Sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015 is er geen duidelijke vermindering van het gebruik van antipsychotica door jongeren

Onderzoekers van Erasmus MC vonden geen duidelijke vermindering in het gebruik van antipsychotica of behandelingsduur sinds de invoering van de Jeugdwet. Dit en meer publiceerden de onderzoekers onlangs in het wetenschappelijke tijdschrift European Child & Adolescent Psychiatry.

Sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015 is er geen duidelijke vermindering van het gebruik van antipsychotica door jongeren. Het gebruik van een aantal antipsychotica nam zelfs toe bij adolescente meisjes. Een van de doelen van de nieuwe Jeugdwet was ‘minder snel medicijnen voorschrijven en de zorgvraag terugbrengen’ (bron: rijksoverheid.nl).

Kinder- en jeugdpsychiater-klinisch farmacoloog dr. Bram Dierckx en ziekenhuisapotheker-klinisch farmacoloog prof. dr. Birgit Koch analyseerden met collega’s de voorschrijfgegevens van 7405 jongeren van 0-19 jaar die antipsychotica gebruikten tussen 2010 en 2019, afkomstig uit een grote Nederlandse openbare apotheek-gebaseerde receptendatabase (IADB.nl).

Uit een eerdere studie bleek dat de prevalentie van antipsychotica stabiliseerde onder Nederlandse jongeren in de periode 2005-2015, vlak vóór de invoering van de Jeugdwet. Dierckx en Koch beschrijven in hun recente publicatie het antipsychoticagebruik onder Nederlandse kinderen van 0-19 jaar voor en na invoering van de Jeugdwet.

Voor en na de invoering van de jeugdwet was het gebruik van antipsychotica onder kinderen en jongeren nagenoeg gelijk. Jaarlijks gebruikten in 2010 8,9 per 1000 kinderen en jongeren onder de 18 een antipsychoticum, in 2019 was dit 8,5 per 1000. Echter, het gebruik door meisjes ouder dan 12 nam tussen 2015 en 2019 significant toe van 9,5 naar 11,8 per 1000.

Vooral het off-label gebruik van het middel quetiapine zit daarbij in de lift. Dit middel wordt in lage doseringen vaak voorgeschreven bij stemmingswisselingen en slaapproblemen bij stemmings- en eetstoornissen.

De onderzoekers vermoeden dat sinds de invoering van de jeugdwet, die gericht was op de-medicalisering, een toenemend aantal adolescente meisjes wordt geconfronteerd met wachttijden voor behandeling die uitmonden in crisissituaties waarin quetiapine werd voorgeschreven ter ondersteuning.

Verder onderzoek is nodig waarbij ook gekeken wordt naar de redenen van het medicatiegebruik om deze conclusies verder te onderbouwen. Verder zou voor een meer volledige evaluatie van de impact van de Jeugdwet ook het gebruik van andere medische zorg, zoals psychiatrische ziekenhuisopnames en bezoeken aan de eerste hulp, moeten worden onderzocht.

Omdat de invoering van de Jeugdwet gepaard ging met bezuinigingen in de jeugd GGZ, is het ook van belang om stil te staan bij de gevolgen van deze bezuinigingen voor de kwaliteit van de psychiatrische zorg voor jongeren.


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: Erasmus MC / David Drexhage
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : Erasmus MC
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: Geen vermindering antipsychoticagebruik onder jongeren
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Mantelzorgers, Studenten
  • Datum: 27 mrt 2022

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!