De prioriteit van gemeenten moet volgens Jeugdzorg Nederland liggen bij de juiste hulp voor kwetsbare kinderen en hun gezinnen

Gemeenten besteden een deel van de 1,3 miljard euro die ze krijgen als compensatie voor tekorten in de jeugdzorg aan andere zaken. Dat blijkt uit een inventarisatie van de NOS.

De NOS vroeg alle 352 gemeenten of ze het extra geld geheel, gedeeltelijk of niet besteden aan jeugdzorg. De helft van de gemeenten reageerde. Een derde van die gemeenten besteedt het geld gedeeltelijk aan jeugdzorg; 3 procent bestemt het hele bedrag voor andere zaken. Als andere bestedingen noemen gemeenten onder meer een cultureel centrum, onderhoud van wegen en Wmo-zorg.

Gemeenten wijzen erop dat de 1,3 miljard euro een incidentele compensatie is en benadrukken dat er structureel extra geld nodig is voor jeugdzorg. Ze verwachten dat het gebruik blijft stijgen.

Ook Jeugdzorg Nederland vindt dat er meer geld moet komen. Dat geld moeten gemeenten dan wel goed gebruiken, aldus de brancheorganisatie. De prioriteit van gemeenten moet volgens Jeugdzorg Nederland liggen bij de juiste hulp voor kwetsbare kinderen en hun gezinnen.

Gemeenten zijn vrij in de besteding van het extra geld, want het is niet geoormerkt. Staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS maakt tegenover de NOS geen bezwaar tegen de besteding aan andere maatschappelijke doelen, omdat gemeenten jarenlang meer aan jeugdhulp hebben uitgegeven.

Korten op basisvoorzieningen
Ook Tom van Yperen van het Nederlands Jeugdinstituut snapt dat het extra budget niet altijd in zijn geheel naar jeugdzorg gaat. ‘Gemeenten nemen hun jeugdzorgplicht serieus. Daardoor worstelen ze al jaren met tekorten. Ze namen de zorg over met een korting op het budget en sindsdien zijn de gebruikersaantallen toegenomen en de prijzen gestegen. In veel gemeenten is het beleid dat kinderen en gezinnen hulp moeten krijgen als ze die nodig hebben. Om dat te betalen korten ze op basisvoorzieningen, zoals de bibliotheek, het jeugdwerk en het zwembad.’

‘Het extra geld geeft gemeenten de kans om bezuinigingen te verminderen en weer wat meer te investeren in de basisvoorzieningen’, aldus Van Yperen. ‘Ze kunnen bijvoorbeeld het jeugdwerk meer ruimte bieden en de openingsuren van de bibliotheek verruimen. En dat is belangrijk, want de bibliotheek is een plek waar je goedkoop boeken kunt lenen, cursussen kunt volgen en mensen kunt ontmoeten.’

Duurzaam jeugdstelsel
‘Goede basisvoorzieningen zijn essentieel voor een duurzaam jeugdstelsel, net als goede jeugdzorg. Dus als een gemeente tot nu extra geld voor jeugdzorg moest vrijmaken door te bezuinigen op basisvoorzieningen is het goed als die gemeente zelf kan bepalen wat in de lokale situatie een juiste inzet van het extra geld is.’

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: NJI
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : NJI
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.nji.nl/nieuws/extra-budget-gaat-niet-alleen-naar-jeugdzorg?utm_medium=email
Originele titel: Extra budget gaat niet alleen naar jeugdzorg
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Studenten
Datum: 2021-10-14

Relevante artikelen ...

Jeugdbescherming blijft kwetsbaar De overheid heeft onvoldoende haar verantwoordelijkheid genomen om kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel te beschermen Kinderen die jeugdbesc... Jeugdzorg Mon, 05 Jul 2021, 13:26:56
Kabinet moet beleid ontwikkelen voor inclusieve kinderopvang Inclusieve kinderopvang is onvoldoende geregeld in wetgeving en beleid Het College voor de Rechten van de Mens (College) doet deze oproep in de notit... Jeugdzorg Mon, 17 May 2021, 18:45:13
€ 600 miljoen extra beschikbaar voor jeugdzorg Met dit geld komt er o.a. ruimte om de crisiscapaciteit in de jeugd-ggz uit te breiden en wachttijden aan te pakken Het kabinet stelt voor 2021 € 613... Jeugdzorg Thu, 22 Apr 2021, 14:50:33
Vijf partijen willen doorbraak bij complexe jeugdproblematiek Deze coalitie wil zo bijdragen aan de ambitie om de zorg voor kinderen en gezinnen duurzaam te verbeteren De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, Kind... Jeugdzorg Tue, 20 Apr 2021, 10:38:14
Kinderen en jongeren steeds meer in de knel De Nederlandse ggz en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) roepen de politiek met klem op om de zorg te regelen De druk op de jeugd-gg... Jeugdzorg Wed, 10 Mar 2021, 18:12:25
Meerdere JeugdzorgPlus-locaties Horizon door inspectie bezocht De inspectie heeft al langer signalen dat de kwaliteit van de JeugdzorgPlus-instellingen in heel Nederland onder druk staat De Inspectie Gezondheidsz... Jeugdzorg Thu, 11 Feb 2021, 14:09:31