Sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015 is er geen duidelijke vermindering van het gebruik van antipsychotica door jongeren

Onderzoekers van Erasmus MC vonden geen duidelijke vermindering in het gebruik van antipsychotica of behandelingsduur sinds de invoering van de Jeugdwet. Dit en meer publiceerden de onderzoekers onlangs in het wetenschappelijke tijdschrift European Child & Adolescent Psychiatry.

Sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015 is er geen duidelijke vermindering van het gebruik van antipsychotica door jongeren. Het gebruik van een aantal antipsychotica nam zelfs toe bij adolescente meisjes. Een van de doelen van de nieuwe Jeugdwet was ‘minder snel medicijnen voorschrijven en de zorgvraag terugbrengen’ (bron: rijksoverheid.nl).

Kinder- en jeugdpsychiater-klinisch farmacoloog dr. Bram Dierckx en ziekenhuisapotheker-klinisch farmacoloog prof. dr. Birgit Koch analyseerden met collega’s de voorschrijfgegevens van 7405 jongeren van 0-19 jaar die antipsychotica gebruikten tussen 2010 en 2019, afkomstig uit een grote Nederlandse openbare apotheek-gebaseerde receptendatabase (IADB.nl).

Uit een eerdere studie bleek dat de prevalentie van antipsychotica stabiliseerde onder Nederlandse jongeren in de periode 2005-2015, vlak vóór de invoering van de Jeugdwet. Dierckx en Koch beschrijven in hun recente publicatie het antipsychoticagebruik onder Nederlandse kinderen van 0-19 jaar voor en na invoering van de Jeugdwet.

Voor en na de invoering van de jeugdwet was het gebruik van antipsychotica onder kinderen en jongeren nagenoeg gelijk. Jaarlijks gebruikten in 2010 8,9 per 1000 kinderen en jongeren onder de 18 een antipsychoticum, in 2019 was dit 8,5 per 1000. Echter, het gebruik door meisjes ouder dan 12 nam tussen 2015 en 2019 significant toe van 9,5 naar 11,8 per 1000.

Vooral het off-label gebruik van het middel quetiapine zit daarbij in de lift. Dit middel wordt in lage doseringen vaak voorgeschreven bij stemmingswisselingen en slaapproblemen bij stemmings- en eetstoornissen.

De onderzoekers vermoeden dat sinds de invoering van de jeugdwet, die gericht was op de-medicalisering, een toenemend aantal adolescente meisjes wordt geconfronteerd met wachttijden voor behandeling die uitmonden in crisissituaties waarin quetiapine werd voorgeschreven ter ondersteuning.

Verder onderzoek is nodig waarbij ook gekeken wordt naar de redenen van het medicatiegebruik om deze conclusies verder te onderbouwen. Verder zou voor een meer volledige evaluatie van de impact van de Jeugdwet ook het gebruik van andere medische zorg, zoals psychiatrische ziekenhuisopnames en bezoeken aan de eerste hulp, moeten worden onderzocht.

Omdat de invoering van de Jeugdwet gepaard ging met bezuinigingen in de jeugd GGZ, is het ook van belang om stil te staan bij de gevolgen van deze bezuinigingen voor de kwaliteit van de psychiatrische zorg voor jongeren.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Erasmus MC / David Drexhage
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Erasmus MC
Wat is de URL bij deze bron?: https://amazingerasmusmc.nl/apotheek/geen-vermindering-antipsychoticagebruik-onder-jongeren/
Originele titel: Geen vermindering antipsychoticagebruik onder jongeren
Doelgroep: Zorgprofessionals, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2022-03-27

Relevante artikelen ...

Toename antipsychoticagebruik onder meisjes Antipsychotica worden ingezet bij patiënten die lijden aan psychotische verschijnselen zoals wanen, verwardheid en hallucinaties Nederlandse apotheke... GGZ Sat, 05 Nov 2022, 14:24:59
Nieuw Zorgprestatiemodel zorgt voor grote financiële gevolgen ggz-cliënten Jaarlijkse eigen bijdrage aan geestelijke gezondheidszorg vergroot kans op zorgmijding In de nieuwe ggz-financiering, onderdeel van het Zorgprestat... GGZ Thu, 02 Sep 2021, 11:00:31
Beeld over dwang in de zorg onder nieuwe wetten Crisismaatregelen werden genomen op basis van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg Burgemeesters gaven vorig jaar 1.416 keer een inbewarin... GGZ Fri, 30 Jul 2021, 13:05:39
Financiële resultaten van de GGZ-sector flink verslechterd Personeel niet in loondienst is hardst stijgende kostenpost Ondanks een flinke omzetstijging (+4,1%) en meer cliënten (+11%) zijn de financiële resul... GGZ Fri, 30 Aug 2019, 18:31:15
Mensen met een psychische stoornis krijgen toegang tot Wet langdurige zorg Voor de mensen waarom het gaat, betekent toegang tot de Wlz dat ze dan voor lange termijn duidelijkheid hebben over waar ze aan toe zijn Mensen die h... GGZ Sat, 16 Feb 2019, 19:32:46
Zorgstandaard ADHD geeft duidelijkheid In de maatschappij lopen de opvattingen of ADHD te veel of te weinig wordt gediagnosticeerd, sterk uiteen Sinds maandag 4 februari is de zorgstandaar... GGZ Tue, 05 Feb 2019, 15:20:06

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com