreef als input voor de contourennota en programmacommissies. Daarin doet de brancheorganisatie beleidsvoorstellen om de ggz te verbeteren. De coronacrisis maakt de noodzaak van die verbeteringen alleen maar urgenter.

Verbinding met het sociaal domein
De voorzitter van de Nederlandse ggz pleit er in het interview onder meer voor om burgers veel beter te ondersteunen in hun eigen leven en leefomgeving, om de instroom van cliënten af te remmen. Jacobine Geel: ‘We moeten meer werk maken van ondersteuning in het sociale domein, zodat mensen hun leven beter op de rit krijgen. Voor een andere groep volstaat misschien een kortere behandeling. De gespecialiseerde ggz kan zich dan richten op de mensen met complexe problemen.’ De ggz moet daarvoor meer de verbinding zoeken met het sociale domein, huisartsen en andere eerstelijnszorgaanbieders. ‘Nu straft de financiering samenwerking tussen gemeenten en ggz soms af,’ zegt Geel. Domein-overstijgend samenwerken is lastig in het huidige stelsel. Dat moet anders. Voorbeelden als de “Optimaal Leven”-teams in Drenthe en de samenwerkingsverbanden in Zuid-Limburg laten zien dat een integrale aanpak zowel voor de cliënt, de zorgverlener als de kosten gunstig uitpakt.

Ruimte voor professionals
Een ander speerpunt van de Nederlandse ggz, het scheppen van ruimte voor professionals, komt in het interview ook aan bod. Jacobine Geel: ‘Professionals ervaren de regeldruk als een vorm van onteigening. Ze komen niet toe aan wat ze willen doen en dat is patiënten helpen en beter maken. Ze moeten zich eerst een weg banen door een woud aan regels. Dat demotiveert en leidt tot uitsprong.’ Wat de Nederlandse ggz betreft worden de administratieve lasten drastisch ingeperkt. Experimenten als Arkin Ontregelt, waarbij behandelaren meer dan 50 minuten per dag vrijspelen door minder administratieve verplichtingen, verdienen verdere opschaling. Daarvoor moet ruimte geboden worden in de regelgeving.

Inzetten op preventie
‘Gezondheid werd gedefinieerd als afwezigheid van ziekte en een toestand van volslagen welbevinden. Het wordt nú veel meer gezien als het vermogen om vaardig om te gaan met fysieke, emotionele en sociale belasting.’ Investeringen in preventie lonen. Jacobine Geel: ‘Er is vaak angst dat de winst van een aanpak niet komt bij degene die geïnvesteerd heeft. Dat is bij preventie altijd de discussie. Maar daar zit wel de ruimte. Zorgverzekeraars zien ook in dat de ggz domeinen moet overstijgen en dat dit nu lastig is. Dat besef dringt door. We moeten financiering vinden voor het investeren in mentale weerbaarheid en zelfredzaamheid.’

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: de Nederlandse ggz
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : de Nederlandse ggz
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.denederlandseggz.nl/nieuws/2020/jacobine-geel-in-zorgvisie-coronacrisis-maakt-nieuwe-ordening-ggz-urgent
Originele titel: Jacobine Geel in Zorgvisie: ‘Coronacrisis maakt nieuwe ordening ggz urgent’
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2020-12-29

Relevante artikelen ...

Na terugval komen ggz verwijzingen weer op gang Sinds half maart is het aantal verwijzingen door huisartsen naar ggz-aanbieders met naar schatting 49.000 gedaald Huisartsen hervatten de verwijzinge... GGZ Fri, 22 May 2020, 08:28:24
Pro Juventus heeft aanwijzing gekregen Inmiddels is het faillissement van Pro Juventus uitgesproken De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft Pro Juventus een aanwijzing gegeven. Pro Juv... GGZ Mon, 16 Mar 2020, 20:55:34
Separaties in de ggz nog onvoldoende teruggedrongen Separaties worden goed en zorgvuldig uitgevoerd als deze noodzakelijk zijn Ondanks de ambitie vanuit verschillende ggz-instellingen om in 2020 geen p... GGZ Mon, 16 Dec 2019, 16:06:56
Problemen bijcontractering GGZ Gesprekken tussen de zorgverzekeraar en GGNet hebben tot nu toe nog niet geleid tot bijcontracteringsafspraken Afgelopen maandag kondigde GGNet een p... GGZ Wed, 23 Oct 2019, 10:12:52
De houdbaarheid van de GGZ in Nederland staat onder druk Dit is niet alleen zorgelijk voor het hier en nu, maar vormt ook een risico voor de toekomstbestendigheid en transformatiekracht van de Nederlandse zo... GGZ Thu, 08 Aug 2019, 16:16:00
Wachttijden in de ggz voor sommige diagnoses te lang Het is belangrijk dat ggz-aanbieders en zorgverzekeraars gerichte afspraken maken over het terugdringen van de wachttijden in de ggz De wachttijden i... GGZ Mon, 24 Dec 2018, 13:30:55